(2023.11.06 – 2023.11.12)

  • XXIII tydzień po Pięćdziesiątnicy

06.11.2023 poniedziałek 

8:00 – Akafist Ikony Bogurodzicy „Wszystkich Strapionych Radość” Święto dzielnicy Paszki

– Św. Liturgia, molebień w intencji mieszkańców dzielnicy

07.11.2023 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia

08.11.2023 środa 

8:00 – Św. Liturgia, Św. Dymitra z Tesalonik

17:00 – Akatyst

09.11.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

10.11.2023 piątek  

8:00 – Akafist Św. Hioba Poczajewskiego 

(Św. Paraskiewy)

Święto dzielnicy Mazury, Nowowarszawska

– Św. Liturgia, molebień w intencji mieszkańców dzielnicy

17:00 – Akatyst

11.11.2023 sobota 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

12.11.2023 niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy 

8:00 – Św. Liturgia 

10:00 – Św. Liturgia 17:00 – Wieczernia z akatystem