2023.12.18 – 2023.12.24)

  • XXIX tydzień po Pięćdziesiątnicy

18.12.2023 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia, Św. Sawy Uswięconego

17:00 – Wsienocznoje Bdienije Św. Mikołaja

19.12.2023 wtorek  

Św. Cudotwórcy Mikołaja abpa Miry Licyjskiej

7:30 – Św. Liturgia + małe oświecenie wody 

10:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst 

20.12.2023 środa 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

21.12.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

22.12.2023 piątek  Poczęcie przez Św. Annę Najświętszej Bogurodzicy 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

23.12.2023 sobota 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

24.12.2023 niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy Św. Praojców

8:00 – Św. Liturgia 

10:00 – Św. Liturgia 17:00 – Wsienocznoje Bdienije