(2024.01.15 – 2024.01.21)

  • XXXIII tydzień po Pięćdziesiątnicy

15.01.2024 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia, Św. Serafina z Sarowa (II odnalezienie)

16.01.2024 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia

17.01.2024 środa 

8:00 – Św. Liturgia, Sobór 70 Św. Apostołów

18.01.2024 czwartek wigilia święta Chrztu Pańskiego

8:00 – Św. Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

  • Oświęcenie wody

17:00 – Wsienocznoje Bdienije, Święta Chrztu Pańskiego

19.01.2023 piątek  Święto Objawienia Pańskiego, 

Chrztu Pańskiego

9:00 – Św. Liturgia Św. Jana Chryzostoma

– Wielkie Oświęcenie wody

17:00 – Wieczernia

20.01.2024 sobota Sobór Św. Jana Chrzciciela

8:00 – Utrenia

9:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wsienocznoje Bdienije  

21.01.2024 niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy 

8:00 – Św. Liturgia

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wieczernia