(2024.02.12 – 2024.02.18)

  • XXXVII tydzień po Pięćdziesiątnicy

12.02.2024 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia, Trzech Wielkich Hierarchów: Śww. Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Chryzostoma

13.02.2024 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia 

14.02.2024 środa 

8:00 – Św. Liturgia, wigilia Św. Spotkania Pańskiego

17:00 – Wsienocznoje Bdienije Św. Spotkania Pańskiego

15.02.2024 czwartek 

9:00 – Św. Liturgia Św. Spotkania Pańskiego

Oświecenie świec gromnicznych

17:00 – Akafist

16.02.2024 piątek  

8:00 – Św. Liturgia 

17:00 – Akafist

17.02.2024 sobota 

8:00 – Św. Liturgia, Św. męcz. Antoniego Supraskiego

17:00 – Wsienocznoje Bdienije  

18.02.2024 niedziela XXXVII po Pięćdziesiątnicy 

O Zacheuszu

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia17:00 – Wieczernia