Porządek nabożeństw w dniach 27 stycznia – 02 lutego 2020 r.

Porządek nabożeństw w dniach 27 stycznia –  02 lutego 2020 r.

27-01 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

28-01 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

29-01 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

30-01 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

31-01 (piątek) 

godz. 800  Święta Liturgia

01-02 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

02-02  XXXIII  Niedziela po Pięćdziesiątnicy

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia i Molebien

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem

Święto Chrztu Pańskiego

Uroczystym nabożeństwom święta Objawienia Pańskiego w hajnowskim soborze św. Trójcy przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas św. Liturgii, po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii, Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych ze słowami kazania. Przybliżył w nim znaczenie i sens przeżywanego święta, zwracając szczególną uwagę na to, iż Chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan jest wydarzeniem fundamentalnym z punktu widzenia ekonomii zbawienia. Każdy wierzący otrzymuje św. sakrament chrztu w imię św. Trójcy, rozpoczynając nowe życie, umierając dla grzechu, rodząc się zaś dla życia wiecznego.  Przed zakończeniem św. Liturgii miał miejsce obrzęd wielkiego poświęcenia wody.

Porządek nabożeństw w dniach 20 – 26 stycznia 2020 r.

20-01 (poniedziałek)  Sobór Świętego Jana Chrzciciela

godz. 800 Utrenia

godz. 900  Św. Liturgia

21-01 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

22-01 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

23-01 (czwartek)

godz. 800  Św. Liturgia

24-01 (piątek) 

godz. 800  Św. Liturgia

25-01 (sobota) Św. Sawy abpa Serbii

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

26-01  XXXII  Niedziela po Pięćdziesiątnicy

godz. 800   I Św. Liturgia

godz. 1000   II Św. Liturgia

godz. 180 Wieczernia

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE. Plan kolędy 2020 r.

18 stycznia (sobota) Dzielnica Placówka

19 stycznia (Niedziela) Dzielnica Placówka

20 stycznia (poniedziałek) Dzielnica Paszki

21 stycznia (wtorek) Dzielnica Paszki

22 stycznia (środa) Dzielnica Mazury (od godz. 14 – Nowowarszawska 29)

23 stycznia (czwartek) Dzielnica Mazury (od godz. 14 ul. Nowowarszawska 31 i 15)

24 stycznia (piątek) Dzielnica Centrum

25 stycznia (sobota) Dzielnica Centrum

26 stycznia (Niedziela) Uzupełnienie Kolędy

27 stycznia (poniedziałek) Dzielnice Stara Lipowa, Lipowa Bloki, ul. 11 Listopada

28 stycznia (wtorek) Dzielnice Stara Lipowa, Lipowa Bloki, ul. 11 Listopada

29 stycznia (środa) Dzielnice Podlasie, Bloki przy szpitalu

30 stycznia (czwartek) Dzielnice Podlasie, Bloki przy szpitalu

31 stycznia (piątek) Uzupełnienie Kolędy

W okresie odwiedzin duszpasterskich kancelaria parafialna jest czynna w godz. 1000 – 1300. W razie potrzeby wizytę z kolędą można uzgodnić indywidualnie z dyżurnym w kancelarii lub pod nr tel. 85 873 29 71