Kolęda w domach parafian 2024

Dzielnica Mazury

Wtorek, 23 stycznia od godz. 12.00
Środa, 24 stycznia od. godz. 12.00

Ks. J. Charytoniuk:

Bloki na Nowowarszawskiej nr. 31, 33, 35, 41, 43, 47

Ks. A. Dzienisiuk:

ul. Krzywa
Bloki na Nowowarszawskiej nr. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 45.

Ks. K. Kuderski oraz ks. diakon Marek Maciuka:

ul. Mazury, Warszawska, Mała.
Bloki na Nowowarszawskiej nr. 13, 17, 19, 21, 21A, 23

Ks. N. Kazakiewicz:

ul. Mazurska, Skarpowa
Bloki na Nowowarszawskiej nr. 25, 27, 27A, 29, 39.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 858 732 971 w godz. 10.00-13.00