(2024.01.01 – 2024.01.07)

  • XXXI tydzień po Pięćdziesiątnicy

01.01.2024 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia, Św. męcz. Bonifacego

02.01.2024 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia, Św. Jana Kronsztadzkiego

03.01.2024 środa 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

04.01.2024 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

05.01.2024 piątek   

Św. Liturgia nie jest sprawowana

16:00 – sakrament soborowanija, chorych

06.01.2024 sobota wigilia przed świętem Narodzenia Chrystusa

8:00 – Św. Liturgia Św. Jana Złotoustego

07.01.2024 niedziela XXXI po Pięćdziesiątnicy 

Święto Narodzenia Jezusa Chrystusa

0:00 – Wsienocznoje Bdienije 

– Św. Liturgia Św. Bazylego Wielkiego 

13:00 – Wielka Wieczernia

Od 7 stycznia do 18 stycznia 

– „święte dni” – nie ma postu w środy i piątki