Podsumowanie warsztatów ikonograficznych

W niedzielę 3 lipca 2022 r. w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce po drugiej świętej liturgii miało miejsce podsumowanie warsztatów ikonograficznych prowadzonych przez Natalię Kozak w ramach projektu „Duchowe i materialne tradycje mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka”.

Projekt organizatowany jest przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej, Fundację FUTURUM, Parafię Św. Trójcy w Hajnówce, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego Koło Terenowe w Hajnówce oraz współfinansowane przez Urząd Miasta Hajnówka.

Prace uczestników poświęcił ks. Krzysztof Kuderski, a ze słowem zakończenia do zebranych zwrócił się ks. mitrat Michał Niegierewicz – proboszcz parafii św. Trójcy, dziekan okręgu hajnowskiego. Złożył on podziękowania Natalii Kozak za trud prowadzenia warsztatów, zaś uczestnikom pogratulował pięknych, często wykonywanych po raz pierwszy, ikon.

Szerszemu gronu zainteresowanych ikonografią prace uczestników warsztatów będą zaprezentowane podczas wystawy towarzyszącej 41. Międzynarodowemu Festiwalowi Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej,który odbędzie się w dniach 12-17 września 2022 r.