Na Mazury! Nie w góry!

   

 

     W dniach 12 – 17 sierpnia 2018 r. młodzi mieszkańcy Hajnówki uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Starych Juch na Mazurach. Wycieczka została zorganizowana przez hajnowskie koło Bractwa Św. Św. Cyryla i Metodego we współpracy z  Parafią Prawosławną p/w Św. Trójcy w Hajnówce.     

     Wakacyjny wyjazd był uhonorowaniem spotkań Małego Bractwa i Chóru Dziecięcego działających przy naszej parafii, nagrodą za poświęcony przez dzieci czas i ich wysiłek. Każdego roku staramy się poznawać piękne zakątki naszej Ojczyzny. Tym razem mieliśmy przyjemność podziwiać uroki Krainy Tysiąca Jezior.

         Każdy dzień naszego pobytu na Mazurach rozpoczynał się i kończył wspólną modlitwą oraz rozważaniem dotyczącym fragmentu Świętej Ewangelii. Po śniadaniu wypełnialiśmy czas różnymi atrakcjami: Wspólne gry i zabawy na wielofunkcyjnym boisku, plażowanie, wycieczki do Ełku i Giżycka, ogniska. Atrakcji było co nie miara.

         Zorganizowanie wycieczki nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia Urzędu Miasta Hajnówka. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

      Ks. Mariusz Jurczuk

 

 

Filip sam tego chciał!

 

Dobry humor to podstawa.

Jeszcze chwila i wyruszamy!

Podczas rejsu po jeziorze Niegocin.

Pod pokładem też było ciekawie.

W drodze na wierzę widokową w Starych Juchach.

Widoki mieliśmy niesamowite!

Ulubiony opiekun, Marek Jurczuk w objęciach swoich podopiecznych. Oczywiście nie Marek Jurczuk ale Jurek Marczuk!

                   Przed cerkwią p/w Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ełku.

Wizyta zwierzchnika Cerkwi Amerykańskiej

  W dniu 19 sierpnia 2018 roku , w godzinach popołudniowych hajnowska parafia Św. Trójcy gościła delegację Cerkwi Prawosławnej w Ameryce na czele z Jej zwierzchnikiem Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Tichonem  arcybiskupem Waszyngtonu, Metropolitą całej Ameryki i Kanady.  W skład delegacji weszli także: Jego Ekscelencja arcybiskup San Francisco i Zachodu Beniamin, ks. Prot. Alexander Rentel, ks. Prot. Daniel Andrejuk, protodiakon Joseph Matusiak oraz Roman Ostash.

Dostojnym Gościom towarzyszył zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

Przed wejściem do świątyni goście zostali przywitani przez przedstawicieli Bractwa Młodzieży Prawosławnej działającego przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce , władze samorządowe w osobach Starosty hajnowskiego Mirosława Romaniuka, Burmistrza miasta Hajnówka  Jerzego Siraka, oraz Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz , przedstawicieli Bractwa Świętych Cyryla i Metodego oraz Radę Parafialną.

W  świątyni dostojnych Gości powitał proboszcz parafii ks. mitrat Michał Niegierewicz.

Następnie odsłużono krótki molebien, podczas którego wzniesiono modlitwy za wszystkich obecnych, nasze kraje i za mieszkańców Hajnówki.

Po nabożeństwie w imieniu prawosławnej społeczności Hajnówki Jego Eminencję  Metropolitę Tichona wraz z osobami towarzyszącymi powitał Biskup hajnowski Paweł wyrażając radość z powodu tak podniosłego i historycznego wydarzenia jakim jest wizyta  zwierzchnika Cerkwi  amerykańskiej.

Następnie głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Tichon dziękując  za miłe przyjęcie w murach hajnowskiego soboru. Dostojny Gość podkreślił fakt żywych kontaktów między naszymi Cerkwiami oraz życzył wszystkim Bożego Błogosławieństwa.

Wychodząc ze świątyni Metropolita Tichon spotkał się z wiernymi, którzy licznie przybyli na tą uroczystość.

Po wizycie Dostojni Goście udali się do Białowieży aby realizować dalsze punkty planu wizyty w naszym regionie.

 

Spotkanie dla dzieci i rodziców

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców na spotkanie dotyczące pierwszej spowiedzi, które odbędzie w dniu 26 sierpnia 2018 roku ( niedziela) po drugiej liturgii w Soborze Św. Trójcy.

Spotkanie poprowadzi o. Marek Jurczuk

Serdecznie zapraszamy

Krótki rys historyczny hajnowskiej parafii

Mała osada na skraju Puszczy Białowieskiej zaczęła przekształcać się w miasto po pierwszej wojnie światowej, gdy rozwinął się tu przemysł drzewny. Czas prawdziwie dynamicznego rozkwitu nadszedł jednak w latach 70. Miasto podwoiło wtedy liczbę mieszkańców, dochodząc do 25 tysięcy, ściągając ich przede wszystkim z okolicznych, przeważnie prawosławnych, wsi. Służąca dotąd wiernym drewniana cerkiewka św. Mikołaja okazała się już dla nich za ciasna.
W 1973 r. uzyskano od władz- co w owym czasie było bardzo trudne – zgodę na wzniesienie w Hajnówce nowej świątyni. Miała mieć wymiary 25 na 35 metrów, tysiąc metrów powierzchni zabudowy, dwie kondygnacje, siedem ołtarzy, sale katechetyczne na dwieście osób i łącznie mieścić trzy tysiące wiernych. Jej wysokość – wraz z krzyżem – sięgnąć miała 50 metrów.
Projekt świątyni opracował architekt prof. Aleksander Grygorowicz z Poznania. Stworzył wizję budowli wspartej na czterech żelbetonowych kolumnach: dodatkowych dwóch wspierających chór, o średnicy jednego metra każda, przykrytej stożkiem zwieńczonym kopułą. W odległości kilku metrów od świątyni miała stanąć dzwonnica połączona z nią arkadą. Projekt spotkał się z powszechnym uznaniem. Jedni fachowcy wskazywali na inspirację pracami wielkiego twórcy współczesnej architektury Le Corbusiera,Inni na związki ze staroruskim typem cerkwi słupowych. Aleksandra Grygorowicza uhonorowano m.in. nagrodą Imienia św. Brata Alberta.
W dniu 14 października 1973 r. położono kamień węgielny pod budowę, która będzie trwała około dwudziestu lat. Jedna dekada upłynie na wznoszeniu konstrukcji, druga na wykańczaniu wnętrza. Powstanie w efekcie jedna z najwspanialszych realizacji sakralnych w Polsce.
Proboszcz parafii, o. Antoni Dziewiatowski, który służył w Hajnówce od 1951 r. do śmierci w 1995 r., stał się wielkim budowniczym i „wielkim jałmużnikiem”, niestrudzenie poszukującym sum na dokończenie prac. Udało mu się rozbudzić wielki entuzjazm parafian, z których wielu pracowało społecznie. Dziś jego imię nosi jedna z ulic przy cerkwi.
Wiosną 1982 r. zakończono prace zewnętrzne. Wystrój świątyni wymagał jednak nadal trudnych prac specjalistycznych.
W każdej prawosławnej świątyni można wyróżnić trzy części – przedsionek, przeznaczony dla wiernych nawę i prezbiterium, w którym mieści się ołtarz. Wszystkie też cerkwie są zorientowane, co oznacza, że ołtarz zawsze znajduje się w ich wschodniej części.
Prezbiterium oddzielone jest od nawy ścianą z ikon, z drzwiami pośrodku i dwoma nieco mniejszymi po bokach. To ikonostas. Środkowe drzwi noszą nazwę Królewskich Wrót (Carskije Wrata). Przez nie wnoszony jest Król Chwały w postaci Świętych Darów. Znajdują się na nich zawsze ikony Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i czterech Ewangelistów. Mniejsze drzwi to Diakońskie Wrota. Po prawej stronie Królewskich Wrót umieszczana jest zawsze ikona Zbawiciela, po lewej Matki Bożej. Górny rząd zajmują ikony największych świąt. Główny ikonostas w hajnowskim soborze wyróżnia misternie wykonane ceramiczne obramowanie ikon i drzwi.
Prezbiterium, w którym znajduje się ołtarz, to najważniejsza część świątyni. Tu sprawowana jest Eucharystia. Do ołtarza wchodzić mogą jedynie kapłani oraz mężczyźni i chłopcy asystujący przy liturgii. W centralnej części umieszczony jest prestoł -ołtarz, a na nim Darochranitielnica, w której przechowywane są Święte Dary dla chorych. Przed nią Ewangelia, z której kapłan czyta fragmenty podczas nabożeństw, i krzyż, którym błogosławi wiernych.
Zgodnie z prawosławną tradycją całe wnętrze soboru pokrywają polichromie. Wykonał je Dymitrios Andonopulos z Grecji. Pracował nad nimi w latach 1986-1990, przyjeżdżając dwa razy w roku na dwa – trzy tygodnie. Zadziwiał zręcznością i szybkością wykonywania wizerunków Chrystusa, Bogarodzicy, aniołów, świętych i przedstawień biblijnych. Swoją pracę traktował jako ofiarę na rzecz hajnowskiej parafii. Honoraria ledwie pokrywały koszty jego podróży do Polski. Polichromia nawiązuje do wzorów późnobizantyjskiego XIV-wiecznego malarstwa okresu Paleologów.
Centralną przestrzeń cerkwi wypełnia panikadiło, czyli żyrandol, wykonany według projektu prof, Grygorowicza w kształcie równoramiennego krzyża greckiego, ozdobiony witrażami Bogarodzicy i słowiańskich świętych. To jedyne w Polsce panikadiło o takiej formie.
Witraże, rzadko spotykane w prawosławnych świątyniach, zdobią też nieregularnie rozmieszczone okna. Zaprojektował i wykonał je prof. Adam Stalony Dobrzański z Krakowa.
W hajnowskim soborze znajduje się, jak wspomniano, siedem ołtarzy. Główny poświęcony jest Świętej Trójcy. W nawie północnej jest też ołtarz poświęcony ikonie Matki Bożej Nieoczekiwana Radość (Nieczajannaja Radost’), odgrodzony od nawy jednorzędowym ikonostasem. Tu sprawuje się w niedziele poranne Liturgie św. Na górnym poziomie znalazło też miejsce baptysterium, poświęcone lokalnym świętym. Jego ściany pokrywają polichromie z wizerunkami św. Cyryla z Turowa, św. Eufrozyny Potockiej. Na środku wyłożona jest ikona św. męczennika Dzieciątka Gabriela – świętego z Podlasia.
W dolnej części soboru Umiejscowione są trzy ołtarze. Największy z nich poświęcony jest św. Mikołajowi. Na prawo od niego znaleźć można niewielki ołtarz św. Barbary, na lewo zaś ołtarz ku czci św. Antoniego Pieczerskiego. Tu – w krypcie – po śmierci spoczęło ciało niestrudzonego budowniczego soboru o. Antoniego Dziewiatowskiego.
Ostatni, siódmy ołtarz znajduje się pod dzwonnicą i jest poświęcony św. Pantelejmonowi.
Ołtarz główny soboru, a więc i całą świątynię, ostatecznie wyświęcono 11 października 1992 r.
Od 1995 roku proboszczem, a zarazem dziekanem hajnowskim jest ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, który pełni funkcję dyrektora Policealnego Studium Psalmistów i Dyrygentów w Hajnówce a także jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.