Postny poczęstunek

27 marca 2022 roku, kiedy Cerkiew Prawosławna przeżywa III niedzielę Wielkiego Postu i uroczyście wynoszony jest Krzyż Święty do pokłonienia, młodzież hajnowskiego bractwa działająca przy Soborze Świętej Trójcy, postanowiła zatroszczyć się o parafian.
Okres Wielkiego Postu to czas, kiedy wierni Cerkwi Prawosławnej dążą do różnego rodzaju wyrzeczeń.  Jednym z nich jest ograniczenie się w pokarmach. Sprawia to, że osoba poszcząca ogranicza swoją sferę cielesną i stawia akcent na sferze duchowej. Wszystko po to, aby w poszczególnych sercach na stałe zagościł Jezus Chrystus.

Bractwo zastanawiało się co może stworzyć w tym wyjątkowym czasie. Hajnowska młodzież postanowiła przygotować postne ciasteczka, które były w kształcie krzyża, aniołów oraz innych symboli chrześcijańskich. Młodzi hajnowianie przygotowując ciasteczka kierowali się tym, że taki drobny prezent będzie symbolem miłości chrześcijańskiej, która łączy wszystkich.
Inicjatywa młodzieży spotkała się z pozytywnym odbiorem parafian i wszyscy zebrani w świątyni zabierali ciasteczka do swoich domów. 

Autor i zdjęcia

ks. Krzysztof Kuderski

Pielgrzymka autokarowa BMP w Hajnówce do Paczajowa

W dniach 29-31 stycznia 2020 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy odbyła się autokarowa pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Hajnówce do Świętej Ławry Paczajowskiej oraz Lwowa na Ukrainie. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu otrzymanemu z Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach projektu „Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2020”. W naszej pielgrzymce uczestniczyła także młodzież z Bielska Podlaskiego oraz Kuraszewa. Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawował ks. Krzysztof Kuderski. Pielgrzymował z nami również Ks. Piotr Kamieński, Proboszcz Prawosławnej Parafii w Kuraszewie. Z Hajnówki do Poczajowskiej Ławry wyruszyliśmy we wtorek o godz. 20:00 spod Soboru Świętej Trójcy. W intencji pomyślnej podróży został odsłużony molebień. W środę w godzinach porannych dojechaliśmy do Lwowa. Tam zapoznaliśmy się z historią oraz zobaczyliśmy główne zabytki tegoż miasta. Około godziny 15:00 dojechaliśmy do Poczajowa. Przed zakwaterowaniem podeszliśmy do świętości Ławry: stopki Matki Bożej, Cudotwórczej Ikony Bogurodzicy, relikwii Śww. Hioba i Amfiłochiusza . Tego samego dnia wzięliśmy udział w wieczornym nabożeństwie, które sprawowane było w Cerkwi p.w. Świętej Trójcy. W czwartek uczestniczyliśmy w Świętej Liturgii celebrowanej w Cerkwii św. Hioba Poczajewskiego, podczas której wielu z nas przystąpiło do Świętych sakramentów Spowiedzi i Eucharystii. Tego samego dnia odwiedziliśmy Skit w miejscowości Onyszkowce, gdzie znajduje się źródło św. Anny. Historię tego miejsca opowiedziała nam jedna z sióstr. Zaprowadziła nas również do kaplicy, w której znajdują się świętości należące do św. Amfilochiusza. Wizytę w Skicie zakończyliśmy zanurzeniem się w źródle św. Anny. W godzinach popołudniowych pojechaliśmy na cmentarz, na którym pochowani są mnisi z Ławry Poczajewskiej oraz pokłoniliśmy się świętością znajdującym się w Skicie Świętego Ducha. Po Skicie oprowadził nas hierodiakon Wikientij. Zaprowadził nas także do duchownika Skitu ojca Nazarija. Ojciec Nazarij opowiedział naszej młodzieży o historii Skitu oraz znaczeniu wiary w naszym życiu. Każdy słuchał z wielkim zainteresowaniem. Po wieczornym nabożeństwie w Skicie spotkaliśmy się z ks. Jerzym Prokopczukiem, który jest wykładowcą Katechizmu w Prawosławnej Szkole Dyrygentów w Krzemieńcu. Ks. Jerzy umożliwił nam spotkanie z uczniami swojej szkoły. Ukraińska młodzież z wielką radością przyjęła polską pielgrzymkę. Z ogromnym zaciekawieniem zadawała pytania dotyczące Prawosławia w Polsce. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. W piątek po porannej Liturgii Świętej pokłoniliśmy się świętościom Ławry Poczajowskiej i udaliśmy się w powrotną drogę do Hajnówki. Młodzież jeszcze długo będzie wspominała duchowe przeżycia, których doświadczyła w Poczajowie.

