Spotkanie Bożonarodzeniowe

Choć świąteczny czas zdążył już przeminąć, radość Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Chrztu Pańskiego wciąż pozostaje żywa w naszych sercach. Chęć dzielenia się tą radością zebrała w dniu 02-02-2020 r. najmłodszych  mieszkańców Hajnówki, ich rodziców i opiekunów na Spotkaniu Bożonarodzeniowym  zorganizowanym przez hajnowskie koło Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz Parafię Prawosławną pw. św. Trójcy w Hajnówce. W świątecznym spotkaniu wzięło udział około 600 osób. Wydarzenie rozpoczęło się modlitwą podczas św. Liturgii i dziękczynnego molebna. Większość z uczestniczących w Liturgii dzieci przystąpiło do świętego sakramentu Eucharystii. Po zakończeniu św. Liturgii, ze słowami pozdrowień oraz pouczeniem dotyczącym odpowiedniego zachowania w świątyni, zwrócił się do zebranych ks. proboszcz Michał Niegierewicz. Kolejne punkty programu były realizowane w Hajnowskim Domu Kultury. Poczęstunek, wspólne śpiewanie kolęd, konkursy i zabawa, którą poprowadziła przewodnicząca hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Lucyna Ruszuk, wypełniły niedzielne popołudnie. Zebrani mieli też możliwość podziwiać tradycyjne przedstawienie „z kozą” przygotowane przez zespół „Kolebka” z Przedszkola nr 1 w Hajnówce. Każde uczestniczące w „choince” dziecko zostało obdarowane prezentem. Spotkanie Bożonarodzeniowe nie mogłoby się odbyć bez pomocy sponsorów, którym organizatorzy złożyli najserdeczniejsze podziękowania.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Joanna Kiryluk, Mateusz Maksymiuk

„Małe Bractwo” odwiedziło Siedlce

W dniu 30 stycznia 2020 r., dzięki współpracy Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnówce i hajnowskiego koła Bractwa Świętych Cyryla i Metodego oraz finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka została zorganizowana, w ramach miejskiego programu „Akcja Zima 2020 – Aktywne Ferie”, autokarowa wycieczka do Siedlec. W wydarzeniu wzięły udział dzieci skupione wokół Małego Bractwa i Parafialnego Chóru Dziecięcego, działających przy hajnowskim soborze św. Trójcy. Organizatorzy zimowego wyjazdu promując aktywne formy spędzania wolnego czasu zaprosili uczestników na lodowisko.  Ważnym punktem wycieczki była wizyta w cerkwi prawosławnej pw. św. Trójcy. Proboszcz parafii, ks. prot. Sławomir Kochan zapoznał uczestników z historią siedleckiej cerkwi oraz dzisiejszą sytuacją wyznawców prawosławia na tym terenie. Wycieczkę do Siedlec uzupełnił seans kinowy i pyszny obiad.   

Autor i zdjęcia: ks. Mariusz Jurczuk

Wycieczka „Małego Bractwa” do Białegostoku

14 grudnia 2019 r. Małe Bractwo odwiedziło Białystok. Wśród punktów programu wycieczki, które udało się ( nie bez problemów ; ) ) zrealizować, najważniejsza była wspólna modlitwa w Soborze Św. Mikołaja. Od jesieni do wiosny w tej właśnie cerkwi znajdują się relikwie św. młodzieńca Gabriela. Mieliśmy możliwość pokłonić się im, oddając cześć naszemu niebiańskiemu opiekunowi. W dalszej kolejności odwiedziliśmy białostocką papugarnię oraz lodowisko.

Tekst i zdjęcia: ks. Mariusz Jurczuk

Bożonarodzeniowa zabawa dla dzieci.

Dzięki staraniom hajnowskiego koła Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego oraz Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnówce po raz kolejny udało się nam zorganizować Bożonarodzeniową zabawę dla dzieci.

