HARMONOGRAM odwiedzania domów z Kreszczenską          Św. Wodą 

w Parafii Prawosławnej

Św. Trójcy

w Hajnówce

18.01.2023 środa – Placówka

19.01.2023 czwartek – Placówka

20.01.2023 piątek – Paszki

21.01.2023 sobota – Paszki

22.01.2023 niedziela – Paszki

23.01.2023 poniedziałek – Mazury, Nowowarszawska

24.01.2023 wtorek – Mazury, Nowowarszawska

25.01.2023 środa – Centrum, Millenium

26.01.2023 czwartek – Centrum, Millenium

27.01.2023 piątek – Lipowa, bloki Lipowa, uliczki obok

28.01.2023 sobota – Lipowa, bloki Lipowa, uliczki obok

29.01.2023 niedziela – Lipowa, bloki Lipowa, uliczki obok

30.01.2023 poniedziałek – Podlasie, bloki i uliczki obok

31.01.2023 wtorek – Podlasie, bloki i uliczki obok

W kolejnych dniach będą uzupełniane wizyty, jeżeli kogoś nie było, prosimy o powiadomienie telefonicznie (tel. kancelarii 858732971 do godz. 13.00), lub informację w cerkownym jaszczyku o dacie i godzinie modlitwy. 

Kler Soboru Św. Trójcy w Hajnówce