Apel dotyczący Świąt Dzielnicowych

Bracia i Siostry! Tradycja Świąt Dzielnicowych zainicjowana podczas budowy Soboru św. Trójcy w Hajnówce  przez ś. p. ks. Antoniego Dziewiatowskiego jednoczy mieszkańców naszej parafii, wzmacnia poczucie wspólnoty, mobilizuje do modlitwy i działania. Święto Dzielnicowe to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego otaczamy czcią opiekunów, niebiańskich orędowników kolejnych dzielnic, na które nasza parafia jest podzielona. Piękna idea trwa od niemal pięćdziesięciu lat do dnia dzisiejszego. Naszym obowiązkiem jest ją kontynuować, pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii obowiązującym w naszym kraju i na całym świecie. Wielu z Was, pomimo najszczerszych chęci, nie będzie mogło uczestniczyć we wspólnej modlitwie w cerkwi podczas nabożeństw. Pamiętając o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie,  pozostaniecie w swoich domach. Nie oznacza to, jednak, że nie macie możliwości udziału w obchodach Świąt Dzielnicowych. Korzystając z poczty elektronicznej,  prześlijcie na nasz adres mailowy: dekanathajnowski@gmail.com imiona osób, w intencji których wzniesiemy modlitwy. Do przesłanej wiadomości należy dołączyć datę Święta Dzielnicowego. Bądźcie pewni, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, obywateli naszego kraju i całego świata. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie traćmy nadziei. Z Bożą pomocą pokonamy trudności. Upraszajmy o tę pomoc przez wspólną modlitwę.

Dobrowolnych ofiar, z dopiskiem daty Święta Dzielnicowego, można dokonywać na konto naszej parafii: PKO BP o/Hajnówka  77 1020 1332 0000 1402 0187 4593

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce

Harmonogram Świąt Dzielnicowych w 2020 roku

31 października (sobota) – Św. Apostoła Łukasza (święto dzielnicy Placówka)

04 listopada (środa) – Kazańskiej Ikony Matki Bożej (święto dzielnicy Dolna i Poddolna oraz Puciska)

06 listopada (piątek) – Ikony Bogurodzicy Wsiech Skorbiaszczych Radost (święto dzielnicy Paszki)

10 listopada (wtorek) – Św. św. Hioba Poczajowskiego i męcz. Paraskiewy (święto dzielnicy Mazur)

14 listopada (sobota) – Św. św. Kosmy i Damiana (święto dzielnicy Centrum)

26 listopada (czwartek) – Św. Jana Złotoustego (święto dzielnicy Stara Lipowa, 11 Listopada i uliczki)

7 grudnia (poniedziałek) – Św. męcz. Katarzyny (święto dzielnicy Podlasie oraz bloki koło szpitala)

12 grudnia (sobota) – Św. Apostoła Andrzeja (święto dzielnicy Lipowa Bloki)

We wszystkie dni Świąt Dzielnicowych nabożeństwa zaczynają się o godz. 8:00 i odbywają się według następującego porządku: Akatyst, Święta Liturgia, Molebien.

Kler Soboru św. Trójcy w Hajnówce

Porządek nabożeństw w dniach 19 – 25 października 2020 r.

19 – 10 (poniedziałek) Apostoła Tomasza

godz. 800 Święta Liturgia     

20 – 10 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

21 – 10 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

22 – 10 (czwartek) Apostoła Jakuba Alfeusza

godz. 800 Święta Liturgia

23 – 10 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

25 – 10  Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy. Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Porządek nabożeństw w dniach 12 – 18 października 2020 r.

12 – 10 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

13 – 10 (wtorek)     

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije przed świętem Opieki Najświętszej Bogurodzicy

14 – 10 (środa) Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

15 – 10 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

16 – 10 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

18 – 10  Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgiai Molebien w intencji nauczycieli i pracowników oświaty

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Porządek nabożeństw w dniach 05 – 11 października 2020 r.

05 – 10 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

06 – 10 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

07 – 10 (środa)     

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

08 – 10 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

09 – 10 (piątek) Zaśnięcie  Apostoła  i  Ewangelisty  Jana  Teologa

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

10 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

godz.  2100    Akatyst   ku  czci  ikony  Nieczajannaja  Radost

godz.  2200    Akatyst  Zaupokojnyj

11 – 10  Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy. Ikony Przenajświętszej 

             Bogurodzicy Nieczajannaja  Radost

godz. 730  I Święta Liturgia i  Małe  Poświęcenie  Wody

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem