(2024.02.19 – 2024.02.25)

  • XXXVIII tydzień po Pięćdziesiątnicy

19.02.2024 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia

20.02.2024 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia

21.02.2024 środa 

8:00 – Św. Liturgia, Św. Wielkiego mecz. Teodora Sratelatesa 

22.02.2024 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia, zakończenie Św. Spotkania Pańskiego

23.02.2024 piątek  

8:00 – Św. Liturgia, Św. mecz. Charalampiusza  

17:00 – Akafist

24.02.2024 sobota 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wsienocznoje Bdienije  

25.02.2024 niedziela XXXVIII po Pięćdziesiątnicy 

O celniku i faryzeuszu

Iwierskiej Ikony Bogurodzicy

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia17:00 – Wieczernia