Zaproszenie do udziału w Koncercie Kolęd organizowanym w ramach „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 2021”

W imieniu organizatorów: Parafii Prawosławnej p/w św. Trójcy w Hajnówce, Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” oraz Hajnowskiego Domu Kultury serdecznie zapraszamy do udziału w Koncercie Kolęd organizowanym w ramach „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 2021”. Do udziału zapraszamy chóry i zespoły dziecięce, młodzieżowe i dorosłych z Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Szkół Ponadgimnazjalnych, Miejskich i Gminnych Ośrodków Kultury, Parafii i inne. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczne wydarzenie odbędzie się według poniższych zasad:

 • Należy nagrać (wideo) dwie kolędy oraz wysłać nagranie na adres e-mail: dihajnowka@gmail.com
 • Przed występem mile widziane jest przedstawienie występującego chóru oraz złożenie życzeń świąteczno – noworocznych.
 • W przypadku problemów z wgraniem pliku, ze względu na rozmiar, można skorzystać ze strony: https://wetransfer.com
 • W nazwie pliku z nagraniem należy zapisać nazwę chóru i miejscowość
 • Aby zapewnić jakość techniczną nagrań prosimy zastosować następujące wskazówki:
  • Urządzenie nagrywające przy nagraniu powinno być ustawione w poziomie
  • Podczas nagrania najlepiej skorzystać ze statywu
  • Przy dostosowaniu wysokości rozstawienia urządzenia nagrywającego, sugerujemy by urządzenie było na wysokości wzroku występujących
  • Aby zachować spójność wszystkich nagrań sugerujemy aby w kadrze znajdowały się wszystkie osoby występujące
 • Termin nadesłania nagrania upływa w dniu 28-12-2020 r.
 • Koncert zostanie wyemitowany online w dniu 07-01-2021 na portalu internetowym cerkiew.pl
 • Udział w koncercie nie ma charakteru konkursowego
 • Dodatkowe informacje pod nr tel. 695 625 352 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dihajnowka@gmail.com

       Autor: Zastępca Kierownika DIKP w Hajnówce: ks. Mariusz Jurczuk

Koncert Galowy Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 14-01-2020 r.

Tegoroczna Edycja Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną tradycyjnie już dostarczyła wielu wrażeń duchowych i artystycznych. W festiwalu wzięło udział 37 chórów, zespołów i grup kolędniczych z Polski i Białorusi. W sumie swoje umiejętności zaprezentowało około 700 uczestników. Występy, podzielone na 6 kategorii, oceniało Jury w składzie: Przewodniczący – Ks. mitrat Michał Niegierewicz, Ks. prot. Walery Piotrowski oraz  Igor Fita. Koncert Galowy „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 2020”, zorganizowanych z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, rozpoczął się o godz. 1500 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury. Koncert zaszczyciło swą obecnością wiele znakomitych osób, na czele z Jego Ekscelencją, Najprzewielebniejszym Grzegorzem, Arcybiskupem Bielskim, reprezentującym zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Metropolitę Sawę. Władze samorządowe reprezentowali: Radny Podlaskiego Sejmiku Wojewódzkiego – Mikołaj Janowski, Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego – Eugeniusz Saczko, Starosta Powiatu Hajnowskiego – Andrzej Skiepko, Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka – Walentyna Pietroczuk, Zastępca Burmistrza Hajnówki – Ireneusz Kiendyś, Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz. Powitano radnych Rady Miasta Hajnówki, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, rodziców, opiekunów oraz publiczność zgromadzoną na widowni i przed telewizorami, koncert był bowiem transmitowany przez Hajnowską Telewizję Kablową. Po zakończeniu powitania został odczytany protokół obrad Jury prezentujący rozstrzygnięcia konkursowe. Kulminacyjnym punktem uroczystego spotkania był oczywiście koncert kolęd w wykonaniu nagrodzonych chórów i zespołów. Po jego zakończeniu głos zabrał Starosta Powiatu Hajnowskiego, Andrzej Skiepko, który pogratulował i podziękował organizatorom Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną: Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Hajnowskiemu Domowi Kultury oraz Stowarzyszeniu „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie festiwalu, sponsorom i wolontariuszom. Zamykającym Koncert Galowy było wystąpienie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Grzegorza. Hierarcha przekazał wszystkim zebranym arcypasterskie błogosławieństwo od zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Metropolity Sawy. Podziękował wykonawcom podkreślając fakt, iż bardzo często w prostym, przystępnym tekście kolędy zawarta jest niezwykle bogata treść. Jego Ekscelencja pozdrowił zebranych z okazji Nowego Roku życząc wszystkim Bożego błogosławieństwa, zdrowia, pokoju i miłości na Mnogaja, Mnogaja Lieta!

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Piotr Kiryluk

Wyniki „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 2020”

Jury w składzie: Przewodniczący – Ks. mitrat Michał Niegierewicz, Ks. prot. Walery Piotrowski oraz  Igor Fita, po wysłuchaniu 37 chórów, grup i zespołów kolędniczych (ok. 700 uczestników) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria Przedszkola:

I miejsce :

„Dzwoneczki”  – Przedszkole nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, dyr. /prowadzące zespół Jolanta Wołkowycka i Urszula Raczkowska-Filinowicz

II miejsce:

– „Perełki“ – Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce, dyr. /prowadząca zespół Agata Majewska-Iwaniuk.

– „Lanok”, Przedszkole Niepubliczne nr 1 im. Św. Młodzieńca Gabriela  w Bielsku Podlaskim, dyr. /prowadzące zespół Joanna Chilkiewicz, Marta Zinkiewicz

III miejsce :

Gwiazdeczki” Przedszkole nr 5 w Hajnówce, dyr. /prowadząca zespół Anna Sacharczuk, Alina Lipczyńska, na fortepianie akompaniuje Joanna Suchodoła.

– „Sunduczok” – Przedszkole Niepubliczne im. św. św. Cyryla i Metodego  w Hajnówce, dyr./prowadząca zespół Ewelina Kuprianiuk

Wyróżnienie:

„Kolebka” – Przedszkole nr 1 w Hajnówce, dyr. /prowadzące zespół Alla Suprun, Volga Viluk, Mirosława Nikonczuk

Kategoria Szkoły Podstawowe:

I miejsce:

„Ranok”, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, dyr. Elżbieta Tomczuk.

II miejsce:

– „Żeużyki”, Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim, dyr. Anna Fionik

– „Unisono“, Szkoła Podstawowa z DNJB im. Ziemi Orlańskiej w Orli, dyr. Anna Fita

III miejsce:

– „Leśne Nutki”, Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, dyr./opiekun zespołu Maria Kruk

– Szkolny Chór Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce, dyr. Paulina Skiepko

Wyróżnienie:

Chór Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, dyr. Ewa Surel

Kategoria Zespoły Kolędnicze:

I miejsce:

– „Kwartet”, dyr./prowadząca zespół Marta Rygorowicz

– „Czyżowianie”, Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, dyr. Jura Haniewicz

II miejsce:

„Zniczka”, II LO z DNJB w Hajnówce, dyr. Paulina Skiepko

III Miejsce:

– Zespół wokalny „Омофор”, Dom Kultury w Prużanach, Białoruś, dyr. Natalia Alieksiejewna  Doncowa

– Kameralny Chór Żeński „Archanhielskij Hłas” z Orzeszkowa, dyr. Ewa Surel

Kategoria Chóry Parafialne:

I miejsce:  Nie przyznano

II miejsce:

– Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce, Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy w Hajnówce, dyr. Justyna Marczuk

– „Młodzieżowy Chór Soboru Św. Trójcy w Hajnówce”, Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy, dyr. ks. diakon Marek Maciuka

III  miejsce

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim, dyr. Jolanta Ostaszewicz

Wyróżnienie: Nie przyznano

Kategoria Chóry Świeckie:

 I miejsce : nie przyznano

II miejsce:

– „Kuranty” Bielski Dom Kultury, dyr. Alina Niegierewicz

– „Chór Leśników Puszczy Białowieskiej”, Stowarzyszenie „Chór Leśników Puszczy Białowieskiej”, dyr. Paulina Skiepko.

III miejsce:

„Echo Puszczy”, Hajnowski Dom Kultury, dyr. Alina Niegierewicz

Wyróżnienie: nie przyznano

Kategoria Amatorskie Zespoły Kolędnicze:

I miejsce:

„Studio Piosenki Estradowej”, Hajnowski Dom Kultury, dyr. Marta Gredel-Iwaniuk

II miejsce:

„Werwoczki”, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, opiekun zespołu Małgorzata Bakunowicz

III miejsce:

„Animato”, Narwiański Ośrodek Kultury, dyr. Marta Gredel-Iwaniuk

Wyróżnienie: Nie przyznano

Nagroda Specjalna:

– Zespół Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce, dyr. Agnieszka Andrejuk

Chór Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, dyr. /prowadząca zespół Magdalena Zabrocka.

Festiwal „Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2020”

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, po raz kolejny w Hajnówce został zorganizowany Festiwal „Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną”. Festiwal został zorganizowany przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce we współpracy z Hajnowskim Domem Kultury, Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” oraz Parafią Prawosławną pw. św. Trójcy w Hajnówce. Główne zadanie Festiwalu to podkreślenie chrześcijańskiego aspektu świąt Bożego Narodzenia i związanych z nim zwyczajów. Wykonawcy ukazują duchowe piękno i wartości religijne zawarte w treści kolęd. Popularyzując tradycję kolędowania Festiwal promuje region ukazując jego bogactwo i różnorodność. Przesłuchania konkursowe odbyły się w dniach 09 – 10 stycznia 2020r. Przed licznie zgromadzoną publicznością, która wypełniła widownię Hajnowskiego Domu Kultury, zaprezentowało się 37 chórów, zespołów i grup kolędniczych.   Występy były oceniane przez Jury w składzie: przewodniczący – ks. Mitrat Michał Niegierewicz –  Dyrektor stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, ks. Walery  Piotrowski – proboszcz parafii pw. św. wlk. męcz. Jerzego w Siemianówce, Igor Fita – wykładowca przedmiotów muzycznych, kierownik zespołów wokalnych i instrumentalnych. Wyniki Festiwalu zostaną ogłoszone podczas Koncertu Galowego „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną” w dniu 14 stycznia. Koncert Galowy, na który organizatorzy wszystkich serdecznie zapraszają, rozpocznie się o godz. 1500 w Hajnowskim Domu Kultury.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Piotr i Joanna Kiryluk, Daria Szymaniuk

HAJNOWSKIE SPOTKANIA Z KOLĘDĄ PRAWOSŁAWNĄ 2020

Z przyjemnością informujemy, iż po raz kolejny Hajnowski Dom Kultury, Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy wraz z Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Hajnówce przygotowują kolejną edycję Festiwalu Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną, który odbędzie się w Hajnowskim Domu Kultury w dniach: 09 -10 stycznia o godzinie 15.00 – przesłuchania konkursowe i 14 stycznia 2020 r. o godzinie 15.00 – Koncert Galowy.
Do udziału w Festiwalu serdecznie zapraszamy chóry i zespoły dziecięce, młodzieżowe i dorosłych z Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Szkół Ponadgimnazjalnych, Miejskich i Gminnych Ośrodków Kultury, Parafii i inne.
Zgłoszenia prosimy przesłać na karcie zgłoszeniowej do dnia 27 grudnia 2019 na adres zamieszczony w regulaminie lub na adres e-mail: dihajnowka@gmail.com
Jeszcze raz zapraszamy do wspólnego kolędowania!

Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną są organizowane z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski.