Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

23 listopada 2018 r. po raz XIV,  z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji  Religijnej.

Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja Źródeł”, który odbył się 15 listopada 2018r.

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską  przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii. W tym roku do konkursu przystąpiło 153 uczniów szkół  powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych, Narwi, Narewki, Białowieży Nowokornina, Dubin, Czyż, a także z Bielska Podlaskiego, Warszawy i  z Białorusi – Wołkowyska, Grodna, Dzierżyńska, Mostów).

Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klasIV-VI szkół podstawowych, klas VII, VIII, szkół podstawowych i III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

Jury w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Podczas Wieczoru zgromadzoną  publiczność  powitała Lilla Busłowska, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej.

Uroczystość  zaszczycili swą obecnością: Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł, ks. mitrat Sergiusz Korch w-ce dziekan dekanatu hajnowskiego, ks. Sławomir Chwojko  – koordynator wizytatorów diecezji Warszawsko-Bielskiej, ks. mitrat Jerzy Ackiewicz proboszcz parafii Św. Dymitra w Hajnówce, ks. Jan Romańczuk proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, ks. Paweł Sterlingow przewodniczący Jury, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, diecezjalni wizytatorzy nauczania religii: ks. Andrzej Busłowski i ks. Mirosław Niczyporuk, członkowie Jury konkursu, goście z Białorusi: ks. Aleksandr Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyskiego, proboszcz parafii p.w. śww. Metodego i Cyryla w Wołkowysku   i  ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Eliasza w Mostach, burmistrz miasta Hajnówki, pan Jerzy Sirak, Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, pan Rościsław Kuncewicz, dyrektorzy przedszkoli i szkół, katecheci, nauczyciele przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice, uczniowie i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej.

Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce została zrealizowana relacja z Wieczoru.

Wieczór prowadzili  uczniowie Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce Julia Prokopiuk i Szymon Krawczuk.

 

Podczas Wieczoru zgromadzoną licznie publiczność  powitała Lilla Busłowska, organizatorka. Zwracając się do uczestników Wieczoru podkreśliła jego wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na piękne recytacje uczniów tegorocznej edycji,  ale ze względu na to, że Wieczór mógł odbyć się z udziałem hierarchy, arcypasterza naszej Cerkwi, Biskupa Hajnowskiego Pawła.

W ten wyjątkowy wieczór w Hajnowskim Domu Kultury usłyszeliśmy 40 laureatów w poszczególnych kategoriach. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, ks. Jerzy Klingier,  Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow.          

Wiersze wygłaszali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim,łemkowskim i polskim.

Podczas Wieczoru uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody

Do uczestników Wieczoru Prawosławnej Poezji Religijnej zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł. Władyka pozdrowił wszystkich, pogratulował uczniom wyjątkowych recytacji, dziękował nauczycielom  za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.  Wyraził radość ze wspólnego spotkania, podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie własnej wiary tradycji i kultury w kształtowaniu świadomości młodego człowieka.  

Był to wieczór  pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych.  Uczniowie nie zawiedli publiczności, byli wspaniale przygotowani przez swoich nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu  Urzędu Miasta  w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych  oraz ofiarności sponsorów.

Tekst i zdjęcia ks. Andrzej Busłowski

 

Turniej Barctw Młodzieżowych w piłce siatkowej w Hajnówce

               Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski dnia 17 listopada w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce odbył się Turniej Bractw Młodzieżowych w piłce siatkowej.  

                Organizatorem Turnieju było: Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii w. Trójcy w Hajnówce oraz  Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Wzięło w nim udział 5 drużyn z Bielska Podlaskiego ( parafiaZaśnięcia NMP), Orli (parafia Św. archanioła Michała) Siemiatycz, (parafia Św. św.  apostołów Piotra i Pawła), Narwi (parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego)  i Hajnówki.(parafia Św. Trójcy).Duchową i merytoryczną opiekę nad Turniejem sprawował ks. Andrzej Busłowski.

