Harmonogram Świąt Dzielnicowych w 2020 roku

31 października (sobota) – Św. Apostoła Łukasza (święto dzielnicy Placówka)

04 listopada (środa) – Kazańskiej Ikony Matki Bożej (święto dzielnicy Dolna i Poddolna oraz Puciska)

06 listopada (piątek) – Ikony Bogurodzicy Wsiech Skorbiaszczych Radost (święto dzielnicy Paszki)

10 listopada (wtorek) – Św. św. Hioba Poczajowskiego i męcz. Paraskiewy (święto dzielnicy Mazur)

14 listopada (sobota) – Św. św. Kosmy i Damiana (święto dzielnicy Centrum)

26 listopada (czwartek) – Św. Jana Złotoustego (święto dzielnicy Stara Lipowa, 11 Listopada i uliczki)

7 grudnia (poniedziałek) – Św. męcz. Katarzyny (święto dzielnicy Podlasie oraz bloki koło szpitala)

12 grudnia (sobota) – Św. Apostoła Andrzeja (święto dzielnicy Lipowa Bloki)

We wszystkie dni Świąt Dzielnicowych nabożeństwa zaczynają się o godz. 8:00 i odbywają się według następującego porządku: Akatyst, Święta Liturgia, Molebien.

Kler Soboru św. Trójcy w Hajnówce

Porządek nabożeństw w dniach 19 – 25 października 2020 r.

19 – 10 (poniedziałek) Apostoła Tomasza

godz. 800 Święta Liturgia     

20 – 10 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

21 – 10 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

22 – 10 (czwartek) Apostoła Jakuba Alfeusza

godz. 800 Święta Liturgia

23 – 10 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

25 – 10  Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy. Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Porządek nabożeństw w dniach 12 – 18 października 2020 r.

12 – 10 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

13 – 10 (wtorek)     

godz. 800 Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije przed świętem Opieki Najświętszej Bogurodzicy

14 – 10 (środa) Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

15 – 10 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

16 – 10 (piątek)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

18 – 10  Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgiai Molebien w intencji nauczycieli i pracowników oświaty

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Porządek nabożeństw w dniach 05 – 11 października 2020 r.

05 – 10 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

06 – 10 (wtorek)

godz. 800 Święta Liturgia

07 – 10 (środa)     

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

08 – 10 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

09 – 10 (piątek) Zaśnięcie  Apostoła  i  Ewangelisty  Jana  Teologa

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Akatyst

10 – 10 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

godz.  2100    Akatyst   ku  czci  ikony  Nieczajannaja  Radost

godz.  2200    Akatyst  Zaupokojnyj

11 – 10  Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy. Ikony Przenajświętszej 

             Bogurodzicy Nieczajannaja  Radost

godz. 730  I Święta Liturgia i  Małe  Poświęcenie  Wody

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

ZAPRASZAMY DO CHÓRU!

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci do dołączenia do największego prawosławnego chóru dziecięcego w Polsce! Próby odbywają się w soboty w godzinach 12-14 po „Małym Bractwie”. Podczas spotkań dzieci uczą się nut, tekstów i nowych utworów świetnie się przy tym bawiąc. Chór dziecięcy zawsze śpiewa podczas pierwszej niedzielnej Liturgii. Wszystkie chętne osoby (I-VII klasa) proszone są o zgłaszanie do dyrygentki podczas pierwszej św. Liturgii. W razie jakichkolwiek pytań możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem 692016255. Chórem dyryguje Justyna Marczuk.

Autor: Justyna Marczuk

Zdjęcie: Tomasz Grześ