Komunikat!

Bracia i Siostry! Od dnia 25-03-2020 r. z powodu obowiązującego w naszym kraju stanu epidemii i związanych z tym ograniczeń, w nabożeństwach sprawowanych w soborze św. Trójcy w Hajnówce,  nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące nabożeństwo.  Rozumiejąc potrzebę modlitwy w cerkwi, podczas każdego nabożeństwa udostępniamy ołtarz św. Pantelejmona, znajdujący się na zewnątrz, pod dzwonnicą, gdzie będzie można postawić świeczkę i zostawić zapiskę. W głównej świątyni, uwzględniając wszelkie dostępne środki ostrożności,  podczas św. Liturgii wierni pragnący przystąpić do świętych sakramentów spowiedzi i Eucharystii otrzymają taką możliwość w grupach do 5 osób jednocześnie.

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce

Porządek nabożeństw w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu

02-03 (poniedziałek) 

godz. 700 Utrenia, Wielikopostnyje Czasy, Wieczernia

godz. 1700 Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety

03-03 (wtorek)

godz. 700 Utrenia, Wielikopostnyje Czasy, Wieczernia

godz. 1700 Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety

04-03 (środa) 

godz. 700 Utrenia, Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

godz. 1700 Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety

05-03 (czwartek)

godz. 700 Utrenia, Wielikopostnyje Czasy, Wieczernia

godz. 1700 Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety

06-03 (piątek)

godz. 700 Utrenia, Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

godz. 1700 Akatyst Mękom Pańskim

07-03 (sobota) Wspomnienie cudu św. Teodora z Tyru

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

08-03  I Niedziela Wielkiego Postu – Triumf Ortodoksji

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia i Molebien w dniu Triumfu Ortodoksji

godz. 1700 Nabożeństwo Pasji Chrystusowej

Porządek nabożeństw w dniach 24 lutego – 01 marca 2020 r.

24-02 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

25-02 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

26-02 (środa) 

W tym dniu Święta Liturgia nie jest sprawowana

godz. 1700 Akatyst

27-02 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

28-02 (piątek)

W tym dniu Święta Liturgia nie jest sprawowana

godz. 1700 Akatyst

29-02 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

01-03  Niedziela Przebaczenia Win. Niedziela Seropustna.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia  z czynom proszczenija win

Porządek nabożeństw w dniach 17 – 23 lutego 2020 r.

17-02 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

18-02 (wtorek) Świętej męczennicy Agaty

godz. 800   Święta Liturgia i poświęcenie chleba

19-02 (środa) 

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

20-02 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

21-02 (piątek) Zakończenie święta  Spotkania  Pańskiego

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst  zaupokojnyj

22-02 (sobota)  SOBOTA  RODZICIELSKA. Modlitwy za zmarłych.

godz. 800  Święta Liturgia i Obszczaja Panichida

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

23-02  Niedziela o Sądzie Ostatecznym. Mięsopustna.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem