Wycieczka do Białegostoku (24-11-2018)

Nie możemy doczekać się już zimy! Postanowiliśmy, że przygotujemy się na jej nadejście i potrenujemy trochę jazdę na łyżwach. Wspólnie z chórem dziecięcym, działającym przy Parafii Świętej Trójcy w Hajnówce, nasze „Małe Bractwo” wybrało się do Białegostoku. Pierwszym przedpołudniowym punktem programu była zabawa na lodowisku.

Po naprawdę intensywnie spędzonym czasie udaliśmy się do parafii p/w Świętego Jana Teologa w Białymstoku. Dzięki gościnności i opiece ojca Michała Czykwina, wikariusza parafii Św. Jana Teologa, mogliśmy pomodlić się w tymczasowej cerkwi parafialnej, kaplicy domowej p/w Św. Mikołaja Serbskiego oraz zapoznać się z postępami przy budowie nowej świątyni, której kopuły będą w przyszłości górować nad białostockimi Bacieczkami.

Ojciec Michał zapoznał nas z historią parafii, opowiedział o jej związku z prawosławiem w siostrzanej Serbii. Bardzo ciekawa część  opowieści dotyczyła naszej ukochanej Hajnówki. Nie wszyscy z nas wiedzieli o tym, że cerkiew tymczasowa, w której się znajdowaliśmy, pochodzi właśnie z naszego miasta! Kiedyś była to cerkiew Świętego Mikołaja, parafialna cerkiew w Hajnówce! Kiedy musiała ustąpić miejsca Soborowi Świętej Trójcy, została rozebrana na elementy i od ponad 25 lat służy jako świątynia tymczasowa przy budowie nowych cerkwi. Niesamowita historia!

sdr

Serdecznie podziękowaliśmy ojcu Michałowi za poświęcony czas i wyruszyliśmy w drogę powrotną.  Wspólnie udało nam się spędzić naprawdę ciekawą sobotę. Spotkania Małego Bractwa (każda sobota o godz. 1100) oraz próby Chóru Dziecięcego (każda sobota o godz. 1200) wzbogacają nas i dają nowe możliwości.

  Ks. Marek  Jurczuk

Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniach 30.11. –  01.12. 2018 roku Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce wspólnie z  Bankiem Żywności Białystok – Suwałki przeprowadziło kolejną  zbiórkę żywności dla osób potrzebujących w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności”.

 Do zbiórki przed świętami Bożego Narodzenia zgłosiło się 16 wolontariuszy z Zespołu Szkół z DNJB i Szkoły Podstawowej nr 4. Przez dwa dni młodzi ludzie zapraszali hajnowian robiących zakupy  w sklepach do wspólnego dzieła – pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom. Mieszkańcy Hajnówki i okolicnie zawiedli. Wielu dobrych ludzi wsparło akcję wrzucając produkty do koszyka o długim terminie przydatności, w sumie ponad 600kg.  

 W najbliższym czasie zostanie zrobionych 60 paczek.  Paczki świąteczneotrzymają rodzice i ich pociechy wytypowani przez pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w Hajnówce. 

 Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję.

Ks. Andrzej Busłowski

 

Chór dziecięcy na występach w Siemiatyczach

16 listopada br. Chór Dziecięcy naszej parafii wziął udział w XV Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej Siemiatycze 2018. Aż 40 młodych chórzystów z Soboru Św. Trójcy w Hajnówce w piątkowy wieczór wniosło swój wkład w podtrzymanie tradycji śpiewania pieśni paraliturgicznych. Chór wykonał 4 utwory: Hora Afon, Modlitwa Jezusowa, Ksenija Błażennaja oraz Sarowskij lies. Był to również najliczniejszy zespół tego wieczoru. Po wysłuchaniu wszystkich chórów odbyła się uroczysta kolacja dla uczestników przeglądu.
W Chórze Dziecięcym Soboru Św. Trójcy może śpiewać każde dziecko do ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej. Próby odbywają się w każdą sobotę o godz. 13:00 w sali parafialnej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dołączeniem do grona chórzystów. Chórem dyryguje Justyna Marczuk.

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

23 listopada 2018 r. po raz XIV,  z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji  Religijnej.

Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja Źródeł”, który odbył się 15 listopada 2018r.

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską  przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii. W tym roku do konkursu przystąpiło 153 uczniów szkół  powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych, Narwi, Narewki, Białowieży Nowokornina, Dubin, Czyż, a także z Bielska Podlaskiego, Warszawy i  z Białorusi – Wołkowyska, Grodna, Dzierżyńska, Mostów).

Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klasIV-VI szkół podstawowych, klas VII, VIII, szkół podstawowych i III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

Jury w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Podczas Wieczoru zgromadzoną  publiczność  powitała Lilla Busłowska, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej.

Uroczystość  zaszczycili swą obecnością: Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł, ks. mitrat Sergiusz Korch w-ce dziekan dekanatu hajnowskiego, ks. Sławomir Chwojko  – koordynator wizytatorów diecezji Warszawsko-Bielskiej, ks. mitrat Jerzy Ackiewicz proboszcz parafii Św. Dymitra w Hajnówce, ks. Jan Romańczuk proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, ks. Paweł Sterlingow przewodniczący Jury, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, diecezjalni wizytatorzy nauczania religii: ks. Andrzej Busłowski i ks. Mirosław Niczyporuk, członkowie Jury konkursu, goście z Białorusi: ks. Aleksandr Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyskiego, proboszcz parafii p.w. śww. Metodego i Cyryla w Wołkowysku   i  ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Eliasza w Mostach, burmistrz miasta Hajnówki, pan Jerzy Sirak, Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, pan Rościsław Kuncewicz, dyrektorzy przedszkoli i szkół, katecheci, nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice, uczniowie i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.

Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce została zrealizowana relacja z Wieczoru.

Wieczór prowadzili  uczniowie Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce Julia Prokopiuk i Szymon Krawczuk.

 

Podczas Wieczoru zgromadzoną licznie publiczność  powitała Lilla Busłowska, organizatorka. Zwracając się do uczestników Wieczoru podkreśliła jego wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na piękne recytacje uczniów tegorocznej edycji,  ale ze względu na to, że Wieczór mógł odbyć się z udziałem hierarchy, arcypasterza naszej Cerkwi, Biskupa Hajnowskiego Pawła.

W ten wyjątkowy wieczór w Hajnowskim Domu Kultury usłyszeliśmy 40 laureatów w poszczególnych kategoriach. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, ks. Jerzy Klingier,  Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow.          

Wiersze wygłaszali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim,łemkowskim i polskim.

Podczas Wieczoru uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody

Do uczestników Wieczoru Prawosławnej Poezji Religijnej zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł. Władyka pozdrowił wszystkich, pogratulował uczniom wyjątkowych recytacji, dziękował nauczycielom  za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.  Wyraził radość ze wspólnego spotkania, podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie własnej wiary tradycji i kultury w kształtowaniu świadomości młodego człowieka.  

Był to wieczór  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych.  Uczniowie nie zawiedli publiczności, byli wspaniale przygotowani przez swoich nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu  Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych  oraz ofiarności sponsorów.

Tekst i zdjęcia ks. Andrzej Busłowski

 

Turniej Barctw Młodzieżowych w piłce siatkowej w Hajnówce

               Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski dnia 17 listopada w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce odbył się Turniej Bractw Młodzieżowych w piłce siatkowej.  

                Organizatorem Turnieju było: Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii w. Trójcy w Hajnówce oraz  Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Wzięło w nim udział 5 drużyn z Bielska Podlaskiego ( parafiaZaśnięcia NMP), Orli (parafia Św. archanioła Michała) Siemiatycz, (parafia Św. św.  apostołów Piotra i Pawła), Narwi (parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego)  i Hajnówki.(parafia Św. Trójcy).Duchową i merytoryczną opiekę nad Turniejem sprawował ks. Andrzej Busłowski.

         Wzajemna rywalizacja w duchu fair play był okazją jednocześnie do integracji członków bractw. Panowała na nim przyjazna, wesoła atmosfera.

      Dla wszystkich rozgrywających i pomagającychprzygotowane były kanapki, napoje ciepłe i zimne a także bigos.

      Po zaciętej rywalizacji zwycięską okazała się drużyna z BMP w Hajnówce, Drugie miejsce zajęła drużyna BMP z Siemiatycz zaś trzecie miejsce drużyna z Bielska Podlaskiego.

Dziękujemy  i gratulujemy wszystkim uczestnikom

tekst –  Aneta Cyruk –przewodnicząca BMP w Hajnówce

zdjęcia –  ks. Andrzej Busłowski