Kazanie na Święto Przemienienia Pańskiego

Drodzy Bracia i Siostry .

 W dniu dzisiejszym Cerkiew Prawosławna wspomina i przeżywa wydarzenie, które miało miejsce na św. górze Tabor, blisko 2000 lat temu. Jezus Chrystus udał się na szczyt góry w towarzystwie Swych uczniów- Piotra, Jakuba i Jana i tam przemienił się – Oblicze Jego zajaśniało jak słońce, szaty zaś Jego stały się białe jak śnieg. Nasz Zbawiciel okazał w  ten sposób Swą Boskość. Pokazał, że jest Prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Razem z Chrystusem byli także prorocy Mojżesz i Eliasz. Doświadczywszy  Łaski apostoł Piotr rzekł; Panie ! dobrze nam tu być. Jeśli chcesz uczyńmy tu trzy przybytki: tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden.  Gdy św. Piotr wypowiadał te słowa obłok jasny okrył ich  i z obłoku dobył się głos Boga Ojca – oto Syn mój umiłowany… jego słuchajcie. W obliczu Boskiej Chwały Apostołowie upadli w strachu na ziemię. Jednak usłyszeli głos Chrystusa: wstańcie i nie bójcie się.

Jezus Chrystus przemienił się na Taborze tuż przed Swą męką, poniżeniem i śmiercią na Krzyżu, aby podtrzymać i umocnić wiarę swoich uczniów przed tak wielką i zarazem ciężką próbą. Aby apostołowie mogli doświadczyć tej radości i szczęścia jakie oczekuje każdego człowieka w Królestwie Bożym czyli zbawienia będącego najważniejszą  rzeczą do osiągnięcia przez ludzkość.

Dzisiejsze święto przypomina nam o tym. Przypomina o naszym prawdziwym i jedynym powołaniu- powołaniu do  świętości. Przypomina nam o tym czym jest prawdziwe szczęście. Uczy nas, że jest ono osiągalne dla każdego z nas. Czy je osiągniemy zależy od nas samych. Od tego jak wykorzystamy wielki Boży dar- nasze życie i wolną wolę.

Cała historia ludzkości to dzieje miłości Boga do człowieka. Miłości wielkiej i bezinteresownej. Jest to także historia tego jak człowiek nie zawsze chce na  tę miłość odpowiadać swoją miłością, zapominając o Bogu naszym Ojcu.

Szukamy złudnego poczucia szczęścia, zapominając o wiecznym szczęściu. Ulegamy pokusom szatana, zaspokajamy swe puste ambicje, ustalamy własną, jakże złudną hierarchię wartości. Mylimy pojęcia sytości, bogactwa i samozadowolenia z prawdziwą radością. Jesteśmy zamknięci na potrzeby drugiego człowieka widząc często w naszym bliźnim wroga i konkurenta, zamiast dostrzegać w nim obraz Boży.

Współczesny świat nie zawsze sprzyja prawdziwej miłości, szacunkowi i wzajemnemu zrozumieniu w duchu chrześcijańskiego braterstwa. Odnosi się wrażenie, że ludzkość stoi w obliczu moralnej katastrofy. I są to obawy uzasadnione. Jednym z przejawów współczesnego świata jest kryzys rodziny.

Kiedy dzieci sprzeciwiają się rodzicom, a rodzice nie potrafią odpowiedzialnie i godnie wychowywać swych dzieci w duchu chrześcijańskich i ponadczasowych wartości. Kiedy małżeństwo- związek ustanowiony i uświęcony przez Boga nie opiera się na wzajemnej miłości. Kiedy Bóg wypraszany jest z naszych domów i rodzin.

To, co było kiedyś uważane za sprzeczne godności człowieka, za wynaturzenie, jest uważane za ogólnie obowiązującą normę zachowań. Kłamstwo wypiera prawdę. Nienawiść wypiera miłość. Arogancja wypiera szacunek. Żyjemy w czasach kiedy dawanie świadectwa wiary jest bardzo trudne a dla wielu niewygodne.

Dzisiejsze święto przypomina nam o tym , żebyśmy zatrzymali się nad swoim życiem. Zastanowili się nad tym jak wypełniamy nasze chrześcijańskie powołanie. Czy jesteśmy ludźmi wiary, czy też wiara w naszym języku jest tylko pustym słowem bez jakiegokolwiek pokrycia i przełożenia w codziennym życiu. Czy potrafimy i chcemy świadczyć o Chrystusie? Czy słowa Modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz : Bądź wola Twoja nie są zastąpione słowami bądź wola moja.

Dzisiejszy dzień skłania nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem. Jednak nasza obecność na tym świętym miejscu świadczy o tym ,że wezwanie do posłuszeństwa naszemu Zbawicielowi nie pozostaje bez odzewu w naszych sercach. Jesteśmy jak apostołowie, którzy podążyli za Chrystusem na Górę Tabor. Modlimy się wśród tych Krzyży. Każdy Krzyż tu postawiony to radości i łzy. To prośby i dziękczynienia. To także znak naszej wewnętrznej przemiany. To znak, że wiemy i wyznajemy, że przez Krzyż Chrystusowy zajaśniała radość całemu światu. Przybywamy tu na Św. Górę Grabarkę – nasz Tabor aby doświadczyć tego, czego doświadczyli apostołowie Piotr, Jan i Jakub. Jesteśmy tu i jest nam dobrze. I chciałoby się aby ten stan trwał jak najdłużej. Czerpiemy radość i siły duchowe na dalsze życie, na walkę z pokusami, problemami. Nasze uczestnictwo w świątecznych nabożeństwach, w Sakramentach Spowiedzi,  Eucharystii daje nam poczucie wspólnoty i pełni eklezjologicznej, że wszyscy stanowimy jedność w naszym Zbawicielu. A kiedy jest nam trudno i ciężko pamiętajmy ,że obok nas jest Chrystus, który mówi nie lękaj się.

Odchodząc z tego miejsca do naszych domów, różnych miejsc naszej Ojczyzny pamiętajmy o dawaniu świadectwa naszej wiary poprzez miłość do Boga i drugiego człowieka. Dostrzegajmy w każdym człowieku – naszym przyjacielu i naszym wrogu- bliźniego, który przeżywa takie same radości i smutki. Bądźmy otwarci na drugiego człowieka, na jego potrzeby i problemy. Stójmy twardo i odważnie na straży tradycji i wiary naszych przodków nie bojąc się świadczyć o naszej miłości do Boga, który zawsze jest z nami. Niech słowa naocznego świadka przemienienia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa św. Apostoła Piotra:..Bracia, tym bardziej się starajcie, żebyście przez dobre uczynki pewnym uczynili wezwanie i wybranie wasze, albowiem to czyniąc nigdy nie zgrzeszycie…będą naszym mottem życiowym. Niech nasze życie wypełnione dobrem, miłością, walką z grzechem, kłamstwem i obłudą doprowadzi nas do wiecznej szczęśliwości w Królestwie Bożym.

Amiń

 

 

Wizyta zwierzchnika Cerkwi Amerykańskiej

  W dniu 19 sierpnia 2018 roku , w godzinach popołudniowych hajnowska parafia Św. Trójcy gościła delegację Cerkwi Prawosławnej w Ameryce na czele z Jej zwierzchnikiem Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Tichonem  arcybiskupem Waszyngtonu, Metropolitą całej Ameryki i Kanady.  W skład delegacji weszli także: Jego Ekscelencja arcybiskup San Francisco i Zachodu Beniamin, ks. Prot. Alexander Rentel, ks. Prot. Daniel Andrejuk, protodiakon Joseph Matusiak oraz Roman Ostash.

Dostojnym Gościom towarzyszył zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

Przed wejściem do świątyni goście zostali przywitani przez przedstawicieli Bractwa Młodzieży Prawosławnej działającego przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce , władze samorządowe w osobach Starosty hajnowskiego Mirosława Romaniuka, Burmistrza miasta Hajnówka  Jerzego Siraka, oraz Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz , przedstawicieli Bractwa Świętych Cyryla i Metodego oraz Radę Parafialną.

W  świątyni dostojnych Gości powitał proboszcz parafii ks. mitrat Michał Niegierewicz.

Następnie odsłużono krótki molebien, podczas którego wzniesiono modlitwy za wszystkich obecnych, nasze kraje i za mieszkańców Hajnówki.

Po nabożeństwie w imieniu prawosławnej społeczności Hajnówki Jego Eminencję  Metropolitę Tichona wraz z osobami towarzyszącymi powitał Biskup hajnowski Paweł wyrażając radość z powodu tak podniosłego i historycznego wydarzenia jakim jest wizyta  zwierzchnika Cerkwi  amerykańskiej.

Następnie głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Tichon dziękując  za miłe przyjęcie w murach hajnowskiego soboru. Dostojny Gość podkreślił fakt żywych kontaktów między naszymi Cerkwiami oraz życzył wszystkim Bożego Błogosławieństwa.

Wychodząc ze świątyni Metropolita Tichon spotkał się z wiernymi, którzy licznie przybyli na tą uroczystość.

Po wizycie Dostojni Goście udali się do Białowieży aby realizować dalsze punkty planu wizyty w naszym regionie.

 

Harmonogram nabożeństw w dniach 18.08.- 26.08.2018

Harmonogram nabożeństw w dniach 18.08 – 26.08.2018 r.

18 sierpnia -sobota : 8.00- Św. Liturgia

                                      17.00 – Całonocne Czuwanie

19 sierpnia- niedziela- Przemienienie Pańskie – Św. Liturgia 9.00 , poświęcenie owoców

20.08 -25.08. 2018 r. ( poniedziałek- sobota) Liturgie codziennie o godzinie 8.00

25 sierpnia – sobota- 17.00 Całonocne Czuwanie 

26 sierpnia – niedziela I Św. Liturgia 8.00

                                         II Św. Liturgia 10.00

Po II Liturgii odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci, które po raz pierwszy będą przystępować do Sakramentu Spowiedzi.

Spotkanie poprowadzi ks. Marek Jurczuk

Historia chóru

Chór powstał w roku 1942, z chwilą erygowania parafii. Pracowało z nim wielu dyrygentów, m.in. księża mitraci Leoncjusz Tofiluk i Michał Niegierewicz, matuszka Mirosława Maciuka i inni. Zespół posiada bogaty i różnorodny repertuar, od starych monasterskich melodii do muzyki cerkiewnej wieków XVIII i XIX. Od początku aktywnie uczestniczy w życiu religijnym parafii. Wystepował z koncertami w Finlandii, Rosji, Białorusi, Słowacji, Czechach. Brał udział w MF Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. W roku 2009 został nagrodzony na MF Śpiewów Prawosławnych Kołożskij Błahowiest w Grodnie na Białorusi. Uczestniczył w niemal wszystkich edycjach MF HDMC, gdzie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

Od 2011 roku Chórem dyryguje ks.mgr Paweł Korszak

Historia chóru

Chór powstał z chwilą wprowadzenia dwóch niedzielnych liturgii w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce. Jego zadaniem jest właśnie śpiew podczas pierwszego niedzielnego nabożeństwa. Poza tym aktywnie uczestniczy w życiu religijnym parafii. Co roku występuje w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną i innych przeglądach chórów kolędniczych. Ostatnio śpiewał w Warszawie, Białymstoku, Białej Podlaskiej, Terespolu oraz Berlinie (Niemcy).Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i był nagradzany. Najczęściej jednak koncertuje w swojej cerkwi.

Chórem dyryguje Ks. protodiakon mgr Marek Maciuka