CHÓR DZIECIĘCY OGŁASZA NABÓR!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas I-VII do dołączenia do Chóru dziecięcego Soboru św. Trójcy.

Próby odbywają się w każdą sobotę w godz.13-14:30.

Najbliższa próba odbędzie się w sobotę 29.09.2018 roku.
                          Każdy znajdzie tu coś dla siebie:)
W razie pytań prosimy o kontakt z dyrygentem chóru Justyną Marczuk. Nr tel: 692016255

Harmonogram nabożeństw w dniach 16.09-23.09.2018

16.09.2018 – niedziela- I Boska Liturgia – 8.00

II Boska Liturgia – 10.00    

Wieczernia z Akafistem – 17.00

17.09.2018 – poniedziałek – Boska Liturgia – 8.00

18.09.2018-wtorek- Boska Liturgia – 8.00

19.09.2018 – środa- Boska Liturgia- 8.00

Akafist -17.00

20.09.2018- czwartek- Boska Liturgia -8.00

Całonocne czuwanie przed świętem Narodzenia Bogurodzicy – 17.00

21.09.2018- piątek- Narodzenie Bogurodzicy- Boska Liturgia – 9.00

Akafist -17.00

22.09.2018 -sobota- Boska Liturgia – 8.00

Całonocne Czuwanie- 17.00

23.09.2018- niedziela

I Boska Liturgia-8.00

II Boska Liturgia – 10.00    

Wieczernia z Akafistem – 17.00

 

Kazanie Jego Ekscelencji Biskupa Hajnowskiego Pawła w XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. na Apostołów

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Дорогие Братья и Сестры!

Выслушали мы сегодня чтение Святого Евангелия от Матфея, где на вопрос законоучителя: «какая большая заповедь?» Христос указывает, что первая заповедь – заповедь о любви к Богу, но вторая заповедь подобна ей – заповедь о любви к ближнему, и что в этих двух заповедях содержится весь закон и всё учение пророков.

Так как без любви к Богу любовь к ближнему не может быть полной и  совершенной, так любовь к Богу не может быть без любви к человеку. Тот, кто утверждает, что он любит Бога а презирает своего ближнего, он лжец! Апостол Иоанн говорит: Как ты можешь сказать, что любишь Бога, Которого ты не видишь, когда не проявляешь никакой любви к человеку, который рядом с тобой?

Наша любовь к Богу должна быть подобна любви к человеку. Что значит возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всей мыслью? Христос говорит: «Кто Меня любит, тот сохранит Мои заповеди». Для этого нужно не только чувством, но всем умом, всей мыслью, всем напряжением творческой жизни любить Бога. Эти две заповеди неразрывно связаны друг со другом и они являются ответом на вопрос: Как можно любить Бога? Бога можно любить только через любовь к ближнему своему.

Любить ближнего своего как самого себя, это призыв научиться видеть в каждом ближнем не ничтожество его,
а возможное его величие, и этому величию служить, чтобы вырос человек в полную меру своего величия и красоты. И тогда исполнится заповедь, и тогда сольются обе заповеди, потому что служа человеку, мы одновременно служим Богу.

Дорогие Братья и Сестры! Помня всё это, мы должны быть очень внимательны, потому что и в наши времена существуют лжепророки и фальшивые учители, которые говорят, что они православные. Православие основано на учении Иисуса Христа, которое сохраняется в Святом Евангелии, как святыня лежащем
в каждом православном храме в алтаре, на святом престоле. Православие это любовь и  смирение, а не ненависть и гордыня. Тот, кто осуждает всех вокруг, а себя оправдывает, величает и восхваляет – он в дьявольской прелести!

Дорогие Братья и Сестры,

Много в наше время лжепророков, фальшивых учителей и обманщиков, которые учат не так, как Христос заповедал в Евангелии, и которые ссылаются на высказывания не Творца, а творения. Сатане не нравится единство, не нравится любовь, не нравится чистая вера, и поэтому он старается так поменять
и помешать всё в голове, в уме человека, чтобы он не знал что правда, а что ложь. Но мы, дорогие Братья и Сестры, будем надеяться на Божие Милосердие, на Промысл Божий, на Божие Всемогущество. Это всё прекрасно заключается в греческой фразе: «Παν» (Пан). Παντοκράτορ (Пантократор) означает Вседержитель. Παναγία (Панагия) означает Всесвятая. Πάντοτε (Пантоте) означает Всегда. Παναγία Τριάς, ελέησον ημας (Панагия Триас, элейсон имас) значит: Пресвятая Троице, помилуй нас.

