Porządek nabożeństw w dniach 16-IX – 22-IX 2019 r.

16 – 09  (poniedziałek)

           godz. 800       Św. Liturgia

17 – 09  (wtorek)    

           godz. 800       Św. Liturgia

18 – 09  (środa)  Św. Atanazego  Brzeskiego

godz. 800          Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

19 – 09  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

20 – 09  (piątek)

           godz. 800           Św. Liturgia

          godz. 1700       Wsienocznoje Bdienije

21 – 09 (sobota)   Święto  Narodzenia  Najświętszej  Bogurodzicy

          godz. 900          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje Bdienije

22 – 09  XIV  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy, przed Świętem Podwyższenia

             Krzyża Pańskiego

               godz. 800          I   Św. Liturgia

          godz. 1000       II  Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst

Porządek nabożeństw w dniach 09-IX – 15-IX 2019 r.

09 – 09  (poniedziałek)      

           godz. 800       Św. Liturgia

10 – 09  (wtorek)    Świętego  Hioba  Poczajowskiego

           Konferencja  Duchowieństwa  Diecezji  Warszawsko – Bielskiej

          Nie ma Świętej  Liturgii

           godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

11 – 09  (środa)  Ścięcie głowy Św. Jana Chrzciciela

godz. 900          Św. Liturgia  i święcenie grobów na hajnowskim  

                     cmentarzu

          godz. 1700       Akatyst

12 – 09  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia     

13 – 09  (piątek)

           godz. 800           Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

14 – 09 (sobota) 

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

15 – 09  XIII  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

               godz. 800          I   Św. Liturgia

          godz. 1000       II  Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst

Porządek nabożeństw w dniach 26-VIII – 01-IX 2019 r.

26 – 08  (poniedziałek)       

           godz. 800       Św. Liturgia

27 – 08  (wtorek)   

           godz. 800          Św. Liturgia

           godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

28 – 08  (środa)  ŚWIĘTO   ZAŚNIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ 

                                        BOGURODZICY

                 godz. 900          Św. Liturgia

         godz. 1700       Akatyst

29 – 08  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia

          godz. 1700        Czyn  Otpiewanija  Preswiatoj  Bohorodicy

30 – 08  (piątek)

            godz. 800           Św. Liturgia

           godz. 1700       Akatyst

31 – 08 (sobota) 

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

01 – 09  XI  Niedziela  po  Pięćdziesiątnicy

                 godz. 800          I Św. Liturgia

           godz. 1000       II Św. Liturgia

          godz. 1700       Akatyst

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich rodziców do udziału w spotkaniach przygotowujących do pierwszej spowiedzi. Spotkania odbędą się w dwie kolejne Niedziele 18-VIII i 25-VIII po drugiej świętej liturgii.

Spotkania poprowadzi ks. Marek Jurczuk. Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu: 695 625 352

Porządek nabożeństw w dniach 12-VIII – 18-VIII 2019 r.

12 – 08  (poniedziałek)

           godz. 800       Św. Liturgia

13 – 08  (wtorek)   

           godz. 800          Św. Liturgia

14 – 08 (środa)  Procesja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża

                            Początek postu przed świętem Zaśnięcia Bogorodzicy

                 godz. 800            Św. Liturgia  i  małe  poświęcenie  wody

15 – 08  (czwartek)

           godz. 800            Św. Liturgia

16 – 08  (piątek)

                godz. 800           Św. Liturgia

17 – 08 (sobota) 

          godz. 800          Św. Liturgia

         godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije

18 – 08  IX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

                 godz. 730          I Św. Liturgia

           godz. 900         II Św. Liturgia

          godz. 1700       Wsienocznoje  Bdienije  przed  świętem                                 

Przemienienia  Pańskiego