Apel dotyczący Świąt Dzielnicowych

Bracia i Siostry! Tradycja Świąt Dzielnicowych zainicjowana podczas budowy Soboru św. Trójcy w Hajnówce  przez ś. p. ks. Antoniego Dziewiatowskiego jednoczy mieszkańców naszej parafii, wzmacnia poczucie wspólnoty, mobilizuje do modlitwy i działania. Święto Dzielnicowe to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego otaczamy czcią opiekunów, niebiańskich orędowników kolejnych dzielnic, na które nasza parafia jest podzielona. Piękna idea trwa od niemal pięćdziesięciu lat do dnia dzisiejszego. Naszym obowiązkiem jest ją kontynuować, pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii obowiązującym w naszym kraju i na całym świecie. Wielu z Was, pomimo najszczerszych chęci, nie będzie mogło uczestniczyć we wspólnej modlitwie w cerkwi podczas nabożeństw. Pamiętając o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie,  pozostaniecie w swoich domach. Nie oznacza to, jednak, że nie macie możliwości udziału w obchodach Świąt Dzielnicowych. Korzystając z poczty elektronicznej,  prześlijcie na nasz adres mailowy: dekanathajnowski@gmail.com imiona osób, w intencji których wzniesiemy modlitwy. Do przesłanej wiadomości należy dołączyć datę Święta Dzielnicowego. Bądźcie pewni, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, obywateli naszego kraju i całego świata. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie traćmy nadziei. Z Bożą pomocą pokonamy trudności. Upraszajmy o tę pomoc przez wspólną modlitwę.

Dobrowolnych ofiar, z dopiskiem daty Święta Dzielnicowego, można dokonywać na konto naszej parafii: PKO BP o/Hajnówka  77 1020 1332 0000 1402 0187 4593

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce

Zmarł ks. Eugeniusz Podgajecki

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 4 listopada 2020 roku, w późnych godzinach wieczornych zmarł ks. prot. mgr Eugeniusz Podgajecki, rezydent parafii św. Trójcy w Hajnówce. Ks. Eugeniusz Podgajecki urodził się w 1936 roku. W 1986 roku w trybie zaocznym ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. Był absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 27 sierpnia 1988 roku otrzymał święcenia diakońskie, zaś 28 sierpnia 1988 roku święcenia kapłańskie z rąk Jego Eminencji metropolity Bazylego. 9 września 1988 roku został mianowany wikariuszem parafii w Lewkowie Starym. Od 12 października 1996 do 12 października 1997 roku był proboszczem parafii w Kuraszewie. Od 12 października 1997 roku do 12 marca 1998 roku był wikariuszem parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce. Kolejnych dziewięć miesięcy był wikariuszem parafii przyklasztornej na św. Górze Grabarce. 3 grudnia 1988 roku został przeniesiony w stan spoczynku i mianowany rezydentem parafii św. Trójcy w Hajnówce. Wiecznaja pamjat’!

Pogrzeb ojca Eugeniusza odbędzie się w soborze św. Trójcy w Hajnówce, w dniu 06-11-2020 r. Święta Liturgia rozpocznie się o godz. 9:00. W czwartek 05-11-2020 r. o godz. 18:00 w soborze św. Trójcy zostanie odprawiona Panichida.

Za: orthodox.pl

Harmonogram Świąt Dzielnicowych w 2020 roku

31 października (sobota) – Św. Apostoła Łukasza (święto dzielnicy Placówka)

04 listopada (środa) – Kazańskiej Ikony Matki Bożej (święto dzielnicy Dolna i Poddolna oraz Puciska)

06 listopada (piątek) – Ikony Bogurodzicy Wsiech Skorbiaszczych Radost (święto dzielnicy Paszki)

10 listopada (wtorek) – Św. św. Hioba Poczajowskiego i męcz. Paraskiewy (święto dzielnicy Mazur)

14 listopada (sobota) – Św. św. Kosmy i Damiana (święto dzielnicy Centrum)

26 listopada (czwartek) – Św. Jana Złotoustego (święto dzielnicy Stara Lipowa, 11 Listopada i uliczki)

7 grudnia (poniedziałek) – Św. męcz. Katarzyny (święto dzielnicy Podlasie oraz bloki koło szpitala)

12 grudnia (sobota) – Św. Apostoła Andrzeja (święto dzielnicy Lipowa Bloki)

We wszystkie dni Świąt Dzielnicowych nabożeństwa zaczynają się o godz. 8:00 i odbywają się według następującego porządku: Akatyst, Święta Liturgia, Molebien.

Kler Soboru św. Trójcy w Hajnówce

Porządek nabożeństw w dniach 19 – 25 października 2020 r.

19 – 10 (poniedziałek) Apostoła Tomasza

godz. 800 Święta Liturgia     

20 – 10 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

21 – 10 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

22 – 10 (czwartek) Apostoła Jakuba Alfeusza

godz. 800 Święta Liturgia

23 – 10 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

25 – 10  Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy. Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Porządek nabożeństw w dniach 12 – 18 października 2020 r.

12 – 10 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

13 – 10 (wtorek)     

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije przed świętem Opieki Najświętszej Bogurodzicy

14 – 10 (środa) Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

15 – 10 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

16 – 10 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

18 – 10  Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgiai Molebien w intencji nauczycieli i pracowników oświaty

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem