(2023.10.09 – 2023.10.15)

  • XIX tydzień po Pięćdziesiątnicy

09.10.2023 poniedziałek Ap. i Ew. Jana Teologa

8:00 – Św. Liturgia

10.10.2023 wtorek  

8:00 – Św. Liturgia

11.10.2023 środa 

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Akatyst

12.10.2023 czwartek 

8:00 – Św. Liturgia

13.10.2023 piątek  

8:00 – Św. Liturgia

17:00 – Wsienocznoje Bdienije Św. Opieki Bogurodzicy

14.10.2023 sobota Św. Opieki Bogurodzicy

9:00 – Św. Liturgia 

17:00 – Wsienocznoje Bdienije Św. Ikony Bogurodzicy Nieczajannoj Radosti

21:00 – Akafist Ikonie Bogurodzicy Nieczajannoj Radosti

22:00 – Akafist za zmarłych

15.10.2023 niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy 

Św. Ikony Bogurodzicy Nieczajannoj Radosti

7:30 – Św. Liturgia 

  • małe oświęcenie wody

10:00 – Św. Liturgia 17:00 – Wieczernia z akatystem