(2024.02.26 – 2024.03.03)

  • tydzień ciągły – bez postu

26.02.2024 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia

27.02.2024 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia

28.02.2024 środa 

8:00 – Św. Liturgia

29.02.2024 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

01.03.2024 piątek  

8:00 – Św. Liturgia  

17:00 – Akafist

02.03.2024 sobota 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wsienocznoje Bdienije  

03.03.2024 niedziela O synu marnotrawnym

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia17:00 – Wieczernia