Konkurs recytatorski

Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej „Poezja Źródeł”

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej
p.t.: „POEZJA ŹRÓDEŁ”

Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski

Cele konkursu:
• Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej.
• Poznanie literatury pięknej poprzez piękno poetyckiego słowa.
• Wskazanie na piękno duchowości prawosławnej.
• Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich.
• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej
• Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.

Zgłoszenia:
• Nauczyciel zgłasza do konkursu max. 5 uczniów z danej szkoły w terminie do 5 XI 2018r.
Karty zgłoszeń należy przesłać do organizatora na adres:
Doradca metodyczny Lilla Busłowska 17-200 Hajnówka ul. Ks. A Dziewiatowskiego 15A

Uczestnicy konkursu:
A. Uczniowie: przedszkoli i szkół podstawowych, specjalnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
B. Konkurs ma charakter otwarty
Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
A. przedszkola (i oddział „ 0” )
B. szkoła podstawowa kl. I – III
C. szkoła podstawowa kl. IV – VI; VII-VIII (III kl. gimn)
D. gimnazjum
E. szkoła ponadgimnazjalna
F. szkoła specjalna

Zasady udziału:
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy w oryginale, powstałych w dowolnym okresie.
• Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości narodowych

( np. rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i innych).
• Kserowane teksty wybranych wierszy (z zaznaczeniem autora, roku powstania i zbioru, z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy nadesłać do organizatora Konkursu do 5 XI 2018 r.

Terminy Konkursu:
• Przesłuchania konkursowe odbędą się 15 XI 2018r. w Hajnowskim Domu Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4. Jury Konkursu powołują organizatorzy.

Organizatorzy:
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska
Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Hajnówce
Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeń na stronie:www.ekatechezaorth.pl

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Konkurs plastyczny „Słynne miejsca pielgrzymkowe, czyli gdzie najchętniej/najczęściej pielgrzymują prawosławni”.

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy przez Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

? Cele konkursu:
– ukazanie piękna i wartości miejsc pielgrzymkowych,
– ukazanie wyobrażeń uczestnika na temat pielgrzymki,
– ukazanie kreatywności uczestnika,

Regulamin konkursu:

1. Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie diecezji warszawsko – bielskiej

2. Kryteria wykonywania prac:
– 4 – 6 lat – format A4; technika dowolna
– 7 – 12 lat – format A3; technika dowolna
– 13 – 15 lat – format A3; technika dowolna
– 16 – 20 lat – format A3; technika dowolna

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

4. Prace przygotowane do konkursu powinny być gotowe do zaprezentowania.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dowolnej formie.

6. Nagrodzone prace nie będą zwracane uczestnikom.

7. Każda praca powinna być podpisana z tyłu według następujących zasad:
1) Imię i nazwisko,
2) Szkoła,
3) Klasa,
4) Katecheta,
5) Miejsce pielgrzymkowe, które wykonaliśmy,
6) Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych;

Bardzo prosimy o nadesłanie prac do 10 listopada 2018 pod adres:
DIKP w Hajnówce
ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15A
17-200 Hajnówka
z dopiskiem: „Konkurs Plastyczny BMP DWB”.

? Rozstrzygnięcie konkursu opublikujemy 02.12.2018 w poście tego wydarzenia oraz na stronie naszego Bractwa na Facebook’u.

? Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

Święto ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” w Hajnówce

            

      Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po święcie św. Jana Teologa, w soborze św. Trójcy w Hajnówce, w  dniach 13 -14 października uroczyście obchodzono parafialne święto Ikony Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” (Nieczajannaja Radost’). Tego dnia Cerkiew Prawosławna obchodziła też święto Opieki Matki Bożej.  

   Uroczystości rozpoczęły się w sobotę wieczorem. Nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł  w asyście licznie przybyłego duchowieństwa.

       W sam dzień święta wielu wiernych katedralnej świątyni przyszło do swojej cerkwi by przed ikoną Matki Bożej „Nieoczekiwana Radość” prosić Przenajświętszą Bogurodzicę o modlitwy, dziękując jednocześnie za opiekę, którą sprawuje od wielu lat nad wiernymi tejże parafii.

    Świętej Liturgii przewodniczył arcybiskup przemyski i gorlicki  Paisjusz w asyście  biskupa hajnowskiego Pawła i licznie zebranego duchowieństwa.  

 U wejścia do świątyni hierarchów witały dzieci, młodzież Bractwa Młodzieży Prawosławnej, przedstawiciele Bractwa Św. Cyryla i Metodego, rada parafialna, Władze Samorządowe w osobach Starosty Hajnowskiego, Burmistrza i Wójta oraz proboszcz parafii – ks. mitrat Michał Niegierewicz.


    Podczas św. Liturgii świąteczną homilię wygłosił Jego Ekscelencja arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz. Ukazał rolę, jaką pełni Bogurodzica w dziele zbawienia człowieka.

,,To Ona  –  mówił Władyka – jest  pierwszą po Bogu i przed Bogiem naszą Orędowniczką i Wspomożycielką. O wstawiennictwie Matki Bożej świadczy cały szereg świąt związanych z Jej imieniem, śpiewane są pieśni na Jej cześć, kanony  oraz odmawiane modlitwy, w których wierni zwracają się do Bogurodzicy z prośbą o wstawiennictwo przed Bogiem.”

To Jej w osobie Apostoła Jana  Chrystus zawierzył cały lud Boży.

Bogurodzica, podobnie jak jej Syn, przeszła wrota śmierci, stała się uczestnikiem całego rodzaju ludzkiego. Po swoim Zaśnięciu – w wiecznej chwale prosi Swego Syna o wybaczenie naszych grzechów kiedy zwracamy się do Niej ,,Preswiataja Bohorodice Spasinas.”

Dzięki modlitwom do Niej my również doświadczamy „Nieoczekiwanej Radości”. W każdym czasie i w każdej chwili.

Ekscelencja nawiązał do historii parafii Św. Trójcy w Hajnówce, wskazując że wszystkie ważne historyczne wydarzania związane z historią parafii miały miejsce w czas święta tej ikony.

W słowie arcypasterskim zwrócił się też do wiernych aby pamiętali o swoich prawosławnych korzeniach, by nie zapominali kim są i aby Cerkiew była dla nich drugą Matką, a wiara prawosławna niezachwianą orędowniczką ich życia.

Po św. Liturgii odbyła się uroczysta  procesja wokół świątyni, podczas której modlono się przy grobie śp. ks. Antoniego Dziewiatowskiego, za dusze zmarłych Arcybiskupa Mirona i ks. Tomasza Lewczuka.

   

 

 

Podsumowując uroczystości biskup hajnowski Paweł podziękował arcybiskupowi Paisjuszowi za  wspólnie celebrowaną Liturgię, pozdrowił wszystkich duchownych i wiernych od Zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce Metropolity Sawy, przekazując arcypasterskie błogosławieństwo i wręczył Ordery Świętej równej apostołom Marii Magdaleny III stopnia najbardziej zasłużonym członkom rady parafialnej.

Ks. Andrzej Busłowski

Zdj. ks. Andrzej Busłowski

 

Zbiórka żywności

 
W dniach 12 .10 (piątek) w godz. 15.00 – 19.00 i dnia -13 10. (sobota)w godz. 9.00-16.00 w  hajnowskim sklepie Kaufland  przeprowadzona zostanie zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem” .
Bractwo Młodzieży Prawosławnej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zbiórce dla osób najbardziej potrzebujących ( zbieramy: cukier, mąkę, olej, słodycze, mleko, konserwy, płatki śniadaniowe   – ogólne żywność o wydłużonej trwałości).

Serdecznie Wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji.

Przewodnicza BMP
Aneta Cyruk

Próba Chóru Dziecięcego

W ubiegłą sobotę chór dziecięcy spotkał się na pierwszej powakacyjnej próbie. Była ona bardzo cenna i ważna, ponieważ szeregi chóru zasiliło ponad 10 nowych chórzystów.
Wszyscy chórzyści wraz z panią dyrygent serdecznie zachęcają wszystkie dzieci do wspólnego śpiewania podczas nabożeństw. Kolejna próba już w sobotę 6 października. Serdecznie zapraszamy