Аминь.

Гайновка, 09.09.2018

+Павел, Епископ Гайновский

Harmonogram nabożeństw w dniach 11.09-16.09.2018

 

11.09.2018 – wtorek- Ścięcie Głowy Św. Jana Chrzciciela ( dzień postny )

9.00- Boska Liturgia

12.09.2018- środa- Boska Liturgia-8.00

Akafist-17.00

13.09.2018- czwartek- Boska Liturgia- 8.00

14.09.2018-piątek- Boska Liturgia-8.00

Akafist-17.00

15.09.2018-sobota- Boska Liturgia-8.00

Całonocne Czuwanie-17.00

16.09.2018 – niedziela- I Boska Liturgia 8.00

                                               II Boska Liturgia – 10.00      

                                        Wieczernia z Akafistem -17.00

 

Wakacyjny wyjazd hajnowskiej młodzieży

 Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w dniach 19-24 sierpnia 2018 roku odbyła się kolejna wakacyjna pielgrzymka do Poczajowa oraz Lwowa. W pielgrzymce wzięła udział prawosławna młodzież z Hajnówki, Białegostoku i Warszawy pod duchową opieką ks. Andrzeja Busłowskiego oraz matuszki Lilli Busłowskiej.

Po całonocnej podróży,​duchowy pobyt na Ukrainie rozpoczęliśmy od zatrzymania się na Skicie św. Anny w Onyszkowcach, gdzie znajduje się Istocznik Prawiednoj Anny, w którym wielu z nas się zanurzyło. Następnie udaliśmy się na Bożą Górę.

​Po przybyciu do Ławry Poczajowskiej uczestniczyliśmy w porannych i wieczornych nabożeństwach. Młodzież wraz z opiekunami mogła pokłonić się Poczajowskiej Ikonie Matki Bożej w głównej cerkwi monasteru, śladowi stopy Matki Bożej oraz relikwiom świętych mnichów Hioba i Amfiłochiusza Poczajowskich. Mieliśmy też możliwość wejścia do pieszczery, w której św. Hiob wiele czasu spędzał na modlitwie. Uczestniczyliśmy też w Akafiście do św. Hioba, który był sprawowany pod przewodnictwem metropolity Poczajowskiego, Włodzimierza. Odwiedziliśmy jeszczecmentarz monasterski, na którym pochowany był przed kanonizacją św. Amfilochiusz. Udaliśmy się też na Skit św. Ducha, który jest filią poczajowskiego monasteru. Tam  pokłoniliśmy się m.in krzyżowi Św. Nikity Słupnika, który był nakładany kolejno na wszystkich pielgrzymów. 

Ciekawym przeżyciem było spotkanie z jednym z mnichówŁawry o Nikodemem, który odpowiadał na ułożone przez nas pytania.

​Braliśmy udział w nabożeństwach nie tylko na terenie Ławry, ale także na skicie św. Ducha i w niedaleko położonym seminarium.

W wolnym czasie pomagaliśmy przygotowywać posiłki w kuchni monasterskiej, a ponad to, wyjechaliśmy na monasterski ogród, aby pomóc zbierać maliny.

​Jeden z dni, który spędziliśmy na Ukrainie, poświęciliśmy na wyjazd do Lwowa, gdzie odbyliśmy wraz z przewodnikiem spacer po Starym mieście. Zobaczyliśmy piękny budynek Opery Lwowskiej, Ratusz Miejski, Pomnik Nikifora Krynickiego- polskiego malarza, Stary Rynek oraz świątynie chrześcijańskie. Po całym dniu zwiedzania mieliśmy również czas na zakup pamiątek.

​Do Polski wróciliśmy pełni duchowych wrażeń. Dziękujemy naszym opiekunom za zorganizowanie tej pielgrzymki.

tekst: Natalia Waśko

zdj. Ks. Andrzej Busłowski