(2024.01.22 – 2024.01.28)

  • XXXIV tydzień po Pięćdziesiątnicy

22.01.2024 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia

23.01.2024 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia

24.01.2024 środa 

8:00 – Św. Liturgia

25.01.2024 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia, Św. Sawy Serbskiego

26.01.2024 piątek  

8:00 – Św. Liturgia

27.01.2024 sobota 

8:00 – Św. Liturgia, Zakończenie Święta Chrztu Pańskiego

17:00 – Wsienocznoje Bdienije  

28.01.2024 niedziela XXXIV po Pięćdziesiątnicy 

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia17:00 – Wieczernia