Nabożeństwa

 

Poniedziałek 18.02.2019

Św. Liturgia -8.00

Wtorek 19.02.2019

Św. Liturgia -8.00

Środa 20.02.2019

Św. Liturgia -8.00

Akafist -17.00

Czwartek 21.02.2019

Św. Liturgia -8.00

Piątek 22.02.2019

Św. Liturgia- 8.00

Akafist -17.00

Sobota 23.02.2019

Św.Liturgia -8.00

Wsienocznoje Bdienije- 17.00

Niedziela 24.02.2019- O Synu Marnotrawnym

I Św. Liturgia -8.00

II Św. Liturgia 10.00

Wieczernia z Akafistem 17.00