Choć świąteczny czas zdążył już przeminąć, radość Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Chrztu Pańskiego wciąż pozostawała żywa w naszych sercach. Chęć dzielenia się tą radością zebrała w dniu 03-02-2019 r. w Hajnowskim Domu Kultury najmłodszych  mieszkańców Hajnówki, ich rodziców i opiekunów. W choince wzięło udział ponad 500 osób. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, po której mieliśmy przyjemność podziwiać występ uczniów klasy pierwszej, uczęszczających na lekcje języka białoruskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce. Dzieci pod kierownictwem pani Beaty Kiędyś zaprezentowały przedstawienie „Kaladnyja zabawy“.

Kolejnym punktem choinkowej zabawy był wspólny występ hajnowskich chórów: „Szyszkin lies“ z parafii św. Jana Chrzciciela pod kierownictwem Pauliny Skiepko i „Chór dziecięcy Soboru Św. Trójcy“ pod kierownictwem Justyny Marczuk. Chóry wystąpiły z krótkim koncertem kolęd.

Po zakończeniu wystepów przyszedł czas na zabawę, którą przygotowały i poprowadziły nauczycielki z Niepublicznego  Przedszkola imienia Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce: Anna Muskała, Barbara Tyniewicka i Marzena Lubowicka. Wszystkich zebranych uraczyliśmy słodkim poczęstunkiem a każde uczestniczące w choince dziecko zostało obdarowane prezentem.

Bożonarodzeniowe spotkanie nie mogłoby się odbyć bez pomocy sponsorów, którym z całego serca dziękujemy!

Ogromne wsparcie okazało nam jak zwykle Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej.

Szczególne słowa podziękowania za okazaną nam gościnność kierujemy w stronę Dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury pana Rościsława Kuncewicza.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy w dniu 03-02-2019 r. zaszczycili nas swoją obecnością! 

                             

Bractwo Świętych Cyryla i Metodego koło w Hajnówce  

 

  

 

Wycieczka do Białegostoku (24-11-2018)

Nie możemy doczekać się już zimy! Postanowiliśmy, że przygotujemy się na jej nadejście i potrenujemy trochę jazdę na łyżwach. Wspólnie z chórem dziecięcym, działającym przy Parafii Świętej Trójcy w Hajnówce, nasze „Małe Bractwo” wybrało się do Białegostoku. Pierwszym przedpołudniowym punktem programu była zabawa na lodowisku.

Po naprawdę intensywnie spędzonym czasie udaliśmy się do parafii p/w Świętego Jana Teologa w Białymstoku. Dzięki gościnności i opiece ojca Michała Czykwina, wikariusza parafii Św. Jana Teologa, mogliśmy pomodlić się w tymczasowej cerkwi parafialnej, kaplicy domowej p/w Św. Mikołaja Serbskiego oraz zapoznać się z postępami przy budowie nowej świątyni, której kopuły będą w przyszłości górować nad białostockimi Bacieczkami.

Ojciec Michał zapoznał nas z historią parafii, opowiedział o jej związku z prawosławiem w siostrzanej Serbii. Bardzo ciekawa część  opowieści dotyczyła naszej ukochanej Hajnówki. Nie wszyscy z nas wiedzieli o tym, że cerkiew tymczasowa, w której się znajdowaliśmy, pochodzi właśnie z naszego miasta! Kiedyś była to cerkiew Świętego Mikołaja, parafialna cerkiew w Hajnówce! Kiedy musiała ustąpić miejsca Soborowi Świętej Trójcy, została rozebrana na elementy i od ponad 25 lat służy jako świątynia tymczasowa przy budowie nowych cerkwi. Niesamowita historia!

sdr

Serdecznie podziękowaliśmy ojcu Michałowi za poświęcony czas i wyruszyliśmy w drogę powrotną.  Wspólnie udało nam się spędzić naprawdę ciekawą sobotę. Spotkania Małego Bractwa (każda sobota o godz. 1100) oraz próby Chóru Dziecięcego (każda sobota o godz. 1200) wzbogacają nas i dają nowe możliwości.

  Ks. Marek  Jurczuk