HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW(2023.01.02 – 2023.01.07)

02.01.2023 poniedziałek XXX tydzień po Pięćdziesiątnicy

8:00 – Św. Liturgia, Św. Jana Kronsztadzkiego 

03.01.2023 wtorek 

8:00 – Św. Liturgia 

04.01.2023 środa

8:00 – Św. Liturgia 

17:00 – Akatyst

05.01.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

16:00 – sakrament soborowanija, chorych, Carskije Czasy

06.01.2023 piątek wigilia przed świętem Narodzenia Chrystusa

8:00 – Św. Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

07.01.2023 sobota 

Święto Narodzenia Jezusa Chrystusa

0:00 – Wsienocznoje Bdienije 

– Św. Liturgia

13:00 – Wielka Wieczernia

08.01.2023 niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy 

II Dzień Święta Narodzenia Chrystusa, Sobór Bogurodzicy

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wieczernia 

Od 7 stycznia do 18 stycznia 

– „święte dni” – nie ma postu w środy i piątki