Święto parafialne ikony Przenajświętszej Bogurodzicy „Nieczajannaja Radost’”

Tradycyjnie w pierwszą Niedzielę po święcie Zaśnięcia Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono parafialne święto Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość”. W tym roku obchody święta miały miejsce w dniach 12 – 13 października. W sobotę 12 października uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem Całonocnego Czuwania któremu przewodniczyli: Przebywający w Polsce z oficjalną wizytą Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Chryzostom, Arcybiskup Rio de Janeiro i Olinda – Recife, ordynariusz brazylijskiej diecezji znajdującej się w jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W Niedzielę, 13 października, o godz. 730 odsłużono pierwszą Świętą Liturgię po zakończeniu której dokonano małego poświęcenia wody. Przed główną Świętą Liturgią dostojnych gości przywitały dzieci, młodzież, władze samorządowe, rada parafialna, członkowie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz proboszcz parafii Św. Trójcy ks. mitrat Michał Niegierewicz. Podczas Boskiej Liturgii do zebranych zwrócił się, wygłaszając homilię, Jego Ekscelencja Biskup Paweł. Hierarcha podkreślił znaczenie i pierwszorzędną rolę Matki Bożej w dziele zbawienia człowieka. W nawiązaniu do historii święta zwrócił uwagę na potrzebę okazywania Bogurodzicy bezustannej wdzięczności, poprzez modlitwę i dobre uczynki, za jej opiekę i wstawiennictwo. Świętą Liturgię zwieńczyła uroczysta procesja. Na koniec dziękując za wspólną modlitwę oraz zapewniając o braterskiej jedności i miłości, która łączy prawosławnych w Brazylii i Polsce, zwrócił się do zebranych Arcybiskup Chryzostom.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Michał Dziewiatowski, Piotr Kiryluk, Anna Pryczynicz, autor