(2023.10.16 – 2023.10.22)

  • XX tydzień po Pięćdziesiątnicy

16.10.2023 poniedziałek 

8:00 – Św. Liturgia

17.10.2023 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia

18.10.2023 środa 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

19.10.2023 czwartek Ap. Tomasza

8:00 – Św. Liturgia

20.10.2023 piątek  Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

21.10.2023 sobota 

8:00 – Św. Liturgia, 

17:00 – Wsienocznoje Bdienije 

22.10.2023 niedziela XX po Pięćdziesiątnicy Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego, Ap. Jakuba Alfeusza

8:00 – Św. Liturgia 

10:00 – Św. Liturgia 17:00 – Wieczernia z akatystem