         Wzajemna rywalizacja w duchu fair play był okazją jednocześnie do integracji członków bractw. Panowała na nim przyjazna, wesoła atmosfera.

      Dla wszystkich rozgrywających i pomagającychprzygotowane były kanapki, napoje ciepłe i zimne a także bigos.

      Po zaciętej rywalizacji zwycięską okazała się drużyna z BMP w Hajnówce, Drugie miejsce zajęła drużyna BMP z Siemiatycz zaś trzecie miejsce drużyna z Bielska Podlaskiego.

Dziękujemy  i gratulujemy wszystkim uczestnikom

tekst –  Aneta Cyruk –przewodnicząca BMP w Hajnówce

zdjęcia –  ks. Andrzej Busłowski

Wieczór Poezji Religijnej

Organizator:

Doradca metodyczny ds. nauczania  religii  prawosławnej

Współorganizatorzy:

Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy w Hajnówce

Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Św. Trójcy w Hajnówce

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej

Hajnowski Dom Kultury

zapraszają 23 listopada 2018r o godz. 1600

do Hajnowskiego Domu Kultury   

na

Wieczór  Poezji  Religijnej pt. „Prawosławie w poetyckim słowie”                  

Wiersze recytować będą uczniowie, laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej, który odbył się 15 listopada 2018r.

 

Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej

Juz po raz czternasty w Sali Kolumnowej gościnnego Hajnowskiego Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej.

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej dr Lilla Busłowska przy wydajnej współpracy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tejże parafii.

W tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział ponad 150 uczestników z Warszawy, Bielska Podlaskiego miejscowości z powiatu hajnowskiego, Hajnówki i Białorusi, przez co impreza urosła do rangi międzynarodowej.

Konkurs był przeprowadzony w następujących kategoriach:

A. przedszkola (i oddział „ 0” )
B. szkoła podstawowa kl. I – III
C. szkoła podstawowa kl. IV – VI; VII-VIII (III kl. gimn)
D. gimnazjum
E. szkoła ponadgimnazjalna
F. szkoła specjalna

Jury w składzie:

Ks. Paweł Sterlingow- przewodniczący

Ks.Mirosław Niczyporuk, Ks. Andrzej Busłowski, Irena Ignatowicz oraz Anna Oksentowicz- Martyniuk – członkowie jury, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii przedszkola:

I miejsce  ex-aequo: Mikołaj Kot z Przedszkola N5 w Hajnówce oraz Maria Szerszunowicz z Przedszkola Nr 3 w Hajnówce
( nauczyciel Eugenia Kazimiruk)

II miejsce ex-aequo :Julia Hołubienko z Przedszkola Nr 5 oraz Jakub Lasota z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce ( nauczyciel Eugenia Kazimiruk)

III miejsce ex-aequo: Magdalena Grześ z Niepublicznego Przedszkola im. śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce ( nauczyciel Ks. Marek Jurczuk ), Olga Siemieniuk z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce, Maria Golonko z Przedszkola Nr 3 w Hajnówce ( nauczyciel Eugenia Kazimiruk)

Wyróżnienia : Karol Baszun z Niepublicznego Przedszkola im. śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce ( nauczyciel Ks. Marek Jurczuk ), Małgorzata Surel, Dominika Siomko, Jan Ignatowicz z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce ,Paweł Kulik z przedszkola Nr 2 w Hajnówce oraz Jakub Biryłko z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce (nauczyciel Eugenia Kazimiruk)

W kategorii Szkoła Podstawowa klasy I – III :

I miejsce: Dawid Gołubowski ze Szkoły Podstawowej w Narewce ( nauczyciel Halina Surel )

II miejsce : Maja Szpilko ze Szkoły Podstawowej w Czyżach ( nauczyciel Magdalena Zabrocka )

III miejsce ex-aequo : Hanna Wołczyk ze Szkoły PodstawowejNr 4 w Hajnówce ( nauczyciel Monika Lewczukova) oraz Uliana Szagun ze Szkoły Nr 2 w Wołkowysku na Białorusi ( nauczyciel Irina Pluta)

