Pielgrzymka do Monasteru w Turkowicach

„Siestryczestwo” przy Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce serdecznie zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Monasteru pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 19-20 października 2019 r. Koszt udziału w pielgrzymce: 130 zł. Wyjazd o godz. 8:00 z placu przy Hajnowskim Domu Kultury. Zapisy prowadzone są w cerkwi lub pod nr. tel. 662 444 413

Porządek nabożeństw w dniach 30-IX – 06-X 2019 r.

30 – 09   (poniedziałek)

            godz. 800       Św. Liturgia

           godz. 1700       Akatyst

01 – 10   (wtorek)    

           godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

02 – 10   (środa) 

godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

03 – 10  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

           godz. 1700       Akatyst

04 – 10  (piątek)   Zakończenie święta  Podwyższenia  Krzyża  Pańskiego

           godz. 800           Św. Liturgia     

           godz. 1700       Akatyst

05 – 10  (sobota)  

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

06 – 10   XVI  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

            godz. 800          I   Św. Liturgia

          godz. 1000       II  Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

W dniach 26-27 września 2019 r. w hajnowskim soborze Św. Trójcy uroczyście obchodzono święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Tegoroczne świąteczne uroczystości miały wyjątkowy przebieg. Nabożeństwom całonocnego czuwania oraz św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Paweł biskup hajnowski. Podczas boskiej Liturgii  homilię, przybliżającą historię święta oraz wyjaśniającą znaczenie krzyża w życiu prawosławnego chrześcijanina, wygłosił proboszcz hajnowskiej katedry – ks. mitrat Michał Niegierewicz. Po zakończeniu św. Liturgii wszyscy zebrani w uroczystej procesji udali się na skrzyżowanie ul. Chemicznej i ul. Tamary Sołoniewicz, gdzie miało miejsce poświęcenie  krzyża, odrestaurowanego dzięki staraniom hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Ten Święty Krzyż, najstarszy w Hajnówce, pochodzi z 1914 roku. Jest jedynym zachowanym  krzyżem uświęcającym dawne leśne skrzyżowanie uroczyska Hajnowszczyzna (Ayjnowszczyzna). Łączyły się tu kierunki wschód (Wołkowysk, Białowieża) – zachód (Bielsk Podlaski) oraz północ (Narewka, Dubiny) – południe (Orzeszkowo -Kleszczele). Droga ta nosiła powszechną nazwę „Carski gościniec”. Był to trakt rozgraniczający grunta wsi Dubiny od uroczyska Hajnowszczyzna. Droga i skrzyżowanie funkcjonowały do 1915 roku, kiedy to na nasze ziemie wkroczyli Niemcy i wybudowali tu Fabrykę Chemiczną. Wówczas krzyż przeniesiono w to miejsce, gdzie znajduje się do dziś. (relacja ks. prot. Eugeniusz Podgajecki). Po zakończeniu obrzędu poświęcenia krzyża do zebranych zwrócił się biskup hajnowski Paweł. Władyka podziękował wszystkim zebranym, na czele z przedstawicielami władz samorządowych, za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Szczególne słowa podziękowań skierował ku osobom zaangażowanym w dzieło generalnego remontu ponad stuletniego krzyża. Krzyż, który odzyskał swój dawny blask jest, jak podkreślił Jego Ekscelencja, świadectwem głębokiej wiary oraz troski prawosławnej społeczności Hajnówki o pielęgnowanie swojej historii i tradycji.

Zdjęcia: Michał Dziewiatowski, Aleksandra Jakimiuk, ks. Mariusz Jurczuk

Porządek nabożeństw w dniach 23-IX – 29-IX 2019 r.

23 – 09   (poniedziałek)

godz. 800       Św. Liturgia

24 – 09   (wtorek)    

godz. 800          Św. Liturgia

25 – 09   (środa)   Zakończenie  święta  Narodzenia  Najświętszej Bogurodzicygodz

800          Św. Liturgia

godz. 1700       Akatyst

26 – 09  (czwartek)

godz. 800            Św. Liturgia     

godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije  z  czynom  wynosa  Kresta

27 – 09  (piątek)   Święto  Podwyższenia  Krzyża  Pańskiego

godz. 900           Św. Liturgia     

Po zakończeniu św. Liturgii

nastąpi uroczyste poświęcenie krzyża 

na  skrzyżowaniu  ulic  Chemicznej  i  Sołoniewicz      

godz. 1700       Akatyst

28 – 09  (sobota)  

godz. 800          Św. Liturgia

godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

29 – 09   XV  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

godz. 800          I   Św. Liturgia

Po  zakończeniu  Św. Liturgii  molebien 

przed rozpoczęciem Nowego

Roku  Akademickiego

godz. 1000       II  Św. Liturgia

godz. 1700       Akatyst

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich rodziców do udziału w spotkaniach przygotowujących do pierwszej spowiedzi. Spotkania odbędą się w dwie kolejne Niedziele 18-VIII i 25-VIII po drugiej świętej liturgii.

Spotkania poprowadzi ks. Marek Jurczuk. Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu: 695 625 352