Porządek nabożeństw w Wielkim Tygodniu i na Święto Paschy.

13.04.2020 – Wielki Poniedziałek

700   – Św. Liturgia

1700Wielikpostnaja Utrenia

14.04.2020 – Wielki Wtorek

700   – Św. Liturgia

1700Wielikpostnaja Utrenia

15.04.2020 – Wielka Środa

700   – Św. Liturgia

1700Wielikpostnaja Utrenia

16.04.2020 – Wielki Czwartek

800   –  Św. Liturgia. Ustanowienie Św. Eucharystii.

1700Utrenia z  czytaniem 12  Św. Ewangelii o mękach Jezusa Chrystusa.

17.04.2020 – Wielki Piątek

700  –  Carskije Czasy

1400  –  Wieczernia z wyniesieniem Św. Płaszczennicy.

1800 Utrenia przy grobie Jezusa Chrystusa.

18.04.2020 – Wielka Sobota

600   – Św. Liturgia

Od godz. 900  do 1900 –  Święcenie pokarmów wielkanocnych.

19.04.2020 – NIEDZIELA WIELKANOCNA

2330 – Paschalne Nabożeństwo – Całonocne Czuwanie i Św. Liturgia.

1300  – Uroczysta Świąteczna Wielka Wieczernia

20.04.2020 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

900  –  Utrenia

1000  –  Św. Liturgia

1700  – Wieczernia

21.04.2020 – WTOREK WIELKANOCNY

800  –  Utrenia

900  –  Św. Liturgia

1700  – Wieczernia

Komunikat dot. Niedzieli Palmowej.

Bracia i siostry podczas święta Wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy tradycyjne poświęcenie wierzb będzie możliwe podczas świątecznych Boskich Liturgii, celebrowanych według poniższego harmonogramu. Duchowni będą dokonywać poświęcenia na zewnątrz świątyni przy uczestnictwie małych, pięcioosobowych grup wiernych.

12-04 Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy.

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

Kler soboru św. Trójcy

Komunikat!

Bracia i Siostry! W dniu 25-03-2020 r. zostały wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa, związane z obowiązującym w naszym kraju stanem epidemii. Informujemy, iż w nabożeństwach sprawowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem,  nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące nabożeństwo. Wiernych prosimy o pozostanie w domach, pamiętając o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie. Bądźcie pewni, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, za mieszkańców naszego miasta, obywateli naszego kraju i całego świata. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie zapewniamy, że jeśli ktokolwiek potrzebuje naszego wsparcia lub pomocy może na nie liczyć. Dyżury duchowieństwa w kancelarii parafialnej prowadzone są od poniedziałku do soboty w godz. 1000 – 1300  i 1400 – 1700. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 85 873 29 71 lub mailowy: dekanathajnowski@gmail.com

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce

Porządek nabożeństw w dniach 06 – 12 kwietnia 2020 r.

SZÓSTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

06-04 (poniedziałek)          

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije przed świętem Zwiastowania NMP

07-04 (wtorek) Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900  Święta Liturgia św. Jana Złotoustego

08-04 (środa)

godz. 700  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

godz. 1700 Akatyst

10-04 (piątek) X rocznica katastrofy pod Smoleńskiem

godz. 700  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów i panichida

godz. 1700 Utrenia

11-04 (sobota) Sobota Łazarza

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

12-04 Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Wielikopostnaja Utrenia

Porządek nabożeństw w dniach 30 marca – 05 kwietnia 2020 r.

PIĄTY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

01-04 (środa) 

godz. 700  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

godz. 1700 Utrenia z czytaniem Kanonu św. Andrzeja z Krety

02-04 (czwartek)

godz. 700  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

03-04 (piątek)

godz. 700  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

godz. 1700 Utrenia i  Akatyst Przenajświętszej Bogurodzicy

04-04 (sobota) Sobota Akatystu

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

05-04  V Niedziela Wielkiego Postu – Św. Marii Egipskiej

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700 Nabożeństwo Pasji Chrystusowej