Niedziela Seropustna

10 marca 2019r roku, kiedy Cerkiew Prawosławna wspomina wypędzenia Adama z Raju, Świętą Liturgię w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce odsłużył Jego Ekscelencja Paweł, Biskup Hajnowski w asyście duchowieństwa tejże parafii. Podczas Liturgii śpiewał chór pod dyrekcją ks. Pawła Korszaka.

Po przeczytaniu Ewangelii, ks. prot. Jerzy Charytoniuk odczytał Posłanie na Wielki Post Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Sawy.

Po zakończeniu Świętej Liturgii Jego Ekscelencja Biskup Paweł wraz z duchownymi i wiernymi krestnym chodom udali się na plac parafialny, na którym w przyszłości ma zostać zbudowany budynek parafialny. Biskup Paweł wzniósł modlitwę oraz pobłogosławił budowę.

Tego samego dnia o godzinie 17:00  Jego Ekcelencja wraz z duchowieństwem Soboru odsłużył wieczernię z czynem proszczenia win. Podczas nabożeństwa duchowieństwo zmieniło szaty liturgiczne z jasnych na ciemne, a chór zaśpiewał pieśni Wielkiego Postu. Na zakończenie wieczerni Biskup Paweł w swoim kazaniu zwrócił uwagę na znaczenie przebaczenia sobie grzechów oraz na to, żeby z czystym sumieniem doczekać Paschy

Harmonogram nabożeństw w dniach 11.03-17.03.2019

I Tydzień Wielkiego Postu

Poniedziałek 11.03.2019

Utrenia, Czasy, Wieczernia -7.00

Wielikoje Powieczerije wraz z Kanonem Św. Andrzeja z Krety-17.00

Wtorek 12.03.2019

Utrenia, Czasy, Wieczernia -7.00

Wielikoje Powieczerije wraz z Kanonem Św. Andrzeja z Krety-17.00

Środa 13.03.2019

Utrenia, Czasy, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów -7.00

Wielikoje Powieczerije wraz z Kanonem Św. Andrzeja z Krety-17.00

Czwartek 14.03.2019

Utrenia, Czasy, Wieczernia -7.00

Wielikoje Powieczerije wraz z Kanonem Św. Andrzeja z Krety-17.00

Piątek 15.03.2019

Utrenia, Czasy,Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów -7.00

Akafist -17.00

Sobota 16.03.2019

Św.Liturgia -8.00

Wsienocznoje Bdienije- 17.00

Niedziela 17.03.2019- Niedziela Prawosławia

I Św. Liturgia -8.00

II Św. Liturgia -10.00

Pasja 17.00

Bożonarodzeniowa zabawa dla dzieci.

Dzięki staraniom hajnowskiego koła Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego oraz Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnówce po raz kolejny udało się nam zorganizować Bożonarodzeniową zabawę dla dzieci.

Choć świąteczny czas zdążył już przeminąć, radość Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Chrztu Pańskiego wciąż pozostawała żywa w naszych sercach. Chęć dzielenia się tą radością zebrała w dniu 03-02-2019 r. w Hajnowskim Domu Kultury najmłodszych  mieszkańców Hajnówki, ich rodziców i opiekunów. W choince wzięło udział ponad 500 osób. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, po której mieliśmy przyjemność podziwiać występ uczniów klasy pierwszej, uczęszczających na lekcje języka białoruskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce. Dzieci pod kierownictwem pani Beaty Kiędyś zaprezentowały przedstawienie „Kaladnyja zabawy“.

Kolejnym punktem choinkowej zabawy był wspólny występ hajnowskich chórów: „Szyszkin lies“ z parafii św. Jana Chrzciciela pod kierownictwem Pauliny Skiepko i „Chór dziecięcy Soboru Św. Trójcy“ pod kierownictwem Justyny Marczuk. Chóry wystąpiły z krótkim koncertem kolęd.

Po zakończeniu wystepów przyszedł czas na zabawę, którą przygotowały i poprowadziły nauczycielki z Niepublicznego  Przedszkola imienia Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce: Anna Muskała, Barbara Tyniewicka i Marzena Lubowicka. Wszystkich zebranych uraczyliśmy słodkim poczęstunkiem a każde uczestniczące w choince dziecko zostało obdarowane prezentem.

Bożonarodzeniowe spotkanie nie mogłoby się odbyć bez pomocy sponsorów, którym z całego serca dziękujemy!

Ogromne wsparcie okazało nam jak zwykle Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej.

Szczególne słowa podziękowania za okazaną nam gościnność kierujemy w stronę Dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury pana Rościsława Kuncewicza.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy w dniu 03-02-2019 r. zaszczycili nas swoją obecnością! 

                             

Bractwo Świętych Cyryla i Metodego koło w Hajnówce  

 

  

 

Harmonogram nabożeństw w dniach 04.02.-10.02.2019

Poniedziałek 04.02.2019

Św. Liturgia -8.00

Wtorek 05.02.2019

Św. Liturgia -8.00

Środa 06.02.2019

Św. Liturgia -8.00

Akafist -17.00

Czwartek 07.02.2019

Św. Liturgia -8.00

Piątek 08.02.2019

Św. Liturgia- 8.00

Akafist -17.00

Sobota 09.02.2019

Św.Liturgia -8.00

Wsienocznoje Bdienije- 17.00

Niedziela 10.02.2019- O Zacheuszu

I Św. Liturgia -8.00

II Św. Liturgia 10.00

Wieczernia z Akafistem 17.00

Metropolita Mesogei i Lawreotiki Mikołaj „W Boże Narodzenie zapominamy o Bogu”

 

„Świętujmy ludzie Narodzenie Chrystusa”

  Zwykle Narodzenie Chrystusa to dzień szczególny, to szczególny okres w roku kiedy… zapominamy o Bogu. Albo, mówiąc inaczej, przeżywamy Narodzenie Chrystusa „komercyjnie”. Rozświetlone ulice miast, iluzoryczne światło girlandów, sztuczne choinki, smakołyki, obdarowywanie się świątecznymi prezentami, przedsmak wolnych dni od pracy, trzynastej pensji…

  Boże Narodzenie kończy się z przepełnionymi żołądkami i opustoszałymi sercami. Nigdzie nie ma Chrystusa. To, prawie wszystko, nie ma żadnego związku z prawdą i rozczarowuje: święto zostało sprowadzone do poziomu komercji. Napewno można usprawiedliwić niektórych próbujących zarobić na utrzymanie wykorzystując Boże Narodzenie, lecz takie podejście niszczy  cudowny sens i głębię tego Święta.

  Pierwsze kłamstwo to kłamstwo „komercyjnego” Bożego Narodzenia. Lecz jest jeszcze drugie, bardziej perfidne. To kłamstwo „społecznego”  „socjalnego” Bożego Narodzenia- traktujemy święto tylko jako „święto rodzinne, święto miłości”. Święto, podczas którego spotykamy się, poświęcamy pieniądze na akcje charytatywne, zbieramy i później rozdajemy potrzebującym paczki z produktami spożywczymi. Wszystko to  dobre uczynki, dlatego Cerkiew to pochwala i powinniśmy tak czynić. Jednak dobre uczynki z okazji Bożego Narodzenia nie dorównują samej istocie Święta.

  Możemy ofiarować jałmużnę, kupić coś na dobroczynnej wyprzedaży a nawet być wolontariuszem przy rozdawaniu prezentów potrzebującym, ale przy tym wszystkim możemy nie odczuć istoty święta Bożego Narodzenia.

  Czym w końcu jest święto Narodzenia Chrystusa? Jak to święto spotkać i przeżyć? Być może powinniśmy uczynić coś bardziej znaczącego w tym roku, który dla wielu- prawdopodobnie i dla mnie- jest ostatnią taką okazją? 

 Jaki jest sens świąt Bożego Narodzenia?

 Kiedy mówimy „ Boże Narodzenie” albo „ święta Narodzenia Chrystusa” to w naszej świadomości te pojęcia, jak reguła, jawią się nam jako obfitość możliwych dóbr, wymiana prezentów, różnorodność ozdób, odwiedzanie się… Te rzeczy podkreślają tylko naszą błędną optykę. Jednak z drugiej strony dają nam możliwość aby się trochę zmienić. Spróbujmy- chociaż raz, w tym roku- zastąpić obfitość prostotą i w niej przeżyć z radością Boże Narodzenie. Nie w ubóstwie, jak Chrystus, lecz w skromności i bez rozrzutności. Niech nasz stół będzie zapełniony tak, aby zaspokoić nasze potrzeby, lecz niech nie załamuje się pod ciężarem potraw. Zamiast tego aby syci obdarowywali sytych, spróbujmy pozbawić czegoś siebie w imię miłości do bliźniego.

  Jeśli nie mamy pieniędzy, poświęćmy swój czas cierpiącemu, poświęćmy trochę cierpliwości samotnemu człowiekowi z trudnym charakterem, poświęćmy czas i energię dla potrzebujących, odwiedźmy chorych w szpitalu…To będzie najlepszym prezentem dla Chrystusa. Zamiast przyozdabiać wszystko wokół, przyozdóbmy swe dusze. Wielkim nieszczęściem jest, kiedy nasze domy są pełne dzwonków, choinek, kwiatuszków i innych ozdóbek a nasze serca pokryte są pajęczyną. Jak pięknym jest kiedy serce  jest ozdobione a dom jest świąteczny i jednocześnie skromny!

  Zamiast udawać się w dalekie podróże, udajmy się w jedną- podróż mędrców: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił» ( Łk.2,15). Aby zrozumieć czym jest Betlejem będziemy potrzebować odrobiny ciszy. Czy to jest wydarzenie, które miało kiedyś miejsce w jednej z palestyńskich wiosek? Czy to jest stan, który próbuję osiągnąć upodobniając się w pokorze do mędrców? Trochę zbliżyć się do sensu pojmowania tego czym jest Narodzenie Chrystusa? O czym nam mówi? Jak nasze zbawienie rodzi się w prostocie groty i pokorze pieluszek? Jak Bóg posyła nam Swą Miłość i sam odziewa się w ludzką naturę? Jak Bóg schodząc na ziemię daje nam największą okazję aby się do Niego upodobnić?

  Post Bożonarodzeniowy to czas błogosławiony, który objawia się przed każdym z nas. Przed każdym z nas otwiera się wyjątkowa, unikalna możliwość. O tym wszystkim mówią nam te czterdzieści dni i całe nasze życie. Nasze zadanie nie jest skomplikowane: otwórzmy nasze oczy, miejmy wrażliwszy słuch aby przyjąć te nowiny duchowe dla autentycznego przeżycia Betlejem oraz aby weselić się całą swoją istotą Narodzeniem Chrystusa. Wtedy rozpoczynające się Boże Narodzenie potwierdzi, że „ Bóg jest z nami” i nie tylko „z nami” lecz  „w nas” : „Królestwo Boże pośród was jest”.

Na podstawie pravoslavie.ru

Tłumaczenie ks. Paweł Sterlingow