Komunikat!

Bracia i Siostry! Od dnia 25-03-2020 r. z powodu obowiązującego w naszym kraju stanu epidemii i związanych z tym ograniczeń, w nabożeństwach sprawowanych w soborze św. Trójcy w Hajnówce,  nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące nabożeństwo.  Rozumiejąc potrzebę modlitwy w cerkwi, podczas każdego nabożeństwa udostępniamy ołtarz św. Pantelejmona, znajdujący się na zewnątrz, pod dzwonnicą, gdzie będzie można postawić świeczkę i zostawić zapiskę. W głównej świątyni, uwzględniając wszelkie dostępne środki ostrożności,  podczas św. Liturgii wierni pragnący przystąpić do świętych sakramentów spowiedzi i Eucharystii otrzymają taką możliwość w grupach do 5 osób jednocześnie.

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE. Plan kolędy 2020 r.

18 stycznia (sobota) Dzielnica Placówka

19 stycznia (Niedziela) Dzielnica Placówka

20 stycznia (poniedziałek) Dzielnica Paszki

21 stycznia (wtorek) Dzielnica Paszki

22 stycznia (środa) Dzielnica Mazury (od godz. 14 – Nowowarszawska 29)

23 stycznia (czwartek) Dzielnica Mazury (od godz. 14 ul. Nowowarszawska 31 i 15)

24 stycznia (piątek) Dzielnica Centrum

25 stycznia (sobota) Dzielnica Centrum

26 stycznia (Niedziela) Uzupełnienie Kolędy

27 stycznia (poniedziałek) Dzielnice Stara Lipowa, Lipowa Bloki, ul. 11 Listopada

28 stycznia (wtorek) Dzielnice Stara Lipowa, Lipowa Bloki, ul. 11 Listopada

29 stycznia (środa) Dzielnice Podlasie, Bloki przy szpitalu

30 stycznia (czwartek) Dzielnice Podlasie, Bloki przy szpitalu

31 stycznia (piątek) Uzupełnienie Kolędy

W okresie odwiedzin duszpasterskich kancelaria parafialna jest czynna w godz. 1000 – 1300. W razie potrzeby wizytę z kolędą można uzgodnić indywidualnie z dyżurnym w kancelarii lub pod nr tel. 85 873 29 71