Duchowieństwo

PROBOSZCZ

ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz

WIKARIUSZE

ks. prot. mgr Jerzy Charytoniuk

ks. prot. mgr Paweł Sterlingow , e-mail: kspawel@op.pl

ks. prot. mgr Marek Jurczuk

ks. mgr Paweł Korszak

ks. mgr Krzysztof Kuderski

REZYDENT

ks. prot. mgr Eugeniusz Podgajecki

PROTODIAKON

ks. protodiakon mgr Marek Maciuka