Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

W dniach 26-27 września 2019 r. w hajnowskim soborze Św. Trójcy uroczyście obchodzono święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Tegoroczne świąteczne uroczystości miały wyjątkowy przebieg. Nabożeństwom całonocnego czuwania oraz św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Paweł biskup hajnowski. Podczas boskiej Liturgii  homilię, przybliżającą historię święta oraz wyjaśniającą znaczenie krzyża w życiu prawosławnego chrześcijanina, wygłosił proboszcz hajnowskiej katedry – ks. mitrat Michał Niegierewicz. Po zakończeniu św. Liturgii wszyscy zebrani w uroczystej procesji udali się na skrzyżowanie ul. Chemicznej i ul. Tamary Sołoniewicz, gdzie miało miejsce poświęcenie  krzyża, odrestaurowanego dzięki staraniom hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Ten Święty Krzyż, najstarszy w Hajnówce, pochodzi z 1914 roku. Jest jedynym zachowanym  krzyżem uświęcającym dawne leśne skrzyżowanie uroczyska Hajnowszczyzna (Ayjnowszczyzna). Łączyły się tu kierunki wschód (Wołkowysk, Białowieża) – zachód (Bielsk Podlaski) oraz północ (Narewka, Dubiny) – południe (Orzeszkowo -Kleszczele). Droga ta nosiła powszechną nazwę „Carski gościniec”. Był to trakt rozgraniczający grunta wsi Dubiny od uroczyska Hajnowszczyzna. Droga i skrzyżowanie funkcjonowały do 1915 roku, kiedy to na nasze ziemie wkroczyli Niemcy i wybudowali tu Fabrykę Chemiczną. Wówczas krzyż przeniesiono w to miejsce, gdzie znajduje się do dziś. (relacja ks. prot. Eugeniusz Podgajecki). Po zakończeniu obrzędu poświęcenia krzyża do zebranych zwrócił się biskup hajnowski Paweł. Władyka podziękował wszystkim zebranym, na czele z przedstawicielami władz samorządowych, za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Szczególne słowa podziękowań skierował ku osobom zaangażowanym w dzieło generalnego remontu ponad stuletniego krzyża. Krzyż, który odzyskał swój dawny blask jest, jak podkreślił Jego Ekscelencja, świadectwem głębokiej wiary oraz troski prawosławnej społeczności Hajnówki o pielęgnowanie swojej historii i tradycji.

Zdjęcia: Michał Dziewiatowski, Aleksandra Jakimiuk, ks. Mariusz Jurczuk

Porządek nabożeństw w dniach 23-IX – 29-IX 2019 r.

23 – 09   (poniedziałek)

godz. 800       Św. Liturgia

24 – 09   (wtorek)    

godz. 800          Św. Liturgia

25 – 09   (środa)   Zakończenie  święta  Narodzenia  Najświętszej Bogurodzicygodz

800          Św. Liturgia

godz. 1700       Akatyst

26 – 09  (czwartek)

godz. 800            Św. Liturgia     

godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije  z  czynom  wynosa  Kresta

27 – 09  (piątek)   Święto  Podwyższenia  Krzyża  Pańskiego

godz. 900           Św. Liturgia     

Po zakończeniu św. Liturgii

nastąpi uroczyste poświęcenie krzyża 

na  skrzyżowaniu  ulic  Chemicznej  i  Sołoniewicz      

godz. 1700       Akatyst

28 – 09  (sobota)  

godz. 800          Św. Liturgia

godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

29 – 09   XV  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

godz. 800          I   Św. Liturgia

Po  zakończeniu  Św. Liturgii  molebien 

przed rozpoczęciem Nowego

Roku  Akademickiego

godz. 1000       II  Św. Liturgia

godz. 1700       Akatyst

Porządek nabożeństw w dniach 16-IX – 22-IX 2019 r.

16 – 09  (poniedziałek)

           godz. 800       Św. Liturgia

17 – 09  (wtorek)    

           godz. 800       Św. Liturgia

18 – 09  (środa)  Św. Atanazego  Brzeskiego

godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

19 – 09  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

20 – 09  (piątek)

           godz. 800           Św. Liturgia

          godz. 1700       Wsienocznoje Bdienije

21 – 09 (sobota)   Święto  Narodzenia  Najświętszej  Bogurodzicy

          godz. 900          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje Bdienije

22 – 09  XIV  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy, przed Świętem Podwyższenia

             Krzyża Pańskiego

               godz. 800          I   Św. Liturgia

          godz. 1000       II  Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst

Porządek nabożeństw w dniach 09-IX – 15-IX 2019 r.

09 – 09  (poniedziałek)      

           godz. 800       Św. Liturgia

10 – 09  (wtorek)    Świętego  Hioba  Poczajowskiego

           Konferencja  Duchowieństwa  Diecezji  Warszawsko – Bielskiej

          Nie ma Świętej  Liturgii

           godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

11 – 09  (środa)  Ścięcie głowy Św. Jana Chrzciciela

godz. 900          Św. Liturgia  i święcenie grobów na hajnowskim  

                     cmentarzu

          godz. 1700       Akatyst

12 – 09  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

13 – 09  (piątek)

           godz. 800           Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

14 – 09 (sobota) 

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

15 – 09  XIII  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

               godz. 800          I   Św. Liturgia

          godz. 1000       II  Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst

Porządek nabożeństw w dniach 26-VIII – 01-IX 2019 r.

26 – 08  (poniedziałek)       

           godz. 800       Św. Liturgia

27 – 08  (wtorek)   

           godz. 800          Św. Liturgia

           godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

28 – 08  (środa)  ŚWIĘTO   ZAŚNIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ 

                                        BOGURODZICY

                 godz. 900          Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst

29 – 08  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia

          godz. 1700        Czyn  Otpiewanija  Preswiatoj  Bohorodicy

30 – 08  (piątek)

            godz. 800           Św. Liturgia

           godz. 1700       Akatyst

31 – 08 (sobota) 

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

01 – 09  XI  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

                 godz. 800          I Św. Liturgia

           godz. 1000       II Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst