(2023.10.30 – 2023.11.05)

  • XXII tydzień po Pięćdziesiątnicy

30.10.2023 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia

31.10.2023 wtorek  

8:00 – Akafist Ap. Łuki – Święto dzielnicy Placówka

– Św. Liturgia, molebień w intencji mieszkańców dzielnicy

01.11.2023 środa 

od godz.8:00 poświęcanie grobów na cmentarzu

Św. Liturgia  odwołana

02.11.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

03.11.2023 piątek  

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

04.11.2023 sobota dymitirewskaja, wspomnienie zmarłych, 

8:00 – Akafist Ikony Bogurodzicy Kazanskiej –

Święto dzielnicy Dolna, Poddolna, Puciska

– Św. Liturgia, molebień w intencji mieszkańców dzielnicy

– panichida

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

05.11.2023 niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy 

Ap. Jakuba, brata Pańskiego

8:00 – Św. Liturgia 

10:00 – Św. Liturgia 17:00 – Wieczernia z akatystem