(2024.03.11 – 2024.03.17)

  • tydzień bez postu (maslenica)

11.03.2024 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia

12.03.2024 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia

13.03.2024 środa 

Św. Liturgia  nie jest sprawowana

14.03.2024 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia, męcz. Eudokii

15.03.2024 piątek  

Św. Liturgia  nie jest sprawowana

17:00 – Akafist

16.03.2024 sobota seropustna 

8:00 – Św. Liturgia, Św.Św. Ojców poprzez post i wysiłek zbawiających się

17:00 – Wsienocznoje Bdienije  

17.03.2024 niedziela seropustna

Przebaczenia win. 

Wspomnienie wypędzenia Adama Z Raju.

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wieczernia z czynem przebaczenia win