Aktualności

(2024.02.26 – 2024.03.03)

tydzień ciągły – bez postu 26.02.2024 poniedziałek  8:00 – Św. Liturgia 27.02.2024 wtorek   8:00 – Św. Liturgia 28.02.2024 środa  8:00 – Św. Liturgia 29.02.2024 czwartek  8:00 – Św. Liturgia 01.03.2024 piątek   8:00 – Św. Liturgia   17:00 – Akafist 02.03.2024 sobota  8:00 – Św. Liturgia 17:00 – Wsienocznoje Bdienije   03.03.2024 niedziela O synu …

(2024.02.19 – 2024.02.25)

XXXVIII tydzień po Pięćdziesiątnicy 19.02.2024 poniedziałek  8:00 – Św. Liturgia 20.02.2024 wtorek   8:00 – Św. Liturgia 21.02.2024 środa  8:00 – Św. Liturgia, Św. Wielkiego mecz. Teodora Sratelatesa  22.02.2024 czwartek  8:00 – Św. Liturgia, zakończenie Św. Spotkania Pańskiego 23.02.2024 piątek   8:00 – Św. Liturgia, Św. mecz. Charalampiusza   17:00 – Akafist 24.02.2024 sobota  8:00 …

Z życia chóru dziecięcego. W podlaskich szkołach właśnie zakończyły się ferie. Wielu z naszych chórzystów wyjechało na zorganizowane wyprawy. Ci,którzy zostali w domach,pod okiem dyrygentki Justyny Marczuk uczestniczyli w próbach chóru,które w tym okresie były nieco urozmaicone. W przerwie od szlifowania nowego repertuaru nasi najmłodsi muzycy wykazali się dużą dozą kreatywności. Każdy z uczestników mógł napisać innemu dobre słowo,które w dzisiejszych czasach jest dużo cenniejsze niż fizycznie otrzymany prezent. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do uczestnictwa w próbach i Liturgiach,podczas których śpiewa chór dziecięcy.

(2024.02.12 – 2024.02.18)

XXXVII tydzień po Pięćdziesiątnicy 12.02.2024 poniedziałek  8:00 – Św. Liturgia, Trzech Wielkich Hierarchów: Śww. Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Chryzostoma 13.02.2024 wtorek   8:00 – Św. Liturgia  14.02.2024 środa  8:00 – Św. Liturgia, wigilia Św. Spotkania Pańskiego 17:00 – Wsienocznoje Bdienije Św. Spotkania Pańskiego 15.02.2024 czwartek  9:00 – Św. Liturgia Św. Spotkania Pańskiego Oświecenie świec gromnicznych …

(2024.02.05 – 2024.02.11)

XXXVI tydzień po Pięćdziesiątnicy 05.02.2024 poniedziałek  8:00 – Św. Liturgia 06.02.2024 wtorek   8:00 – Św. Liturgia, Św. Kseni Petersburskiej  07.02.2024 środa  8:00 – Św. Liturgia, Św. Św. Grzegorza Teologa 17:00 – Akafist 08.02.2024 czwartek  8:00 – Św. Liturgia 09.02.2024 piątek   8:00 – Św. Liturgia, Przeniesienie relikwii Św. Jana     Chryzostoma  17:00 – …