Porządek nabożeństw w dniach 28 grudnia 2020 r. – 03 stycznia 2021 r.

28 – 12 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia      

29 – 12 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

30 – 12 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

31 – 12 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

01 – 01 (piątek) Św. Męczennika Bonifacego

godz. 800  Św. Liturgia i Molebien

godz. 1700 Akatyst

02 – 01 (sobota)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

03 – 01  Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy, przed świętem Bożego Narodzenia. ŚWIĘTYCH  OJCÓW.

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Porządek nabożeństw w dniach 21 – 27 grudnia 2020 r.

21 – 12 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia      

22 – 12 (wtorek) Poczęcie przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy

godz. 800  Św. Liturgia

23 – 12 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 12 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

25 – 12 (piątek) Św. Spirydona Cudotwórcy

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

26 – 12 (sobota)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

27 – 12  Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy, ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Porządek nabożeństw w dniach 14 – 20 grudnia 2020 r.

14 – 12 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

15 – 12 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

16 – 12 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17 – 12 (czwartek) Świętej Wielkiej Męczennicy Barbary

godz. 800 Święta Liturgia

18 – 12 (piątek)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

19 – 12 (sobota) Świętego Mikołaja Cudotwórcy

godz. 730   I Św. Liturgia i Małe Poświęcenie Wody

godz. 1000   II Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

20 – 12  Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Apel dotyczący Świąt Dzielnicowych

Bracia i Siostry! Tradycja Świąt Dzielnicowych zainicjowana podczas budowy Soboru św. Trójcy w Hajnówce  przez ś. p. ks. Antoniego Dziewiatowskiego jednoczy mieszkańców naszej parafii, wzmacnia poczucie wspólnoty, mobilizuje do modlitwy i działania. Święto Dzielnicowe to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego otaczamy czcią opiekunów, niebiańskich orędowników kolejnych dzielnic, na które nasza parafia jest podzielona. Piękna idea trwa od niemal pięćdziesięciu lat do dnia dzisiejszego. Naszym obowiązkiem jest ją kontynuować, pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii obowiązującym w naszym kraju i na całym świecie. Wielu z Was, pomimo najszczerszych chęci, nie będzie mogło uczestniczyć we wspólnej modlitwie w cerkwi podczas nabożeństw. Pamiętając o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie,  pozostaniecie w swoich domach. Nie oznacza to, jednak, że nie macie możliwości udziału w obchodach Świąt Dzielnicowych. Korzystając z poczty elektronicznej,  prześlijcie na nasz adres mailowy: dekanathajnowski@gmail.com imiona osób, w intencji których wzniesiemy modlitwy. Do przesłanej wiadomości należy dołączyć datę Święta Dzielnicowego. Bądźcie pewni, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, obywateli naszego kraju i całego świata. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie traćmy nadziei. Z Bożą pomocą pokonamy trudności. Upraszajmy o tę pomoc przez wspólną modlitwę.

Dobrowolnych ofiar, z dopiskiem daty Święta Dzielnicowego, można dokonywać na konto naszej parafii: PKO BP o/Hajnówka  77 1020 1332 0000 1402 0187 4593

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce

Zmarł ks. Eugeniusz Podgajecki

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 4 listopada 2020 roku, w późnych godzinach wieczornych zmarł ks. prot. mgr Eugeniusz Podgajecki, rezydent parafii św. Trójcy w Hajnówce. Ks. Eugeniusz Podgajecki urodził się w 1936 roku. W 1986 roku w trybie zaocznym ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. Był absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 27 sierpnia 1988 roku otrzymał święcenia diakońskie, zaś 28 sierpnia 1988 roku święcenia kapłańskie z rąk Jego Eminencji metropolity Bazylego. 9 września 1988 roku został mianowany wikariuszem parafii w Lewkowie Starym. Od 12 października 1996 do 12 października 1997 roku był proboszczem parafii w Kuraszewie. Od 12 października 1997 roku do 12 marca 1998 roku był wikariuszem parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce. Kolejnych dziewięć miesięcy był wikariuszem parafii przyklasztornej na św. Górze Grabarce. 3 grudnia 1988 roku został przeniesiony w stan spoczynku i mianowany rezydentem parafii św. Trójcy w Hajnówce. Wiecznaja pamjat’!

Pogrzeb ojca Eugeniusza odbędzie się w soborze św. Trójcy w Hajnówce, w dniu 06-11-2020 r. Święta Liturgia rozpocznie się o godz. 9:00. W czwartek 05-11-2020 r. o godz. 18:00 w soborze św. Trójcy zostanie odprawiona Panichida.

Za: orthodox.pl