Wyróżnienia : Anastazja Wasiluk ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce
( nauczyciel Ks. Michał Markiewicz), Lena Milczanowska z Punktu Katechetycznego w Warszawie na Woli ( nauczyciel Ks. Dawid Romanowicz), Marek Drużba ze szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ( nauczyciel Ks. Jarosław Łojko ), Michał Zajkowski ze szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce ( nauczyciel Anna Wawreszuk ) oraz Ksenia Bisierowa ze szkoły w Mastach na Białorusi ( nauczyciel Natalia Mozgowa )

Kategoria Szkoła Podstawowa Klasy IV – VI :

I miejsce : Arsienij Yemielianow z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Abp Łukasza w Bielsku Podlaskim ( nauczyciel Ks. Paweł Zabrocki )

II miejsce ex-aequo : Anna Moroz ze szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce( nauczyciel Anna Wawreszuk) ), Natalia Busłowska ze szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce ( nauczyciel Lilla Busłowska )

III miejsce ex-aequo : Anastasija Krasowskaja z Niedzielnej Szkoły Parafii w Dzierżyńsku ( nauczyciele Inessa Szikunowa i Zinaida Bogat’ko), Paweł Aleksiejuk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce ( nauczyciel Ks. Marek Maciuka )

Wyróżnienia: Maria Aleksiejuk i Ewa Rusinowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce ( nauczyciel Anna  Wawreszuk) Nikołaj Szikunov z Punktu Katechetycznego przy parafii Opieki Matki Bożej w Dzierżyńsku na Białorusi ( nauczyciel Inessa Szikunova  i Zinaida Bogat’ko), Karolina Ostapkowicz ze Szkoły  Podstawowej Nr 1 w Hajnówce ( nauczyciel Maria Ackiewicz )

Kategoria Szkoła Podstawowa Klasy VII- VII szkoły podstawowej oraz III Gimnazjum:

I miejsce : Maria Marczuk z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białowieży
( nauczyciel Ks. Waldemar Piotrowski )

II miejsce ex-aequo: Kristina Rachalevich z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białowieży ( nauczyciel Ks. Waldemar Piotrowski ) Małgorzata Golonko , Jakub Kazimiruk z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce ( nauczyciel Ks. Andrzej Busłowski)

III miejsce : Weronika Lasota ze Szkoły Podstawowej Nr 4w Hajnówce
( nauczyciel Eugenia Kazimiruk), Waleria Makarowa ze Szkoły Średniej Nr 5 w Mostach na Białorusi ( nauczyciel Natalia Mozgowa)

Wyróżnienia : Bartosz Jakoniuk ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Hajnówce
( nauczyciel Eugenia Kazimiruk ), Tomasz Charkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Narewce ( nauczyciel Ks. Jerzy Klimiuk)

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce : Aleksandra Busłowska z  z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce
( nauczyciel Ks. Andrzej Busłowski)

II miejsce : Aleksandra Połtorak z Wołkowyska na Białorusi (nauczyciel Irina Pluta).

Zbiórka żywności „ Podziel się posiłkiem”

    

W dniach 12-13.10.2018r. w hajnowskim markecie Kaufland została przeprowadzona zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem” organizowanym przez Banki Żywności w Polsce.

Aktywnie wzięli w niej udział członkowie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Hajnówce.

Zbieraliśmy produkty żywnościowe o długim terminie przydatności. Wielu dobrych ludzi wsparło nas wrzucając „coś smacznego” do koszyka

W sumie udało się nam zebrać ponad 360 kg żywności. Zrobiliśmy 40 paczek  dla najbardziej potrzebujących rodzin  w naszym mieście. Paczki otrzymały rodzice i ich pociechy ze Szkoły Podstawowej nr 4,Szkoły Podstawowej nr 2. w Hajnówce, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce i Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. 

Dziękujemy wszystkim tym którzy wsparli naszą  akcję.

Aneta Cyruk I B