Autor i zdjęcia: ks. Krzysztof Kuderski

Warsztaty bożonarodzeniowe

4 stycznia 2020 roku Bractwa Młodzieżowe i Dziecięce Parafii Świętej Trójcy w Hajnówce wzięły udział w „warsztatach bożonarodzeniowych”. Warsztaty odbyły się w Sali parafialnej znajdującej się pod Cerkwią. Opiekę duchową nad warsztatami sprawowali ks. Marek Jurczuk i ks. Krzysztof Kuderski. Warsztaty rozpoczęły się z modlitwy. Wszyscy zebrani przygotowali bombki oraz inne ozdoby choinkowe. Młodzież ochoczo opiekowała się przybyłymi dziećmi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólną pracę i mamy nadzieję, że na kolejnym naszym spotkaniu będzie nas jeszcze więcej.

Autor i zdjęcia: ks. Krzysztof Kuderski.

„Parafialny Dzień Dziecka”

dav

08-06-2019 uroczystą Świętą Liturgią oraz dziękczynnym Molebnem rozpoczęliśmy dzień. Wyjątkowy, ponieważ poświęcony naszym najmłodszym parafianom. Dzieci to nasza przyszłość, radość i powód do dumy. Podczas nabożeństw wspólnie śpiewały: Dziecięcy Chór Soboru Świętej Trójcy ( dyrygentka Justyna Marczuk)  i Chór „Szyszkin Lies” z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce (dyrygentka Paulina Skiepko).

Po zakończonej modlitwie, tuż obok Soboru, przygotowaliśmy „Rodzinne spotkanie z urozmaiceniami“ (słodki poczęstunek, gry, zabawy, dobroczynny kiermasz „rzeczy bardzo potrzebnych“). Każdy z uczestników miał okazję, aby wspomóc oddział dziecięcy hajnowskiego szpitala.

„Parafialny Dzień Dziecka“ został zorganizowany dzięki współpracy: Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnówce, Nadleśnictwa Hajnówka i Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce. Za okazaną pomoc z całego serca dziękujemy również przedsiębiorstwu EMMA  BOROWIK SP.J.  oraz kwiaciarni „LAWENDA”.

                                                                                           Ks. Mariusz Jurczuk

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

Bożonarodzeniowa zabawa dla dzieci.

Dzięki staraniom hajnowskiego koła Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego oraz Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnówce po raz kolejny udało się nam zorganizować Bożonarodzeniową zabawę dla dzieci.

Choć świąteczny czas zdążył już przeminąć, radość Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Chrztu Pańskiego wciąż pozostawała żywa w naszych sercach. Chęć dzielenia się tą radością zebrała w dniu 03-02-2019 r. w Hajnowskim Domu Kultury najmłodszych  mieszkańców Hajnówki, ich rodziców i opiekunów. W choince wzięło udział ponad 500 osób. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, po której mieliśmy przyjemność podziwiać występ uczniów klasy pierwszej, uczęszczających na lekcje języka białoruskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce. Dzieci pod kierownictwem pani Beaty Kiędyś zaprezentowały przedstawienie „Kaladnyja zabawy“.

Kolejnym punktem choinkowej zabawy był wspólny występ hajnowskich chórów: „Szyszkin lies“ z parafii św. Jana Chrzciciela pod kierownictwem Pauliny Skiepko i „Chór dziecięcy Soboru Św. Trójcy“ pod kierownictwem Justyny Marczuk. Chóry wystąpiły z krótkim koncertem kolęd.

Po zakończeniu wystepów przyszedł czas na zabawę, którą przygotowały i poprowadziły nauczycielki z Niepublicznego  Przedszkola imienia Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce: Anna Muskała, Barbara Tyniewicka i Marzena Lubowicka. Wszystkich zebranych uraczyliśmy słodkim poczęstunkiem a każde uczestniczące w choince dziecko zostało obdarowane prezentem.

Bożonarodzeniowe spotkanie nie mogłoby się odbyć bez pomocy sponsorów, którym z całego serca dziękujemy!

Ogromne wsparcie okazało nam jak zwykle Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej.

Szczególne słowa podziękowania za okazaną nam gościnność kierujemy w stronę Dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury pana Rościsława Kuncewicza.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy w dniu 03-02-2019 r. zaszczycili nas swoją obecnością! 

                             

Bractwo Świętych Cyryla i Metodego koło w Hajnówce