Porządek nabożeństw w dniach 14 – 20 października 2019r.

14-10 (poniedziałek) Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

15-10 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

16-10 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17-10 (czwartek)

godz. 800  Św. Liturgia

18-10 (piątek)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

19-10 (sobota)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

20-10 XVIII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Św. Liturgia

godz. 1000  II Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

Porządek nabożeństw w dniach 07-X – 13-X 2019 r.

07 – 10   (poniedziałek)

            godz. 800       Św. Liturgia

08 – 10   (wtorek)    

           godz. 800          Św. Liturgia        

09 – 10   (środa)  Zaśnięcie  Apostoła  i  Ewangelisty  Jana  Teologa

godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

10 – 10  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

11 – 10  (piątek) 

           godz. 800           Św. Liturgia     

           godz. 1700       Akatyst

12 – 10  (sobota)  

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

         godz.  2100    Akatyst   ku  czci  ikony  Nieczajannaja  Radost

         godz.  2200    Akatyst  Zaupokojnyj

13 – 10   XVII  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy, Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Nieczajannaja  Radost

           godz. 730          I   Św. Liturgia  i  Małe  Poświęcenie  Wody

         godz. 1000       II  Św. Liturgia

 godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije przed świętem Opieki Najświętszej  Bogurodzicy

Pielgrzymka do Monasteru w Turkowicach

„Siestryczestwo” przy Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce serdecznie zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Monasteru pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 19-20 października 2019 r. Koszt udziału w pielgrzymce: 130 zł. Wyjazd o godz. 8:00 z placu przy Hajnowskim Domu Kultury. Zapisy prowadzone są w cerkwi lub pod nr. tel. 662 444 413

Porządek nabożeństw w dniach 30-IX – 06-X 2019 r.

30 – 09   (poniedziałek)

            godz. 800       Św. Liturgia

           godz. 1700       Akatyst

01 – 10   (wtorek)    

           godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

02 – 10   (środa) 

godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

03 – 10  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

           godz. 1700       Akatyst

04 – 10  (piątek)   Zakończenie święta  Podwyższenia  Krzyża  Pańskiego

           godz. 800           Św. Liturgia     

           godz. 1700       Akatyst

05 – 10  (sobota)  

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

06 – 10   XVI  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

            godz. 800          I   Św. Liturgia

          godz. 1000       II  Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

W dniach 26-27 września 2019 r. w hajnowskim soborze Św. Trójcy uroczyście obchodzono święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Tegoroczne świąteczne uroczystości miały wyjątkowy przebieg. Nabożeństwom całonocnego czuwania oraz św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Paweł biskup hajnowski. Podczas boskiej Liturgii  homilię, przybliżającą historię święta oraz wyjaśniającą znaczenie krzyża w życiu prawosławnego chrześcijanina, wygłosił proboszcz hajnowskiej katedry – ks. mitrat Michał Niegierewicz. Po zakończeniu św. Liturgii wszyscy zebrani w uroczystej procesji udali się na skrzyżowanie ul. Chemicznej i ul. Tamary Sołoniewicz, gdzie miało miejsce poświęcenie  krzyża, odrestaurowanego dzięki staraniom hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Ten Święty Krzyż, najstarszy w Hajnówce, pochodzi z 1914 roku. Jest jedynym zachowanym  krzyżem uświęcającym dawne leśne skrzyżowanie uroczyska Hajnowszczyzna (Ayjnowszczyzna). Łączyły się tu kierunki wschód (Wołkowysk, Białowieża) – zachód (Bielsk Podlaski) oraz północ (Narewka, Dubiny) – południe (Orzeszkowo -Kleszczele). Droga ta nosiła powszechną nazwę „Carski gościniec”. Był to trakt rozgraniczający grunta wsi Dubiny od uroczyska Hajnowszczyzna. Droga i skrzyżowanie funkcjonowały do 1915 roku, kiedy to na nasze ziemie wkroczyli Niemcy i wybudowali tu Fabrykę Chemiczną. Wówczas krzyż przeniesiono w to miejsce, gdzie znajduje się do dziś. (relacja ks. prot. Eugeniusz Podgajecki). Po zakończeniu obrzędu poświęcenia krzyża do zebranych zwrócił się biskup hajnowski Paweł. Władyka podziękował wszystkim zebranym, na czele z przedstawicielami władz samorządowych, za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Szczególne słowa podziękowań skierował ku osobom zaangażowanym w dzieło generalnego remontu ponad stuletniego krzyża. Krzyż, który odzyskał swój dawny blask jest, jak podkreślił Jego Ekscelencja, świadectwem głębokiej wiary oraz troski prawosławnej społeczności Hajnówki o pielęgnowanie swojej historii i tradycji.

Zdjęcia: Michał Dziewiatowski, Aleksandra Jakimiuk, ks. Mariusz Jurczuk