Na Mazury! Nie w góry!

   

 

     W dniach 12 – 17 sierpnia 2018 r. młodzi mieszkańcy Hajnówki uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Starych Juch na Mazurach. Wycieczka została zorganizowana przez hajnowskie koło Bractwa Św. Św. Cyryla i Metodego we współpracy z  Parafią Prawosławną p/w Św. Trójcy w Hajnówce.     

     Wakacyjny wyjazd był uhonorowaniem spotkań Małego Bractwa i Chóru Dziecięcego działających przy naszej parafii, nagrodą za poświęcony przez dzieci czas i ich wysiłek. Każdego roku staramy się poznawać piękne zakątki naszej Ojczyzny. Tym razem mieliśmy przyjemność podziwiać uroki Krainy Tysiąca Jezior.

         Każdy dzień naszego pobytu na Mazurach rozpoczynał się i kończył wspólną modlitwą oraz rozważaniem dotyczącym fragmentu Świętej Ewangelii. Po śniadaniu wypełnialiśmy czas różnymi atrakcjami: Wspólne gry i zabawy na wielofunkcyjnym boisku, plażowanie, wycieczki do Ełku i Giżycka, ogniska. Atrakcji było co nie miara.

         Zorganizowanie wycieczki nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia Urzędu Miasta Hajnówka. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

      Ks. Mariusz Jurczuk

 

 

Filip sam tego chciał!

 

Dobry humor to podstawa.

Jeszcze chwila i wyruszamy!

Podczas rejsu po jeziorze Niegocin.

Pod pokładem też było ciekawie.

W drodze na wierzę widokową w Starych Juchach.

Widoki mieliśmy niesamowite!

Ulubiony opiekun, Marek Jurczuk w objęciach swoich podopiecznych. Oczywiście nie Marek Jurczuk ale Jurek Marczuk!

                   Przed cerkwią p/w Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ełku.

Kazanie na Święto Przemienienia Pańskiego

Drodzy Bracia i Siostry .

 W dniu dzisiejszym Cerkiew Prawosławna wspomina i przeżywa wydarzenie, które miało miejsce na św. górze Tabor, blisko 2000 lat temu. Jezus Chrystus udał się na szczyt góry w towarzystwie Swych uczniów- Piotra, Jakuba i Jana i tam przemienił się – Oblicze Jego zajaśniało jak słońce, szaty zaś Jego stały się białe jak śnieg. Nasz Zbawiciel okazał w  ten sposób Swą Boskość. Pokazał, że jest Prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Razem z Chrystusem byli także prorocy Mojżesz i Eliasz. Doświadczywszy  Łaski apostoł Piotr rzekł; Panie ! dobrze nam tu być. Jeśli chcesz uczyńmy tu trzy przybytki: tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden.  Gdy św. Piotr wypowiadał te słowa obłok jasny okrył ich  i z obłoku dobył się głos Boga Ojca – oto Syn mój umiłowany… jego słuchajcie. W obliczu Boskiej Chwały Apostołowie upadli w strachu na ziemię. Jednak usłyszeli głos Chrystusa: wstańcie i nie bójcie się.

Jezus Chrystus przemienił się na Taborze tuż przed Swą męką, poniżeniem i śmiercią na Krzyżu, aby podtrzymać i umocnić wiarę swoich uczniów przed tak wielką i zarazem ciężką próbą. Aby apostołowie mogli doświadczyć tej radości i szczęścia jakie oczekuje każdego człowieka w Królestwie Bożym czyli zbawienia będącego najważniejszą  rzeczą do osiągnięcia przez ludzkość.

Dzisiejsze święto przypomina nam o tym. Przypomina o naszym prawdziwym i jedynym powołaniu- powołaniu do  świętości. Przypomina nam o tym czym jest prawdziwe szczęście. Uczy nas, że jest ono osiągalne dla każdego z nas. Czy je osiągniemy zależy od nas samych. Od tego jak wykorzystamy wielki Boży dar- nasze życie i wolną wolę.

Cała historia ludzkości to dzieje miłości Boga do człowieka. Miłości wielkiej i bezinteresownej. Jest to także historia tego jak człowiek nie zawsze chce na  tę miłość odpowiadać swoją miłością, zapominając o Bogu naszym Ojcu.

