Spotkanie Bożonarodzeniowe

Choć świąteczny czas zdążył już przeminąć, radość Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Chrztu Pańskiego wciąż pozostaje żywa w naszych sercach. Chęć dzielenia się tą radością zebrała w dniu 02-02-2020 r. najmłodszych  mieszkańców Hajnówki, ich rodziców i opiekunów na Spotkaniu Bożonarodzeniowym  zorganizowanym przez hajnowskie koło Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz Parafię Prawosławną pw. św. Trójcy w Hajnówce. W świątecznym spotkaniu wzięło udział około 600 osób. Wydarzenie rozpoczęło się modlitwą podczas św. Liturgii i dziękczynnego molebna. Większość z uczestniczących w Liturgii dzieci przystąpiło do świętego sakramentu Eucharystii. Po zakończeniu św. Liturgii, ze słowami pozdrowień oraz pouczeniem dotyczącym odpowiedniego zachowania w świątyni, zwrócił się do zebranych ks. proboszcz Michał Niegierewicz. Kolejne punkty programu były realizowane w Hajnowskim Domu Kultury. Poczęstunek, wspólne śpiewanie kolęd, konkursy i zabawa, którą poprowadziła przewodnicząca hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Lucyna Ruszuk, wypełniły niedzielne popołudnie. Zebrani mieli też możliwość podziwiać tradycyjne przedstawienie „z kozą” przygotowane przez zespół „Kolebka” z Przedszkola nr 1 w Hajnówce. Każde uczestniczące w „choince” dziecko zostało obdarowane prezentem. Spotkanie Bożonarodzeniowe nie mogłoby się odbyć bez pomocy sponsorów, którym organizatorzy złożyli najserdeczniejsze podziękowania.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Joanna Kiryluk, Mateusz Maksymiuk

Pielgrzymka autokarowa BMP w Hajnówce do Paczajowa

W dniach 29-31 stycznia 2020 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy odbyła się autokarowa pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Hajnówce do Świętej Ławry Paczajowskiej oraz Lwowa na Ukrainie. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu otrzymanemu z Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach projektu „Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2020”. W naszej pielgrzymce uczestniczyła także młodzież z Bielska Podlaskiego oraz Kuraszewa. Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawował ks. Krzysztof Kuderski. Pielgrzymował z nami również Ks. Piotr Kamieński, Proboszcz Prawosławnej Parafii w Kuraszewie. Z Hajnówki do Poczajowskiej Ławry wyruszyliśmy we wtorek o godz. 20:00 spod Soboru Świętej Trójcy. W intencji pomyślnej podróży został odsłużony molebień. W środę w godzinach porannych dojechaliśmy do Lwowa. Tam zapoznaliśmy się z historią oraz zobaczyliśmy główne zabytki tegoż miasta. Około godziny 15:00 dojechaliśmy do Poczajowa. Przed zakwaterowaniem podeszliśmy do świętości Ławry: stopki Matki Bożej, Cudotwórczej Ikony Bogurodzicy, relikwii Śww. Hioba i Amfiłochiusza . Tego samego dnia wzięliśmy udział w wieczornym nabożeństwie, które sprawowane było w Cerkwi p.w. Świętej Trójcy. W czwartek uczestniczyliśmy w Świętej Liturgii celebrowanej w Cerkwii św. Hioba Poczajewskiego, podczas której wielu z nas przystąpiło do Świętych sakramentów Spowiedzi i Eucharystii. Tego samego dnia odwiedziliśmy Skit w miejscowości Onyszkowce, gdzie znajduje się źródło św. Anny. Historię tego miejsca opowiedziała nam jedna z sióstr. Zaprowadziła nas również do kaplicy, w której znajdują się świętości należące do św. Amfilochiusza. Wizytę w Skicie zakończyliśmy zanurzeniem się w źródle św. Anny. W godzinach popołudniowych pojechaliśmy na cmentarz, na którym pochowani są mnisi z Ławry Poczajewskiej oraz pokłoniliśmy się świętością znajdującym się w Skicie Świętego Ducha. Po Skicie oprowadził nas hierodiakon Wikientij. Zaprowadził nas także do duchownika Skitu ojca Nazarija. Ojciec Nazarij opowiedział naszej młodzieży o historii Skitu oraz znaczeniu wiary w naszym życiu. Każdy słuchał z wielkim zainteresowaniem. Po wieczornym nabożeństwie w Skicie spotkaliśmy się z ks. Jerzym Prokopczukiem, który jest wykładowcą Katechizmu w Prawosławnej Szkole Dyrygentów w Krzemieńcu. Ks. Jerzy umożliwił nam spotkanie z uczniami swojej szkoły. Ukraińska młodzież z wielką radością przyjęła polską pielgrzymkę. Z ogromnym zaciekawieniem zadawała pytania dotyczące Prawosławia w Polsce. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. W piątek po porannej Liturgii Świętej pokłoniliśmy się świętościom Ławry Poczajowskiej i udaliśmy się w powrotną drogę do Hajnówki. Młodzież jeszcze długo będzie wspominała duchowe przeżycia, których doświadczyła w Poczajowie.

Autor i zdjęcia: ks. Krzysztof Kuderski

Porządek nabożeństw w dniach 03 – 09 lutego 2020 r.

03-02 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

04-02 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

05-02 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

06-02 (czwartek) Świętej Kseni

godz. 800  Święta Liturgia

07-02 (piątek)  Świętego Grzegorza Teologa

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

08-02 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

09-02  Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700Wieczernia z Akatystem

„Małe Bractwo” odwiedziło Siedlce

W dniu 30 stycznia 2020 r., dzięki współpracy Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnówce i hajnowskiego koła Bractwa Świętych Cyryla i Metodego oraz finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka została zorganizowana, w ramach miejskiego programu „Akcja Zima 2020 – Aktywne Ferie”, autokarowa wycieczka do Siedlec. W wydarzeniu wzięły udział dzieci skupione wokół Małego Bractwa i Parafialnego Chóru Dziecięcego, działających przy hajnowskim soborze św. Trójcy. Organizatorzy zimowego wyjazdu promując aktywne formy spędzania wolnego czasu zaprosili uczestników na lodowisko.  Ważnym punktem wycieczki była wizyta w cerkwi prawosławnej pw. św. Trójcy. Proboszcz parafii, ks. prot. Sławomir Kochan zapoznał uczestników z historią siedleckiej cerkwi oraz dzisiejszą sytuacją wyznawców prawosławia na tym terenie. Wycieczkę do Siedlec uzupełnił seans kinowy i pyszny obiad.   

Autor i zdjęcia: ks. Mariusz Jurczuk