Wyniki „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 2020”

Jury w składzie: Przewodniczący – Ks. mitrat Michał Niegierewicz, Ks. prot. Walery Piotrowski oraz  Igor Fita, po wysłuchaniu 37 chórów, grup i zespołów kolędniczych (ok. 700 uczestników) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria Przedszkola:

I miejsce :

„Dzwoneczki”  – Przedszkole nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, dyr. /prowadzące zespół Jolanta Wołkowycka i Urszula Raczkowska-Filinowicz

II miejsce:

– „Perełki“ – Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce, dyr. /prowadząca zespół Agata Majewska-Iwaniuk.

– „Lanok”, Przedszkole Niepubliczne nr 1 im. Św. Młodzieńca Gabriela  w Bielsku Podlaskim, dyr. /prowadzące zespół Joanna Chilkiewicz, Marta Zinkiewicz

III miejsce :

Gwiazdeczki” Przedszkole nr 5 w Hajnówce, dyr. /prowadząca zespół Anna Sacharczuk, Alina Lipczyńska, na fortepianie akompaniuje Joanna Suchodoła.

– „Sunduczok” – Przedszkole Niepubliczne im. św. św. Cyryla i Metodego  w Hajnówce, dyr./prowadząca zespół Ewelina Kuprianiuk

Wyróżnienie:

„Kolebka” – Przedszkole nr 1 w Hajnówce, dyr. /prowadzące zespół Alla Suprun, Volga Viluk, Mirosława Nikonczuk

Kategoria Szkoły Podstawowe:

I miejsce:

„Ranok”, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, dyr. Elżbieta Tomczuk.

II miejsce:

– „Żeużyki”, Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim, dyr. Anna Fionik

– „Unisono“, Szkoła Podstawowa z DNJB im. Ziemi Orlańskiej w Orli, dyr. Anna Fita

III miejsce:

– „Leśne Nutki”, Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, dyr./opiekun zespołu Maria Kruk

– Szkolny Chór Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce, dyr. Paulina Skiepko

Wyróżnienie:

Chór Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, dyr. Ewa Surel

Kategoria Zespoły Kolędnicze:

I miejsce:

– „Kwartet”, dyr./prowadząca zespół Marta Rygorowicz

– „Czyżowianie”, Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, dyr. Jura Haniewicz

II miejsce:

„Zniczka”, II LO z DNJB w Hajnówce, dyr. Paulina Skiepko

III Miejsce:

– Zespół wokalny „Омофор”, Dom Kultury w Prużanach, Białoruś, dyr. Natalia Alieksiejewna  Doncowa

– Kameralny Chór Żeński „Archanhielskij Hłas” z Orzeszkowa, dyr. Ewa Surel

Kategoria Chóry Parafialne:

I miejsce:  Nie przyznano

II miejsce:

– Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce, Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy w Hajnówce, dyr. Justyna Marczuk

– „Młodzieżowy Chór Soboru Św. Trójcy w Hajnówce”, Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy, dyr. ks. diakon Marek Maciuka

III  miejsce

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim, dyr. Jolanta Ostaszewicz

Wyróżnienie: Nie przyznano

Kategoria Chóry Świeckie:

 I miejsce : nie przyznano

II miejsce:

– „Kuranty” Bielski Dom Kultury, dyr. Alina Niegierewicz

– „Chór Leśników Puszczy Białowieskiej”, Stowarzyszenie „Chór Leśników Puszczy Białowieskiej”, dyr. Paulina Skiepko.

III miejsce:

„Echo Puszczy”, Hajnowski Dom Kultury, dyr. Alina Niegierewicz

Wyróżnienie: nie przyznano

Kategoria Amatorskie Zespoły Kolędnicze:

I miejsce:

„Studio Piosenki Estradowej”, Hajnowski Dom Kultury, dyr. Marta Gredel-Iwaniuk

II miejsce:

„Werwoczki”, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, opiekun zespołu Małgorzata Bakunowicz

III miejsce:

„Animato”, Narwiański Ośrodek Kultury, dyr. Marta Gredel-Iwaniuk

Wyróżnienie: Nie przyznano

Nagroda Specjalna:

– Zespół Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce, dyr. Agnieszka Andrejuk

Chór Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, dyr. /prowadząca zespół Magdalena Zabrocka.