Szukamy złudnego poczucia szczęścia, zapominając o wiecznym szczęściu. Ulegamy pokusom szatana, zaspokajamy swe puste ambicje, ustalamy własną, jakże złudną hierarchię wartości. Mylimy pojęcia sytości, bogactwa i samozadowolenia z prawdziwą radością. Jesteśmy zamknięci na potrzeby drugiego człowieka widząc często w naszym bliźnim wroga i konkurenta, zamiast dostrzegać w nim obraz Boży.

Współczesny świat nie zawsze sprzyja prawdziwej miłości, szacunkowi i wzajemnemu zrozumieniu w duchu chrześcijańskiego braterstwa. Odnosi się wrażenie, że ludzkość stoi w obliczu moralnej katastrofy. I są to obawy uzasadnione. Jednym z przejawów współczesnego świata jest kryzys rodziny.

Kiedy dzieci sprzeciwiają się rodzicom, a rodzice nie potrafią odpowiedzialnie i godnie wychowywać swych dzieci w duchu chrześcijańskich i ponadczasowych wartości. Kiedy małżeństwo- związek ustanowiony i uświęcony przez Boga nie opiera się na wzajemnej miłości. Kiedy Bóg wypraszany jest z naszych domów i rodzin.

To, co było kiedyś uważane za sprzeczne godności człowieka, za wynaturzenie, jest uważane za ogólnie obowiązującą normę zachowań. Kłamstwo wypiera prawdę. Nienawiść wypiera miłość. Arogancja wypiera szacunek. Żyjemy w czasach kiedy dawanie świadectwa wiary jest bardzo trudne a dla wielu niewygodne.

Dzisiejsze święto przypomina nam o tym , żebyśmy zatrzymali się nad swoim życiem. Zastanowili się nad tym jak wypełniamy nasze chrześcijańskie powołanie. Czy jesteśmy ludźmi wiary, czy też wiara w naszym języku jest tylko pustym słowem bez jakiegokolwiek pokrycia i przełożenia w codziennym życiu. Czy potrafimy i chcemy świadczyć o Chrystusie? Czy słowa Modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz : Bądź wola Twoja nie są zastąpione słowami bądź wola moja.

Dzisiejszy dzień skłania nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem. Jednak nasza obecność na tym świętym miejscu świadczy o tym ,że wezwanie do posłuszeństwa naszemu Zbawicielowi nie pozostaje bez odzewu w naszych sercach. Jesteśmy jak apostołowie, którzy podążyli za Chrystusem na Górę Tabor. Modlimy się wśród tych Krzyży. Każdy Krzyż tu postawiony to radości i łzy. To prośby i dziękczynienia. To także znak naszej wewnętrznej przemiany. To znak, że wiemy i wyznajemy, że przez Krzyż Chrystusowy zajaśniała radość całemu światu. Przybywamy tu na Św. Górę Grabarkę – nasz Tabor aby doświadczyć tego, czego doświadczyli apostołowie Piotr, Jan i Jakub. Jesteśmy tu i jest nam dobrze. I chciałoby się aby ten stan trwał jak najdłużej. Czerpiemy radość i siły duchowe na dalsze życie, na walkę z pokusami, problemami. Nasze uczestnictwo w świątecznych nabożeństwach, w Sakramentach Spowiedzi,  Eucharystii daje nam poczucie wspólnoty i pełni eklezjologicznej, że wszyscy stanowimy jedność w naszym Zbawicielu. A kiedy jest nam trudno i ciężko pamiętajmy ,że obok nas jest Chrystus, który mówi nie lękaj się.

Odchodząc z tego miejsca do naszych domów, różnych miejsc naszej Ojczyzny pamiętajmy o dawaniu świadectwa naszej wiary poprzez miłość do Boga i drugiego człowieka. Dostrzegajmy w każdym człowieku – naszym przyjacielu i naszym wrogu- bliźniego, który przeżywa takie same radości i smutki. Bądźmy otwarci na drugiego człowieka, na jego potrzeby i problemy. Stójmy twardo i odważnie na straży tradycji i wiary naszych przodków nie bojąc się świadczyć o naszej miłości do Boga, który zawsze jest z nami. Niech słowa naocznego świadka przemienienia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa św. Apostoła Piotra:..Bracia, tym bardziej się starajcie, żebyście przez dobre uczynki pewnym uczynili wezwanie i wybranie wasze, albowiem to czyniąc nigdy nie zgrzeszycie…będą naszym mottem życiowym. Niech nasze życie wypełnione dobrem, miłością, walką z grzechem, kłamstwem i obłudą doprowadzi nas do wiecznej szczęśliwości w Królestwie Bożym.

