Porządek nabożeństw w dniach 21 – 27 października 2019r.

21-10 (poniedziałek)

godz. 800  Św. Liturgia

22-10 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

23-10 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24-10 (czwartek)

godz. 800  Św. Liturgia

25-10 (piątek)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

26-10 (sobota)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

27-10   XIX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Św. Liturgia

godz. 1000  II Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

Harmonogram nabożeństw z okazji Świąt Dzielnicowych w 2019 roku

31 października (czwartek) – Św. Apostoła Łukasza (święto dzielnicy Placówka)

04 listopada (poniedziałek) – Kazańskiej Ikony Matki Bożej (święto dzielnicy Dolna i Poddolna oraz Puciska)

06 listopada (środa) – Ikony Bogurodzicy Wsiech Skorbiaszczych Radost (święto dzielnicy Paszki)

11 listopada (poniedziałek) – Św. św. Hioba Poczajowskiego i męcz. Paraskiewy (święto dzielnicy Mazury)

14 listopada (czwartek) – Św. św. Kosmy i Damiana (święto dzielnicy Centrum)

26 listopada (wtorek) – Św. Jana Złotoustego (święto dzielnicy Stara Lipowa, 11 Listopada i uliczki)

7 grudnia (sobota) – Św. męcz. Katarzyny (święto dzielnicy Podlasie oraz bloki koło szpitala)

13 grudnia (piątek) – Św. Apostoła Andrzeja (święto dzielnicy Lipowa Bloki)

We wszystkie dni Świąt Dzielnicowych nabożeństwa zaczynają się o godz. 800 i odbywają się w następującej kolejności: Akatyst, Święta Liturgia, Molebien

Święto parafialne ikony Przenajświętszej Bogurodzicy „Nieczajannaja Radost’”

Tradycyjnie w pierwszą Niedzielę po święcie Zaśnięcia Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono parafialne święto Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość”. W tym roku obchody święta miały miejsce w dniach 12 – 13 października. W sobotę 12 października uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem Całonocnego Czuwania któremu przewodniczyli: Przebywający w Polsce z oficjalną wizytą Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Chryzostom, Arcybiskup Rio de Janeiro i Olinda – Recife, ordynariusz brazylijskiej diecezji znajdującej się w jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W Niedzielę, 13 października, o godz. 730 odsłużono pierwszą Świętą Liturgię po zakończeniu której dokonano małego poświęcenia wody. Przed główną Świętą Liturgią dostojnych gości przywitały dzieci, młodzież, władze samorządowe, rada parafialna, członkowie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz proboszcz parafii Św. Trójcy ks. mitrat Michał Niegierewicz. Podczas Boskiej Liturgii do zebranych zwrócił się, wygłaszając homilię, Jego Ekscelencja Biskup Paweł. Hierarcha podkreślił znaczenie i pierwszorzędną rolę Matki Bożej w dziele zbawienia człowieka. W nawiązaniu do historii święta zwrócił uwagę na potrzebę okazywania Bogurodzicy bezustannej wdzięczności, poprzez modlitwę i dobre uczynki, za jej opiekę i wstawiennictwo. Świętą Liturgię zwieńczyła uroczysta procesja. Na koniec dziękując za wspólną modlitwę oraz zapewniając o braterskiej jedności i miłości, która łączy prawosławnych w Brazylii i Polsce, zwrócił się do zebranych Arcybiskup Chryzostom.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Michał Dziewiatowski, Piotr Kiryluk, Anna Pryczynicz, autor

Porządek nabożeństw w dniach 14 – 20 października 2019r.

14-10 (poniedziałek) Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy

godz. 900  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

15-10 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

16-10 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17-10 (czwartek)

godz. 800  Św. Liturgia

18-10 (piątek)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

19-10 (sobota)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

20-10 XVIII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Św. Liturgia

godz. 1000  II Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

Porządek nabożeństw w dniach 07-X – 13-X 2019 r.

07 – 10   (poniedziałek)

            godz. 800       Św. Liturgia

08 – 10   (wtorek)    

           godz. 800          Św. Liturgia        

09 – 10   (środa)  Zaśnięcie  Apostoła  i  Ewangelisty  Jana  Teologa

godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

10 – 10  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

11 – 10  (piątek) 

           godz. 800           Św. Liturgia     

           godz. 1700       Akatyst

12 – 10  (sobota)  

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

         godz.  2100    Akatyst   ku  czci  ikony  Nieczajannaja  Radost

         godz.  2200    Akatyst  Zaupokojnyj

13 – 10   XVII  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy, Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Nieczajannaja  Radost

           godz. 730          I   Św. Liturgia  i  Małe  Poświęcenie  Wody

         godz. 1000       II  Św. Liturgia

 godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije przed świętem Opieki Najświętszej  Bogurodzicy