Porządek nabożeństw w dniach 01 – 08 czerwca 2020 r.

01 – 06 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

02 – 06 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

03 – 06 (środa) Św. św. cesarza Konstantyna i cesarzowej Heleny

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

04 – 06 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

05 – 06 (piątek) Zakończenie święta Wniebowstąpienia Pańskiego

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

06 – 06 (sobota) Sobota rodzicielska. Wspomnienie zmarłych.

godz. 800  Święta Liturgia i Obszczaja Panichida

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

07 – 06  Niedziela VIII po Wielkanocy. PĘĆDZIESIĄTNICA.

godz. 800   I Święta Liturgia. Po św. Liturgii Molebien dla maturzystów.

godz. 1000   II Święta Liturgia i Wieczernia

godz. 1700 Utrenia

08 – 06 (poniedziałek)  DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  DUCHA.

godz. 900 Święta Liturgia

godz. 1400 Wyjście pielgrzymki do Krynoczki

Porządek nabożeństw w dniach 25 – 31 maja 2020 r.

25 – 05 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

26 – 05 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

27 – 05 (środa) Zakończenie święta Paschy.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

28 – 05 (czwartek) Wniebowstąpienie Pańskie.

godz. 900  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

29 – 05 (piątek)  

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

30 – 05 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

31 – 05  Niedziela VII po Wielkanocy. Św. św. Ojców Soborów Powszechnych.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem

„Majowego Mikołaja” w soborze św. Trójcy w Hajnówce

W dniach 21 – 22 maja 2020 r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono  pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy. Św. Mikołaj jest patronem dolnej świątyni hajnowskiej katedry. Również pierwsza drewniana cerkiew w Hajnówce była oddana niebiańskiemu patronatowi Cudotwórcy z Miry Licyjskiej. Dlatego też kult św. Mikołaja zajmuje wśród hajnowian szczególne miejsce, a uroczystości ku Jego czci gromadzą rzesze wiernych. Tegoroczne uroczystości zaszczycili swą obecnością: Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, duchowieństwo diecezji Warszawsko – Bielskiej i Białostocko – Gdańskiej. Hierarchów powitali przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, lokalnych władz samorządowych i komitetu cerkiewnego. W cerkwi ze słowami powitania zwrócił się do przybyłych proboszcz parafii ks. mitrat Michał Niegierewicz. Po przeczytaniu perykopy Ewangelii od św. Łukasza Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do zebranych, wygłaszając świąteczne kazanie. Odnosząc się w nim do problemów współczesnego świata, nękanego przez bezustanne działanie złego ducha, podkreślił ogromną rolę, którą odgrywają w życiu chrześcijanina prawidłowe wzorce. Bóg powołuje świętych, aby wypełniali tę rolę. Wśród nich znajduje się św. Mikołaj Cudotwórca. Jego gorliwa wiara oraz niezwykłe oddanie swej pasterskiej służbie są wzorem do naśladowania szczególnie dla duchownych. Cuda, których dokonywał i których do dnia dzisiejszego doświadczają wierni dzięki niebiańskiemu wstawiennictwu św. Mikołaja, są świadectwem miłości, którą kapłan obdarza wiernych oddanych jego opiece. Lud Boży pragnąc zachować harmonię, powinien szanować swoich pasterzy, ufać im i jednoczyć się w modlitwie. Podczas św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa dokonał chirotonii kapłańskiej hierodiakona Porfiriusza (Patryka Orzechowskiego) z monasteru św. Dymitra w Sakach. Ojciec Porfiriusz pochodzi z Hajnówki, święcenia kapłańskie otrzymał w swojej rodzinnej parafii. Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Aleksandra Jakimiuk, autor

Prośba o pomoc.

Drodzy Bracia i Siostry.

Panująca pandemia wirusa COVID-19 i wynikające z tego ograniczenia są przyczyną drastycznego zmniejszenia dochodów naszej parafii. Niezmiennie pozostajemy jednak zobowiązani do  regulowania na bieżąco rachunków za wywóz nieczystości, ogrzewanie, energię elektryczną i inne media. Parafia od marca poprzedniego roku niesie również trud budowy Centrum Dekanalnego. Ciężar finansowy tego przedsięwzięcia jest ogromny. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do naszych parafian oraz innych ludzi dobrej woli o pomoc finansową. Wpłat można dokonywać na konto parafii: PKO BP o/Hajnówka  77 1020 1332 0000 1402 0187 4593, lub za pośrednictwem duchowieństwa pełniącego dyżury w kancelarii parafialnej (kancelaria  czynna w godzinach 1000-1300 oraz 1400-1700, codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, tel. 85 873-29-71). Pragnę z całego serca podziękować za okazane wsparcie, zapewniając o bezustannej modlitwie w Waszej intencji.

Proboszcz parafii prawosławnej p/w św. Trójcy w Hajnówce:

ks. mitrat  Michał Niegierewicz

Porządek nabożeństw w dniach 18 – 24 maja 2020 r.

18 – 05 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

19 – 05 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

20 – 05 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

21 – 05 (czwartek) Św. Jana Teologa.

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

22 – 05 (piątek) Św. Mikołaja  Cudotwórcy.

godz. 730  Święta Liturgia i Małe Poświęcenie Wody

godz. 930  Powitanie arcypasterzy

godz. 1000  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

23 – 05 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

24 – 05  Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu. Św. św. Cyryla i Metodego.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700Wieczernia z Akatystem