Amiń

 

 

Wizyta zwierzchnika Cerkwi Amerykańskiej

  W dniu 19 sierpnia 2018 roku , w godzinach popołudniowych hajnowska parafia Św. Trójcy gościła delegację Cerkwi Prawosławnej w Ameryce na czele z Jej zwierzchnikiem Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Tichonem  arcybiskupem Waszyngtonu, Metropolitą całej Ameryki i Kanady.  W skład delegacji weszli także: Jego Ekscelencja arcybiskup San Francisco i Zachodu Beniamin, ks. Prot. Alexander Rentel, ks. Prot. Daniel Andrejuk, protodiakon Joseph Matusiak oraz Roman Ostash.

Dostojnym Gościom towarzyszył zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

Przed wejściem do świątyni goście zostali przywitani przez przedstawicieli Bractwa Młodzieży Prawosławnej działającego przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce , władze samorządowe w osobach Starosty hajnowskiego Mirosława Romaniuka, Burmistrza miasta Hajnówka  Jerzego Siraka, oraz Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz , przedstawicieli Bractwa Świętych Cyryla i Metodego oraz Radę Parafialną.

W  świątyni dostojnych Gości powitał proboszcz parafii ks. mitrat Michał Niegierewicz.

Następnie odsłużono krótki molebien, podczas którego wzniesiono modlitwy za wszystkich obecnych, nasze kraje i za mieszkańców Hajnówki.

Po nabożeństwie w imieniu prawosławnej społeczności Hajnówki Jego Eminencję  Metropolitę Tichona wraz z osobami towarzyszącymi powitał Biskup hajnowski Paweł wyrażając radość z powodu tak podniosłego i historycznego wydarzenia jakim jest wizyta  zwierzchnika Cerkwi  amerykańskiej.

Następnie głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Tichon dziękując  za miłe przyjęcie w murach hajnowskiego soboru. Dostojny Gość podkreślił fakt żywych kontaktów między naszymi Cerkwiami oraz życzył wszystkim Bożego Błogosławieństwa.

Wychodząc ze świątyni Metropolita Tichon spotkał się z wiernymi, którzy licznie przybyli na tą uroczystość.

Po wizycie Dostojni Goście udali się do Białowieży aby realizować dalsze punkty planu wizyty w naszym regionie.

 

Harmonogram nabożeństw w dniach 18.08.- 26.08.2018

Harmonogram nabożeństw w dniach 18.08 – 26.08.2018 r.

18 sierpnia -sobota : 8.00- Św. Liturgia

                                      17.00 – Całonocne Czuwanie

19 sierpnia- niedziela- Przemienienie Pańskie – Św. Liturgia 9.00 , poświęcenie owoców

20.08 -25.08. 2018 r. ( poniedziałek- sobota) Liturgie codziennie o godzinie 8.00

25 sierpnia – sobota- 17.00 Całonocne Czuwanie 

26 sierpnia – niedziela I Św. Liturgia 8.00

                                         II Św. Liturgia 10.00

Po II Liturgii odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci, które po raz pierwszy będą przystępować do Sakramentu Spowiedzi.

Spotkanie poprowadzi ks. Marek Jurczuk

Historia chóru

Chór powstał w roku 1942, z chwilą erygowania parafii. Pracowało z nim wielu dyrygentów, m.in. księża mitraci Leoncjusz Tofiluk i Michał Niegierewicz, matuszka Mirosława Maciuka i inni. Zespół posiada bogaty i różnorodny repertuar, od starych monasterskich melodii do muzyki cerkiewnej wieków XVIII i XIX. Od początku aktywnie uczestniczy w życiu religijnym parafii. Wystepował z koncertami w Finlandii, Rosji, Białorusi, Słowacji, Czechach. Brał udział w MF Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. W roku 2009 został nagrodzony na MF Śpiewów Prawosławnych Kołożskij Błahowiest w Grodnie na Białorusi. Uczestniczył w niemal wszystkich edycjach MF HDMC, gdzie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

Od 2011 roku Chórem dyryguje ks.mgr Paweł Korszak