„Małe Bractwo” odwiedziło Siedlce

W dniu 30 stycznia 2020 r., dzięki współpracy Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnówce i hajnowskiego koła Bractwa Świętych Cyryla i Metodego oraz finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Hajnówka została zorganizowana, w ramach miejskiego programu „Akcja Zima 2020 – Aktywne Ferie”, autokarowa wycieczka do Siedlec. W wydarzeniu wzięły udział dzieci skupione wokół Małego Bractwa i Parafialnego Chóru Dziecięcego, działających przy hajnowskim soborze św. Trójcy. Organizatorzy zimowego wyjazdu promując aktywne formy spędzania wolnego czasu zaprosili uczestników na lodowisko.  Ważnym punktem wycieczki była wizyta w cerkwi prawosławnej pw. św. Trójcy. Proboszcz parafii, ks. prot. Sławomir Kochan zapoznał uczestników z historią siedleckiej cerkwi oraz dzisiejszą sytuacją wyznawców prawosławia na tym terenie. Wycieczkę do Siedlec uzupełnił seans kinowy i pyszny obiad.   

Autor i zdjęcia: ks. Mariusz Jurczuk

Porządek nabożeństw w dniach 27 stycznia – 02 lutego 2020 r.

Porządek nabożeństw w dniach 27 stycznia –  02 lutego 2020 r.

27-01 (poniedziałek) 

godz. 800 Święta Liturgia

28-01 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

29-01 (środa)

godz. 800  Święta Liturgia

30-01 (czwartek)

godz. 800  Święta Liturgia

31-01 (piątek) 

godz. 800  Święta Liturgia

01-02 (sobota)

godz. 800  Święta Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

02-02  XXXIII  Niedziela po Pięćdziesiątnicy

godz. 800   I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia i Molebien

godz. 1700 Wieczernia z Akatystem

Święto Chrztu Pańskiego

Uroczystym nabożeństwom święta Objawienia Pańskiego w hajnowskim soborze św. Trójcy przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas św. Liturgii, po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii, Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych ze słowami kazania. Przybliżył w nim znaczenie i sens przeżywanego święta, zwracając szczególną uwagę na to, iż Chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan jest wydarzeniem fundamentalnym z punktu widzenia ekonomii zbawienia. Każdy wierzący otrzymuje św. sakrament chrztu w imię św. Trójcy, rozpoczynając nowe życie, umierając dla grzechu, rodząc się zaś dla życia wiecznego.  Przed zakończeniem św. Liturgii miał miejsce obrzęd wielkiego poświęcenia wody.

Porządek nabożeństw w dniach 20 – 26 stycznia 2020 r.

20-01 (poniedziałek)  Sobór Świętego Jana Chrzciciela

godz. 800 Utrenia

godz. 900  Św. Liturgia

21-01 (wtorek)

godz. 800   Święta Liturgia

22-01 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

23-01 (czwartek)

godz. 800  Św. Liturgia

24-01 (piątek) 

godz. 800  Św. Liturgia

25-01 (sobota) Św. Sawy abpa Serbii

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

26-01  XXXII  Niedziela po Pięćdziesiątnicy

godz. 800   I Św. Liturgia

godz. 1000   II Św. Liturgia

godz. 180 Wieczernia