Duchowieństwo

PROBOSZCZ

ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz

WIKARIUSZE

ks. prot. mgr Jerzy Charytoniuk

ks. prot. mgr Adam Dzienisiuk

ks. dr Krzysztof Kuderski

ks. mgr Nikita Kazakiewicz

REZYDENT

ks, mitrat Bazyli Szklaruk

ks. mitrat mgr Jerzy Ackiewicz

PROTODIAKON

ks. protodiakon mgr Marek Maciuka

DIAKON

ks. diakon mgr Marek Fedosiewicz