Z życia chóru dziecięcego. W podlaskich szkołach właśnie zakończyły się ferie. Wielu z naszych chórzystów wyjechało na zorganizowane wyprawy. Ci,którzy zostali w domach,pod okiem dyrygentki Justyny Marczuk uczestniczyli w próbach chóru,które w tym okresie były nieco urozmaicone. W przerwie od szlifowania nowego repertuaru nasi najmłodsi muzycy wykazali się dużą dozą kreatywności. Każdy z uczestników mógł napisać innemu dobre słowo,które w dzisiejszych czasach jest dużo cenniejsze niż fizycznie otrzymany prezent. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do uczestnictwa w próbach i Liturgiach,podczas których śpiewa chór dziecięcy.