(2024.04.08 – 2024.04.14)

  • IV tydzień Wielkiego Postu

08.04.2024 poniedziałek 

17:00 – Akafist Św. Krzyża

09.04.2024 wtorek 

17:00 – Akafist Św. Krzyża

10.04.2024 środa 

Św. Liturgia Odwołana – rekolekcje duchowieństwa

17:00 – Akafist Św. Krzyża

11.04.2024 czwartek 

17:00 – Akafist Św. Krzyża

12.04.2024 piątek 

7:00 – Nabożeństwo Wielkopostne. 

Św. Liturgia Uprzednio Uświęconych darów

17:00 – Akafist

13.04.2024 sobota

8:00 – Św. Liturgia, Wspomnienie zmarłych

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

14.04.2024 IV niedziela Wielkiego Postu.

Św. Jana Klimaka.

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wieczernia. Pasja z czytaniem Ew. Św. Łukasza