Porządek nabożeństw w dniach 28 grudnia 2020 r. – 03 stycznia 2021 r.

28 – 12 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia      

29 – 12 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

30 – 12 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

31 – 12 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

01 – 01 (piątek) Św. Męczennika Bonifacego

godz. 800  Św. Liturgia i Molebien

godz. 1700 Akatyst

02 – 01 (sobota)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

03 – 01  Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy, przed świętem Bożego Narodzenia. ŚWIĘTYCH  OJCÓW.

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Porządek nabożeństw w dniach 21 – 27 grudnia 2020 r.

21 – 12 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia      

22 – 12 (wtorek) Poczęcie przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy

godz. 800  Św. Liturgia

23 – 12 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

24 – 12 (czwartek)

godz. 800 Święta Liturgia

25 – 12 (piątek) Św. Spirydona Cudotwórcy

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

26 – 12 (sobota)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

27 – 12  Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy, ŚWIĘTYCH PRAOJCÓW

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Porządek nabożeństw w dniach 14 – 20 grudnia 2020 r.

14 – 12 (poniedziałek)

godz. 800 Święta Liturgia

15 – 12 (wtorek)

godz. 800  Św. Liturgia

16 – 12 (środa)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Akatyst

17 – 12 (czwartek) Świętej Wielkiej Męczennicy Barbary

godz. 800 Święta Liturgia

18 – 12 (piątek)

godz. 800  Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje Bdienije

19 – 12 (sobota) Świętego Mikołaja Cudotwórcy

godz. 730   I Św. Liturgia i Małe Poświęcenie Wody

godz. 1000   II Św. Liturgia

godz. 1700 Wsienocznoje  Bdienije

20 – 12  Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy

godz. 800  I Święta Liturgia

godz. 1000   II Święta Liturgia

godz. 1700  Wieczernia z  Akatystem

Zaproszenie do udziału w Koncercie Kolęd organizowanym w ramach „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 2021”

W imieniu organizatorów: Parafii Prawosławnej p/w św. Trójcy w Hajnówce, Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” oraz Hajnowskiego Domu Kultury serdecznie zapraszamy do udziału w Koncercie Kolęd organizowanym w ramach „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną 2021”. Do udziału zapraszamy chóry i zespoły dziecięce, młodzieżowe i dorosłych z Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Szkół Ponadgimnazjalnych, Miejskich i Gminnych Ośrodków Kultury, Parafii i inne. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczne wydarzenie odbędzie się według poniższych zasad:

 • Należy nagrać (wideo) dwie kolędy oraz wysłać nagranie na adres e-mail: dihajnowka@gmail.com
 • Przed występem mile widziane jest przedstawienie występującego chóru oraz złożenie życzeń świąteczno – noworocznych.
 • W przypadku problemów z wgraniem pliku, ze względu na rozmiar, można skorzystać ze strony: https://wetransfer.com
 • W nazwie pliku z nagraniem należy zapisać nazwę chóru i miejscowość
 • Aby zapewnić jakość techniczną nagrań prosimy zastosować następujące wskazówki:
  • Urządzenie nagrywające przy nagraniu powinno być ustawione w poziomie
  • Podczas nagrania najlepiej skorzystać ze statywu
  • Przy dostosowaniu wysokości rozstawienia urządzenia nagrywającego, sugerujemy by urządzenie było na wysokości wzroku występujących
  • Aby zachować spójność wszystkich nagrań sugerujemy aby w kadrze znajdowały się wszystkie osoby występujące
 • Termin nadesłania nagrania upływa w dniu 28-12-2020 r.
 • Koncert zostanie wyemitowany online w dniu 07-01-2021 na portalu internetowym cerkiew.pl
 • Udział w koncercie nie ma charakteru konkursowego
 • Dodatkowe informacje pod nr tel. 695 625 352 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dihajnowka@gmail.com

       Autor: Zastępca Kierownika DIKP w Hajnówce: ks. Mariusz Jurczuk

Apel dotyczący Świąt Dzielnicowych

Bracia i Siostry! Tradycja Świąt Dzielnicowych zainicjowana podczas budowy Soboru św. Trójcy w Hajnówce  przez ś. p. ks. Antoniego Dziewiatowskiego jednoczy mieszkańców naszej parafii, wzmacnia poczucie wspólnoty, mobilizuje do modlitwy i działania. Święto Dzielnicowe to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego otaczamy czcią opiekunów, niebiańskich orędowników kolejnych dzielnic, na które nasza parafia jest podzielona. Piękna idea trwa od niemal pięćdziesięciu lat do dnia dzisiejszego. Naszym obowiązkiem jest ją kontynuować, pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii obowiązującym w naszym kraju i na całym świecie. Wielu z Was, pomimo najszczerszych chęci, nie będzie mogło uczestniczyć we wspólnej modlitwie w cerkwi podczas nabożeństw. Pamiętając o czytaniu Pisma Świętego i modlitwie,  pozostaniecie w swoich domach. Nie oznacza to, jednak, że nie macie możliwości udziału w obchodach Świąt Dzielnicowych. Korzystając z poczty elektronicznej,  prześlijcie na nasz adres mailowy: dekanathajnowski@gmail.com imiona osób, w intencji których wzniesiemy modlitwy. Do przesłanej wiadomości należy dołączyć datę Święta Dzielnicowego. Bądźcie pewni, że w naszej cerkwi będziemy żarliwie modlić się za wszystkich naszych parafian, obywateli naszego kraju i całego świata. Zachęcamy, aby każdy jednoczył się z nami w swoich codziennych modlitwach porannych i wieczornych. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie traćmy nadziei. Z Bożą pomocą pokonamy trudności. Upraszajmy o tę pomoc przez wspólną modlitwę.

Dobrowolnych ofiar, z dopiskiem daty Święta Dzielnicowego, można dokonywać na konto naszej parafii: PKO BP o/Hajnówka  77 1020 1332 0000 1402 0187 4593

Duchowieństwo soboru św. Trójcy w Hajnówce