Duchowieństwo

PROBOSZCZ

ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz

WIKARIUSZE

ks. prot. mgr Jerzy Charytoniuk

ks. prot. mgr Marek Jurczuk

ks. mgr Paweł Korszak

ks. mgr Krzysztof Kuderski

ks. Nikita Kazakiewicz

REZYDENT

ks. prot. mgr Eugeniusz Podgajecki

PROTODIAKON

ks. protodiakon mgr Marek Maciuka