(2023.11.20 – 2023.11.26)

  • XXV tydzień po Pięćdziesiątnicy

20.11.2023 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wsienocznoje Bdienije Sobór Arcystratega Michała

21.11.2023 wtorek  

9:00 – Św. Liturgia, Sobór Arcystratega Michała

 i Wszystkich św. Mocy Niebios

22.11.2023 środa 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

23.11.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

24.11.2023 piątek  

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

25.11.2023 sobota 

8:00 – Akafist Św. Jana Złotoustego, święto przeniesione z niedzieli

Dzielnica Stara Lipowa, 11-go listopada, Batorego

– Św. Liturgia, molebień w intencji mieszkańców dzielnicy

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

26.11.2023 niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy 

8:00 – Św. Liturgia 

10:00 – Św. Liturgia 17:00 – Wieczernia z akatystem