HARMONOGRAM odwiedzania domów z Kreszczenską          Św. Wodą 

w Parafii Prawosławnej

Św. Trójcy

w Hajnówce

18.01.2023 środa – Placówka

19.01.2023 czwartek – Placówka

20.01.2023 piątek – Paszki

21.01.2023 sobota – Paszki

22.01.2023 niedziela – Paszki

23.01.2023 poniedziałek – Mazury, Nowowarszawska

24.01.2023 wtorek – Mazury, Nowowarszawska

25.01.2023 środa – Centrum, Millenium

26.01.2023 czwartek – Centrum, Millenium

27.01.2023 piątek – Lipowa, bloki Lipowa, uliczki obok

28.01.2023 sobota – Lipowa, bloki Lipowa, uliczki obok

29.01.2023 niedziela – Lipowa, bloki Lipowa, uliczki obok

30.01.2023 poniedziałek – Podlasie, bloki i uliczki obok

31.01.2023 wtorek – Podlasie, bloki i uliczki obok

W kolejnych dniach będą uzupełniane wizyty, jeżeli kogoś nie było, prosimy o powiadomienie telefonicznie (tel. kancelarii 858732971 do godz. 13.00), lub informację w cerkownym jaszczyku o dacie i godzinie modlitwy. 

Kler Soboru Św. Trójcy w Hajnówce

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW(2023.01.02 – 2023.01.07)

02.01.2023 poniedziałek XXX tydzień po Pięćdziesiątnicy

8:00 – Św. Liturgia, Św. Jana Kronsztadzkiego 

03.01.2023 wtorek 

8:00 – Św. Liturgia 

04.01.2023 środa

8:00 – Św. Liturgia 

17:00 – Akatyst

05.01.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

16:00 – sakrament soborowanija, chorych, Carskije Czasy

06.01.2023 piątek wigilia przed świętem Narodzenia Chrystusa

8:00 – Św. Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

07.01.2023 sobota 

Święto Narodzenia Jezusa Chrystusa

0:00 – Wsienocznoje Bdienije 

– Św. Liturgia

13:00 – Wielka Wieczernia

08.01.2023 niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy 

II Dzień Święta Narodzenia Chrystusa, Sobór Bogurodzicy

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wieczernia 

Od 7 stycznia do 18 stycznia 

– „święte dni” – nie ma postu w środy i piątki

Spotkania Małego Bractwa

Serdecznie zapraszamy najmłodszych parafian na spotkania Małego Bractwa. Będą się one odbywać w soboty o godzinie 11.30 w sali pod kancelarią parafii. Duchowym opiekunem Małego Bractwa jest ks. Krzysztof Kuderski.